Підручники та посібники

1.  Головкин В. В. Растительный мир и фитосредства для детей и подростков. Монография / Под. ред. проф. В. С. Доли и проф. Л. Н. Боярской. – Запорожье: Просвіта, 2005. – 428 с.

2.  Грошовий Т. А. та ін. Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 368 с.

3.  Волошин О. І., Васюк В. Л., Малкович Н. М., Сенюк Б. П. Основи фітотерапії і гомеопатії. Наукове видання. – Вижниця: Черемош, 2011. – 628 с.

4.  Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків: державне підприємство “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 2014. – ISBN 978-966-96478-8-7.

5.  Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відпов. ред. А. М. Гродзінський. – Київ: Укренциклопедія – 1992. – 280 с.

6.  Мінарченко В. М. Тимченко І. А. Атлас лікарських рослин України. (хорологія, ресурси та охорона). – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 172 с.

7.  Мінарченко В. М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с.

8.  Настанова “Лікарські засоби. Належна виробнича практика”, СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2015.

9.  Настанова Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011.

10.  Настанова “Лікарські засоби. Належна виробнича дистрибуції”, СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2008.

11.  Настанова “Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q 8)”, СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011.

12.  Настанова “Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q 10)”, СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011.

13.  Настанова “Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії”, СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011.

14.  Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Зупанець Т. Г. та ін. Біофармація – Харків: "Золоті сторінки", 2010. – 238 с.

15.  Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств). // під редакцією д.фарм.н., проф. Грошового Т. А. – Тернопіль: “Укрмедкнига”. 2013. – 569 с.

16.  British Pharmacopoeia /published by The Stationery Office on behalf of the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). – Volumes I–IV. – London, 2009. – 10952 p.

17.  Ph. Eur. 9th Edition //Режим доступу: https://www.edqm.eu/en/ph-eur-9th-edition 


Comments