Публікації Явроська Л.П.

 1. Кравченюк Л.П., Міскіджян С.П. Полярографія лікарських препаратів. Фармацевтичний журнал.– 1967.– № 6.– С. 81–86.
 2. Кравченюк Л.П., Міскіджян С.П. Полярографія фізіологічно активних солей заміщеного амонію. Фармацевтичний журнал.– 1970.– № 1.– С. 37–41.
 3.  Кравченюк Л.П., Гах Л.Г., Мискиджьян С.П. Полярография некоторых галогенидов замещенного аммония. Известия высш. учебн. завед. Химия и хим. технол.–Т. XIV.– 1971.– Вып. 11.–С. 1644–1647.
 4. Кравченюк Л.П., Мискиджьян С.П. Полярографический анализ роданидных солей замещенного аммония. Укр. хим. ж. Деп. в ВИНИТИ от 1.ХП.1972 № 5175–72. РЖ  Химия, 1973, 11, реф. 11Г125.
 5.  Кравченюк Л.П., Гах Л.Г., Мискиджьян С.П. Полярографическое исследование некоторых перхлоратов замещенного аммония. Укр. хим. ж. Деп. в ВИНИТИ от 1.ХП.1972 № 5176–72. РЖ  Химия, 1973, 11, реф. 11Г126.
 6. Мискиджьян С.П., Кравченюк Л.П. Полярография некоторых четвертичных солей замещенного аммония. Известия высш. учебн. завед. Химия и хим. технол.– Т.XVI.– 1973.– Вып. 10.– С. 1482–1485.
 7.  Огурцов В.В., Яворська Л.П., Сеньків Н.П. Полярографічне визначення метіоніну в лікарських формах. Фармацевтичний ж.– 1983.– № 4.– С. 38–41.
 8. Мынка А.Ф., Люта М.Л., Яворская Л.П., Сенькав Н.П. Применение ИК-спектроскопии и полярографии для стандартизации лекарственных препаратов, производных аминокарбоновых кислот.// Информационное письмо.–К.: 1984. – Вып. 5 по проблеме Фармация.– 4 с.
 9. Огурцов В.В., Сеньків Н.П., Яворська Л.П. Визначення новокаїну гідрохлориду та дикаїну методом полярографії. Фармацевтичний журнал.– 1984.– № 6.– С. 30–33.
 10.  Огурцов В.В., Яворська Л.П. Полярографічне визначення новокаїну в супозиторіях і препараті ”Меновазин”. Фармацевтичний журнал.– 1986.– № 4.
 11.  Сеньків Н.П., Яворська Л.П. Полярографічне дослідження кокарбоксилази гідрохлориду. Фармацевтичний журнал.– 1988.– № 6.– С. 71–73.
 12. Минка А.Ф., Яворська Л.П., Сеньків Н.П., Копійчук І.І. Кількісне полярографічне визначення лікарських препаратів групи кортизону. Фармацевтичний журнал.– 1989.– № 5.– С. 45–48.
 13. Минка А.Ф., Сеньків Н.П., Яворська Л.П. Кількісне визначення аміназину в лікарських формах методом полярографії. Фармацевтичний журнал.– 1992.– № 3.– С. 49–52.
 14. Минка А.Ф., Яворська Л.П., Сеньків Н.П., Копійчук І.І. Полярографічне визначення АТФ в лікарських формах. Фармацевтичний журнал.– 1993.– № 1.
 15.   Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., Яворська Л.П., Поляк О.Б. , Коробко Д.Б. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії. // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.
 16. Яворська (Кравченюк) Л.П. Пам’яті доктора хімічних наук, професора С.П. Міскіджяна (1910– 1985). Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 103–104.
Comments