Навчальні підручники та посібникиПідручники
  1. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. –Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 776 с. Видання друге стереотипне. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 776 с. Видання третє стереотипне. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2013. – 776 с. Вид 4. ­ ВінницяНова Книга, 2013. ­- 776 с
  2. Мороз А.С., Яворська Л.П., Луцевич Д.Д., Огурцов В.В., Роговик В.Й.,  Зіменковський А.Б., Калинюк Т.ГБіофізична та колоїдна хіміяПідручник для   студентів фармацевтичного факультетуВінницяНОВА КНИГА, 2007.– 600 с
  3. Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.ПМедчна хіміяПідручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І–IІІ рівнів акредитації. – К.: Медицина, 2010. – 496 с. Видання друге, перероблене та доповнене. К. : ВСВ «Медицина», 2015. - 496 с.

Навчальні посібники

  1. Мискиджьян С.П., Кравченюк Л.П. Полярография лекарственных препаратов. Учебное пособие для студентов медицинских институтов. К.: Вища школа.– 1976.– 232 с. 
  2. Луцевич Д.Д., Минка А.Ф., Мороз А.С., Яворська Л.П., Огурцов В.В. Збірник тестових завдань з біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії для студентів медичних інститутів. Львів.– 1995.– 308 с. 
  3. Яворська Л.П., Яворська О.П. Збірник задач, вправ і тестів з хімії для учнів шкіл та абітурієнтів. Львів: Компанія «Аліот».– 2003.– 288 с. 
  4. Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Типові тести з хімії. Ч. 3. Органічна хімія: Навчальне видання.– Львів, НВФ «Українські технології», 2009.– 212 с.
  5. Калинюк Т.Г. Біофізична та колоїдна хімія. Підручник для студентів фармацевтичного факультету. Вінниця: НОВА КНИГА, 2007.– 600 с.
  6. Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І–IІІ рівнів акредитації. – К.: Медицина, 2010. – 496 с. Видання друге, перероблене та доповнене. ­ К. : ВСВ 

Comments