Публікації Фіра Л.С.


 1. Медвідь І. І. Використання шовковиці як перспективного лікарського засобу / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4(16). – С. 87-89.
 2. Медвідь І. І. Дослідження гострої токсичності настойки з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Український біофармацевтичний журнал. – Харків : Видавництво НФаУ. – 2011. – №3(14). – С. 24-27.
 3. Медвідь І. І. Вплив густого екстракту з листя чорної шовковиці на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених тетрахлорметаном / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 66-69.
 4. Медвідь І. І. Показники антиоксидантної системи щурів, уражених тетрахлорметаном, після застосування екстракту з листя шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, Н. І. Бурмас // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4(49). – С. 54-56.
 5. Медвідь І. І. Цукрознижувальна дія спиртової настойки з листя шовковиці чорної / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Запорожский медицинский журнал. – Запоріжжя : ЗДМУ. – 2011. – Т.13, № 4. – С.116-118.
 6. Медвідь І. І. Вивчення гіпоглікемічної дії 40 % настойки з листя шовковиці в умовах алоксанового діабету у щурів / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2(13). – С. 85-88.
 7. Бурмас Н. І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра, І.І. Медвідь // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. - Т.15 , № 1. – С. 27-29.
 8. Бурмас Н. І. Порівняльна характеристика показників ендогенної інтоксикації у щурів різних вікових груп за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра, І.І. Медвідь // Медична хімія. – 2011. - Т. 13, № 4(49). – С. 41-43.
 9. Medvid I.I. Studying of the local irritation of the mulberry leaves thick extract and tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 96.
 10. Медвідь І. І. Обґрунтування протизапальної дії густого екстракту з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Хімія природних сполук : Всеукр. науково-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2012. – С. 87-88.
 11. Медвідь І. І. Підбір умовнотерапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, П.Г. Лихацький // Фармацевтичний часопис. – № 4(24). – 2012. – С. 152-154.
 12. Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Медвідь [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – № 5-6 (22-23). – 2012. – С. 20-25.
 13. Изучение гепатозащитных свойств сухого экстракта из листьев абрикоса обыкновенного на модели поражения печени тетрахлорметаном / А.Л. Штробля, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий [и др.] // Вестник Российской Академии медицинских наук. – Москва. – № 3. – 2013. – С. 68-72.
 14. Пида В.П. Вивчення гострої токсичності екстракту чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної /В.П.Пида, Л.С. Фіра, О.Я.Пінькевич // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 191.
 15. Вашкеба Е.М. Дослідження жовчогінної функції печінки за умов парацетамолового гепатиту / Е.М.Вашкеба, Фіра Л.С., Лихацький П.Г. та ін. // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 532-534.
 16. Лихацький П.Г. Перебіг процесів вільнорадикального окиснення у щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г.Лихацький, Л.С.Фіра, Л.М.Іванець // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – 30-31 жовтня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – С. 84. -
 17. Бурмас Н.І. Застосування сорбексу за умов одночасного ураження тварин ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому / Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра // Укр. біофармацевт. журнал. – 2013. - № 2 (25). – С. 88- 92.
 18. Бурмас Н.І. Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому /Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра, П.Г. Лихацький [та ін.] // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія. – 2013. - №4(34). – С. 132- 136.
 19. Бурмас Н.І. Дослідження метаболічних порушень у печінці щурів в умовах ураження туберкулостатиками та сполуками шестивалентного хрому / Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Укр.біофарм. журнал. – 2013. - №5(28). – С.83-86.
 20. Мельник Л.В., Вашкеба Е.М., Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Пересадько І.Г. Вивчення хімічного складу надземної частини хрону звичайного / Фарм. часопис. – 2009. - № 1(9). – С. 10 – 12.
 21. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Використання екстракту з надземної частини хріну звичайного за умов парацетамолового гепатиту // Мед. хімія. – 2011. - № 1. – С. 39 – 43.
 22. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С. Вивчення гострої токсичності густого екстракту з надземної частини хріну звичайного // Фарм.часопис. – 2011. - № 2(18). – С. 67 – 69.
 23. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Дослідження знешкоджувальної функції печінки за умов парацетамолового її ураження та корекції екстрактом з хріну звичайного / Здобутки експерим. та клін. медицини. – 2011.- № 2. – С. 28 – 30.
 24. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С. Підбір мінімально діючої дози екстракту з надземної частини хріну звичайного на моделі парацетамолового гепатиту // Укр. біофарм.журнал. – 2011. – №4 (15). – С. 28 – 31.
 25. Штробля А.Л. Дослідження фармакологічних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса звичайного / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, В.С.Кисличенко, О.А.Пузак, Л.В.Упир // Здобутки клін. та експер. мед. – 2011. – № 1(14). – С. 110-113.
 26. Штробля А.Л. Активність вільнорадикальних процесів у щурів в умовах пошкодження міокарду адреналіном та при використанні сухого екстракту з листя абрикоса / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, Е.М.Вашкеба,Л.А.Бойко // Укр. біофарм. журнал. – 2012. - № 4(21) – С. 14-17.
 27. Штробля А.Л. Стан плазматичних мембран кардіоцитів щурів за умов адреналінового ушкодження міокарду при застосуванні екстракту з листя абрикоса звичайного / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький, Е.М.Вашкеба // Укр. біофарм. журнал. – 2012. - № 5-6(22-23).- C. 26 – 29.
 28. Штробля А.Л. Підбір мінімально діючої дози сухого екстракту з листя абрикоса звичайного на моделі тетрахлорметанового ураження печінки / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Фарм. часопис. – 2012. - №3(23) – С. 132-135.
 29. Штробля А.Л. Дослідження антиоксидантних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса на моделі адреналінової кардіопатії / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Фарм. часопис. – 2012. – № 4(24). – С. 139-141
 30. Фіра Л.С. Метаболічні процеси в печінці тварин, уражених нітритом натрію та терахлорметаном на тлі низькодозового ренгенопромінення /Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Український біохімічний журнал. – 2010. – № 4. – Том. 82. – С. 184-185.
 31. Лихацький П.Г. Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Бурмас Н.І., Кернична І.З. // Мед.хім. – № 11. – С. 74-77.
 32. Лихацький П.Г. Перебіг процесів вільнорадикального окисиснення та стан антиоксидантної системи щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації // Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Василишин Н.А. // Здобутки клін. і експериментальної медицини – № 2. – 2010. – С. 59-62.
 33. Бурмас Н.І. Окиснювальні процеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. Василишин Н.А. // Вісник Вінницького національного медичного університету – 2011. - Т.15, № 1. – С.1-3.
 34. Бурмас Н. І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому / Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П.Г., Медвідь І.І. // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. - Т.15 , № 1. – С. 27-29.
 35. Бойко Л. А. Динаміка активності антиоксидантної системи після застосування мексидолу в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Наукові записки. Біологія. - 2014. - №4 (61). - С. 128 - 132.
 36. Бойко Л. А. Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. - 2014. - №5 (2). - С.125-130.
 37. Бойко Л. А. Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі щурів, уражених карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Український біофармацевтичний журнал. - 2014. - №1 (30). - С. 9-14.
 38. Бойко Л. А. Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, Н. А. Василишин // Вісник проблем біології і медицини. - 2014. - Вип. 2, том 3 (109). - С. 285-287.
 39. Бойко Л. А. Активність біоенергетичних процесів в органах щурів після ураження їх тетрахлорметаном і карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2014, - №2(21). - С. 29-31
 40. Бойко Л. А. Застосування мексидолу для корекції порушень біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, І.І. Герасимець // Медична хімія. – 2014 - №4(61). - С.94.
 41. Алексевич К.О., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Рицик О.Б. Активність маркерних ферментів міокарду у щурів за умов ураження токсичними дозами адреналіну/ К.О.Алексевич, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький, О.Б.Рицик //Вісник проблем біології і медицини-2014-Вип.3,Том3(112).-с.65-69.
 42. Алексевич К.О., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Грималюк О.І. Динаміка процесів ліпопероксидації та стан клітинних мембран за умов адреналінової кардіопатії/ К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, О.І. Грималюк //Актуальные проблемы транспортной медицины.- 2014 - №1(35)-с.75-79.
 43. Aleksevych K. O., Fira L. S., Hrymalyuk O. I., Shtroblya A. L. Research of free radical and tissue energy supply processes on rats subjected to concurrent Tetrachlormethane and adrenaline impact after Mexidol administration. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):269-278. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16439
 44. Алексевич К.О., Фіра Л.С., Штробля А.Л. Інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів, одночасно уражених адреналіном та тетрахлорметаном/ К.О.Алексевич,Л.С.Фіра, А.Л. Штробля//Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина» - 2015. - вип.1(51). – с.5-9.
 45. Алексевич К.О., Фіра Л.С., Грималюк О.І. Зміни показників біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів токсичними дозами адреналіну та тетрахлорметану//Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2015. -№1. –с.13-16.
 46. Бурмас Н.І. Структура та функції печінки в умовах хромово-ізоніазидо-рифампіцинового ураження щурів після застосування сорбексу / Н.І. Бурмас, Л.С. Фіра // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. – 2014. – № 5 (2). – С. 94–96.
 47. Lynda O. S.Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture / O. S. Lynda, I. B. Ivanusa, L. S. Fira, P. H. Lykhatskyi // Фармацевтичний часопис. - 2016. - № 3. - С. 58-62.
 48. Линда О.С. Підбір мінімально діючої дози настойки з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки / О. С. Линда, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Фармацевтичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 61-63.
 49. Линда О.С. Визначення гострої токсичності настойки з листя хости ланцетолистої / О.С. Линда, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, О.Б. Рицик // Медична хімія. – 2016. - №4.-С.59-62.
 50. P. G. Lyhatskyy, O.B. Rytsyk, L. S. Fira. Age features of oxidative processes and degree of endogenous intoxication dynamics of rat arter defeat with tobacco smoke/ International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. - №2.
 51. П.Г. Лихацький, Л.С.Фіра, О.І.Качур. Показники енергозабезпечення у щурів за умов хронічного ураження тютюновим димом / Медична та клінічна хімія. – 2016. - №4. – С.34-38.
 52. N. I. Burmas, L. S. Fira, P. H. Lyhackyy. Enzyme markers activity and bile formation function of liver in cases of tuberculostatics and hexavalent chromium compounds affection in rats /International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. - №1.
 53. Лихацький ПГ.,  Фіра ЛС. Розвиток нітрооксидативного стресу та запальних процесів у щурів різного віку, уражених тютюновим димом. Світ медицини та біології. 2017;4(62):145-149.
 54. Лихацький ПГ, Фіра ЛС, Бойко ЛА., Федорович УМ.  Розвиток цитолітичного синдрому в організмі щурів різного віку, уражених тютюновим димом. Укр.журн.клін. та лаб.медицини. 2017;2(12):12-19.
 55. Лихацький ПГ., Фіра ЛС., Грицишин ЛЄ. Біохімічні механізми розвитку стресу за умов ураження щурів різних вікових груп натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. Біологія тварин. 2017;1(19):65-72.
 56. Лихацький ПГ, Фіра ЛС. Застосування ентеросорбенту “Карболайн” для корекції окиснюв альних процесів у щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. Медична та клінічна хімія. 2017;2(19):45- 52.
 57. Лихацкий ПГ, Фира ЛС. Особенности процессов липопероксидации и энергетического обмена у крыс разных возрастных групп после отравления их натрия нитритом на фоне интоксикации табачным дымом. Проблемы биологии и медицины. 2017;3(96):145-152.
 58. Lykhatskyi PH., Fira LS. Free radicals and inflammation in rats of different age in cases of sodium nitrites and tobacco smoke poisoning. International Journal of Medicine and Medical Research. 2017;1(3):84-88.
 59. Lykhatskyi PН, Fira LS. Experimental study of the toxic effects of tobacco smoke and  nitrites on the body of immature and mature rats. Український біофармацевтичний журнал. 2017;1(48):12-16.
 60. Lykhatskyi PH, Fira LS, Fedorovich UM. Proteins oxidative modification and  mitochondrial enzymes activity in rats of different ages under affection by sodium nitrites and tobacco smoke. Український біофармацевтичний журнал. 2017;3(50):38-46.
 61. Лихацький ПГ, Фіра ЛС. Ендогенна інтоксикація та запальні процеси в оганізмі щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом Наукові доповіді НУБіП України. 2017;5(69):1-14.
 62. Lykhatskyi PH, Fira LS. Activity of oxidative processes in the rats’ body of different age, affected by sodium nitrite, on the background of tobacco intoxication. The Pharma Innovation. 2017;6(6):18-24.
 63. Лихацький ПГ, Фіра ЛС, Фіра ДБ, Кузьмак ІП. Молекулярні механізми метаболічних порушень в органах щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2017;2(8):259-264.
 64. Лихацький ПГ, Фіра ЛС. Ендогенна інтоксикація у старечих щурів, одночасно уражених тютюновим димом та нітритом натрію. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2017;3(70):158-163.
 65. Лихацький ПГ, Фіра ЛС, Гонський ЯІ. Динаміка змін маркерів біоенергетичних процесів та цитолізу у щурів після ураження нітритом натрію на тлі тютюнової інтоксикації. Вісник проблем біології і медицини. 2017;2(136):147-152.
 66. Лихацький ПГ, Фіра ЛС. Застосування мілдронату за умов окиснювального стресу у щурів, уражених натрію нітритом, на тлі інтоксикації тютюновим димом. Світ медицини та біології. 2017;3(61):128-134.
 67. Лихацький ПГ, Фіра ЛС. Динаміка маркерів запалення під впливом мілдронату за експериментального ураження щурів тютюновим димом та натрію нітритом. Sciences of Europe. 2017;1(20):10-15.
 68. Лихацький ПГ, Фіра ЛС. Дослідження активності окиснювальних та запальних процесів у щурів різного віку, одночасно отруєних натрію нітритом та тютюновим димом. Фітотерапія. Часопис. 2017;2:53-58.
 69. Лихацький ПГ, Фіра   ЛС. Можливість застосування сорбенту “Карболайн” для корекції порушень в організмі щурів, уражених натрію нітритом, на тлі тютюнової інтоксикації. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2017;4:31-40.
 70. Линда ОС, Фіра ЛС. Вплив настойки з хости ланцетолистої на показники цитолізу клітинних мембран у щурів, уражених тетрахлорметаном.Укр.біофарм.журнал. 2017;6(53):56-60.
 71. Бойко ЛА, ФіраЛС,Бурмас НІ, Бекус ІР. Особливості перебігу окиснювальних процесві у щурів, уражених тетрахлорметаном на тлі інтоксикації карбофосом. Укр.біофарм.журнал.2017;3(50):17-21.
Comments