Публікації Чубка М.Б.

  1. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 1. Фізичні та технологічні властивості лікарських і допоміжних речовин та їх вплив на вибір схеми виробництва таблеток / М. М. Васенда, Н. М. Белей, М. Б. Демчук [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 77-80.
  2. Сучасний створення, виробництва та дослідження таблеткованих лікарських препаратів. Повідомлення 2. Використання різних видів допоміжних речовин при одержанні таблеток методом прямого пресування / М. Б. Демчук, М. М. Васенда, М. Б. Чубка [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2010. – №1. – С. 76-80.
  3. Вибір допоміжних речовин для отримання твердої лікарської форми Уролесану / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – № 2. – С. 46-49.
  4. Чубка М. Б. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 1. Допоміжні речовини при створенні твердих капсул / М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2010. – №. 2. – С. 91-95.
  5. Чубка М. Б. Порівняння можливостей застосування різних спектрофотометричних методик для визначення флавоноїдів / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Л. Т. Котляренко // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3. – С. 56-61.
  6. Обґрунтування застосування препарату «Уролесан®»/ М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 51–56.
  7. Чубка М. Дослідження флавоноїдного складу трави материнки / М. Чубка //  Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (27-29 квітня 2011 р., м. Тернопіль) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 378.
  8.  Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, С. В. Сур [та ін.] // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1 – С. 88–94.
  9. Чубка М. Можливості стандартизації шишок хмелю та препаратів на їх основі / М. Чубка // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2011. – С. 474.
  10. Чубка М. Б. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 2. Характеристика, виробництво та контроль якості капсул / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Н. О. Зарівна [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №. 2. – С. 165-168.
  11. Зарівна Н. О. Вивчення водорозчинних полісахаридів чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 47-50.
  12. Чубка М. Б. Підходи до стандартизації шишок хмелю та препаратів на їх основі / М. Б. Чубка // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3. – С. 165-169.
  13. Чубка М. Б. Валідація методики кількісного визначення суми флавоноїдів у плодах моркви дикої та у рідкому екстракті з цієї сировини / М. Б. Чубка // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 1 (27). – С. 18-22.
  14. Денис А. І. Стандартизація таблеток на основі сухого екстракту листя тополі / Денис А. І., Вронська Л. В., Чубка М. Б. [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2 (12). – С. 44-50.
  15. Михалків М. М. Реалізація міждисциплінарної інтеграції при вивченні хімічних дисциплін студентами фармацевтичного факультету / Михалків М. М., Демид А. Є., Чубка М. Б. [та ін.] // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 61-65.
  16.  Демид А. Є. Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного / А. Є. Демид, М. Б. Чубка, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 18-21.
  17. Чубка М. Б. Алгоритм розробки складу і технології твердих капсул із комплексним густим екстрактом та ефірними оліями / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 47-51.
  18. Чубка М. Б. Вивчення асортименту допоміжних речовин, які використовують у капсулах, що зареєстровані на території України. Повідомлення. 1. Дослідження асортименту капсул та допоміжних речовин, що використовують у виробництві твердих капсул / М. Б. Чубка // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 113-118.
  19. Vons B. V. Market analysis of semisolid dosage forms registered in Ukraine and research of excipients included to their formulas / B. V. Vons, M. B. Chubka, T. A. Groshovyi // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 55-61.
  20. Vronska L. V. Development of phenolic compounds chromatographic identification in bilberry shoots / L. V. Vronska, M. B. Chubka, A. Ye. Demyd // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 3. – С. 28-33.
  21. Vons B. V. Marketing analysis and monitoring of prices for medications with corticosteroids of soft dosage form used in dermatology / B. V. Vons, M. B. Chubka, T. A. Groshovyi // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 4. – С. 36-40.
  22. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 24. Осмотичні системи вивіль- нення та доставки лікарських речовин: розробка, характеристика та їх класифікація / М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 84-88.
  23. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 25. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: характеристика імплантаційних мініосмотичних, оральних та спеціальних типів осмотичних систем, їх застосування // М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 4. – С. 80-85.
  24. Вонс Б. В. Трансдермальні системи доставки лікарських речовин / Б. В. Вонс, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 2. – С. 75-86.
                         Comments