Могорафії, патенти
Патенти та інформаційні листи, отримані викладачами  кафедри фармації:

 1. Мынка А.Ф., Люта М.Л. Яворская Л.П., Сенькив Н.П. Применение ИК-спектроскопии и полярографии для стандартизации лекарственных препаратов, производных аминокарбоновых кислотИнформационное письмо.– К.: 1984.– Вып. 5 по проблеме ”Фармация”.– 4 с.
 2. Пат. 93515 Україна, МПК A61K 9/20 (2006.01), A61K 31/7048(2006.01), A61K 31/194 (2006.01), A61K 31/341 (2006.01). Медикаментозний засіб на основі рутину / М. В. Лелека, Л. В. Вронська, С. Р. Підручна, Н. П. Свистун : заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. - заявл. 05.03.2008; опубл. 25.02.2011, Бюл. № 4.
 3. Пат. 30755 Україна, МПК А61К 9/20 (2006.01), А61К 31/60 (2006.01). Спосіб виготовлення таблеток кислоти ацетилсаліцилової / О. В. Тригубчак, В. Я. Шалата, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий : заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. - заявл. 12.11.2007; опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.
 4. Пат. 52262 Україна, МПК51 A 61 K 36/00. Лікарський засіб, що проявляє спазмолітичну, літолітичну, протизапальну, антисептичну дії / Вронська Л. В., Чубка М. Б., Грошовий Т. А., Шалата В. Я., Смалюх О. Г., Глуменко О. М.; заявник і патентовласник ВАТ «Київмедпрепарат», ВАТ «Галичфарм. –заявл.31.12.2009; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 5. Пат. 53205 Україна, МПК A61K 9/20 (2006.01), A61K 31/41 (2006.01). Таблетований, вкритий оболонкою, засіб антисекреторної дії / М. Б. Демчук, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ, Л. І. Кучеренко : заявник і патентовл. ТзОВ «Науково-виробниче об’єднання «Фарматрон»». – заявл. 12.04.2010; опубл. 27.09.2010; Бюл. №18.
 6. Пат. 64704 U. Україна, МПК А 61 К 36/00. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Медвідь І. І., Фіра Л. С., Пласконіс Ю. Ю.,Соколова Л. В., Пида В. П. ; заявник і патентовласник Медвідь І. І., Фіра Л. С., Пласконіс Ю. Ю.,Соколова Л. В., Пида В. П.. – № u201106607 ; заявл. 26.05.11 ; опубл. 10.11.11, Бюл. № 21.
 7. Пат. 60250 U. Україна, МПК А 61 К 9/08, А 61 К 35/00. Спосіб отримання настойки шовковиці методом гідродинамічної кавітації / Пласконіс Ю. Ю., Соколова Л. В., Фіра Л. С., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u201015238 ; заявл. 17.12.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
 8. Пат. 62471 U. Україна, МПК А 61 К 36/72, А 61 P1/16. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Пида В. П., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Вашкеба Е. М., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u201102439 ; заявл. 01.03.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.1
 9. Вивчення антиоксидантної активності густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної / В.П. Пида, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький.  Інформаційний лист. Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». 2011;№ 202: c
 10.  Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листяшовковиці чорної / І.І. Медівдь, Л.С. Фіра, П.Г.Лихацький.   Інформацій лист. Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». 2011;28:163-165.
 11. Пат. 62461 Україна, МПК A61K 35/00, A61K 31/495 (2006.01). Фармацевтична композиція із седативною та стреспротективною дією на основі рослинних екстрактів та гліцину / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата : заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 28.02.2011; опубл. 25.08.2011; Бюл. № 16.
 12. Пат. № 70513 Україна, МПК А61К 36/00. Лікарська форма на основі кори осики / Онишків О. І., Грошовий Т. А., Ковальов С. В., Бородіна Н.В., Деркач Н. В., Малоштан Л. М.: заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського. – u201115380; заявл. 26.12.11; опубл. 11.06.12, Бюл. № 11.
 13. Пат. № 70554 Україна, МПК А61К 36/00, А61К 31/00. Таблетований противиразковий лікарський засіб / Онишків О.І., Грошовий Т. А., Ковальов С. В., Бородіна Н. В., Деркач Н. В., Малоштан Л. М.: заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського. – u201202204; заявл. 24.02.12; опубл. 11.06.12, Бюл. № 11.
 14. Пат. 99464 Україна, МПК A61K 36/534 (2006.01), A61K 36/23(2006.01), A61K 33/06 (2006.01), A61K 9/48 (2006.01), A61K 9/20 (2006.01), A61P 13/00, A61P 29/00, A61P 31/00. Лікарський засіб, що має спазмолітичну, літолітичну, протизапальну, антисептичну дію та спосіб його отримання / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх, О. М. Глуменко : заявник і патентовласник ВАТ "Київмедпрепарат", ВАТ «Галичфарм». – заявл. 31.12.2009; опубл. 27.08.2012; Бюл. № 16.
 15. Пат. 73543 Україна, МПК С11В 1/10 (2006.01), А61К 9/08 (2006.01), А61К 35/00. Спосіб отримання рідкого екстракту чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий : заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 26.03.2012; опубл. 25.09.2012; Бюл. №18.
 16. Пат. 73325 Україна, МПК А61К 9/20 (2006.01), А61К 35/00. Таблетки на основі екстракту ехінацеї пурпурової / В. М. Коваль, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ, І. Я. Господарський; заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 23.01.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18.
 17. Пат. 75435 Україна, МПК А61К 9/16 (2006.01), А61К 35/00. Спосіб профілактики порушення імунної резистентності організму / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ, І. Я. Господарський, В. М. Коваль : заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заяв. 13.07.2012, опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.
 18. Патент на корисну модель № 76327 Україна, МПК А61К31/00. Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді / А.Л. Штробля, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький – № 2012 09103; заявлено 24.07.2012; опубл. 25.12.2012. – Бюл. № 24. – 4 с.
 19. Якісне та кількісне визначення біологічно активних речовин екстракту абрикоса, що виявляє антиоксидантну активність / В.С. Кисличенко, Л.С. Фіра, Л.В. Ленчик, П.Г. Лихацький, А.Л. Штробля // К.: Укрмедпатентінформ, 2013. – №145 –2013. – 8 с. (інформаційний лист).
 20. Пат. 81912 Україна, МПК A61K 36/28 (2006.01). Спосіб стандартизації коренів цикорію (Сichorium intybus L.) / О. І. Єзерська, Т. Г. Калинюк, Л. В. Вронська : заявник і патентовл. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – заяв. 14.02.2013; опубл. 10.07.2013. - Бюл. № 131.  1.     
 21. Вікові аспекти біохімічної оцінки ступеня інтоксикації за умов нітритного отруєння /Л.СФіра,  П.ГЛихацький. Інформ. лист. 2015;128:4 с.
 22. Пат.116626 Україна, МПК А61К31/10. Спосіб корекції метаболічних порушень в організмі тварин за умов комбінованого впливу тетрахлорметану та карбофосу. Бойко ЛА, Фіра ЛС, Лихацький ПГ, Бурмас НІ. 2017. Бюл. № 10 опубл. 25.05.2017.
 23. Пат. 114650 Україна, МПК А61К 36/05. Спосіб отримання біологічно активного селен-цинк-ліпідного комплексу з хлорели. Боднар ОІ, Вінярська ГБ, Грубінко ВВ, Лихацький ПГ, Фіра ЛС. 2017. Бюл. № 5 опубл. 10.03.2017

Нововведення, отримані викладачами  кафедри фармації:

 1.  Вронська Л.В. Методика кількісного визначення цинку аспарагінату в складі комплексних лікарських засобів: галузеве нововведення. № 32-33 / Л. В. Вронська, В. М. Коваль. – К.: Укрмедпатентінформ, 2010. – С. 214.
 2.  Спосіб виготовлення таблеток кислоти ацетилсаліцилової: галузеве нововведення. № 32-33 / О. В. Тригубчак, В. Я. Шалата, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий. – К.: Укрмедпатентінформ, 2010. – С. 243.

Comments