Крок - 3 

Іспитом «Крок 3» оцінюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованих фахівців з вищою освітою (на етапі   випуску з інтернатури).

Вперше  іспит «Крок 3. Фармація» складався провізорами-інтернами у 2017 році.

Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит не є обов’язковою складовою атестації інтернів за фахом «Загальна  фармація».

Структура іспиту включає 6 дисциплін:

  • Організація, управління та економіка фармації.
  • Фармацевтична технологія.
  • Клінічна фармація.
  • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів.
  • Фармакогнозія.
  • Спеціальна підготовка.

Критерій «склав»

Діюча величина критерію – 70,5 % правильних відповідей. Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 № 1043).

18 квітня 2018 року відбудеться ректорська контрольна робота для провізорів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за фахом «Загальна фармація».

 22 червня 2018 році відбуватиметься пілотний іспит «Крок 3. Фармація».

Comments