Кафедра

                                                                           Вас вітає  кафедра фармації 

Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти !        Штат кафедри: 1 професор, 5 доцентів, 1 старший лаборант.

        Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

        Для провізорів-інтернів:

§  "Організація, управління та економіка фармації";

§  "Фармакогнозія";

§  "Фармацевтична технологія";

§  "Фармацевтичний аналіз";

§  "Елементи практичної психології";

§  "Спеціальна підготовка".

        Для провізорів-курсантів:

§  "Управління та економіка фармаці";

§  "Фармацевтична технологія";

§  "Якість, стандартизація та сертифікація ліків";

§  "Фармакогнозія";

§  "Спеціальна підготовка";

§  "Елементи практичної психології";

§  "Проблеми та профілактика СНІДу".

        На кафедрі навчаються:

§  провізори-інтерни за фахом "Загальна фармація";

§  провізори-курсанти:

§ ПАЦ за фахом "Загальна фармація», "Організація і управління фармацією";

§ спеціалізації за фахом "Організація і управління фармацією".

        за формою навчання:

§  очна.