Науково-дослідні роботи
Наукова робота кафедри фармації ННІ ПО виконується в рамках наступних міжкафедральних тем:

1. 0116U003353 “"Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різого генезу". Період виконання 2016-2019 рр. Керівник НДР д-р біол. наук, проф. Фіра Л.С. В міжкафедральній плановій темі беруть участь співробітники кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, кафедри медичної біохімії, кафедри загальної гігієни та екології, кафедри функціональної і лабораторної діагностики та кафедри фармації ННІ ПО.

2. 0115U001530 "Маркетингові, фармако-економічні та технологічні дослідження зі створення лікарських засобів". Період виконання 2015-2017 рр. Керівник НДР д-р фарм. наук, проф. Грошовий Т.А.  В міжкафедральній плановій темі беруть участь співробітники кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків, кафедри клінічної фармації та кафедри фармації ННІ ПО.

 
Comments