Публікації Вронська Л.В.

 1. Врублевская Т.Я. Фотометрическое определение рутения в присутствии ионов железа всложных объектах / Т. Я. Врублевская, Л. В. Вронская // Завод. лаборатория. – 1995. – Т. 61, № 12. – С.4-5.
 2. Врублевська Т.Я. Осцилополярографічне визначення вмісту рутенію в сплавах систем Nd-Ru-Si, Nd-Ru-Mn-Si / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, І. П. Дудар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1996. – В. 36. – С.96-98.
 3. Вронська Л.В. Вольтамперометричне дослідження хлоридних комплексів рутенію залежно від кислотності середовища / Л. В. Вронська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1996. – В. 36. – С.96-98.
 4. Врублевская, Л. В. Вронская, Л. А. Лебединец // Завод. лаборатория. – 1997. – Т.63, № 9. – С.12-14.
 5. Вронська Л.В. Використання термодинамічних розрахунків для прогнозування реакцій диспропорціонування в системі Ru-Cl-H2O / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, І. Г. Повар // Вісн. держ. ун-ту "Львів. політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1997. – № 332. – С. 39-42.
 6. Осцилополярографічне дослідження відновлення комплексних сполук рутенію (IV) в перхлоратних розчинах / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, О. І. Соловей, О. С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1999. – В. 38. – С.79-82.
 7. Вронская Л.В. Вольтамперометрия низких концентраций рутения (IV) / Л. В. Вронская, Т. Я. Врублевская, И. Г. Повар // Вопросы химии и хим. технологии. Спец. выпуск. Электрохимия. – 1999. – № 1. – С.67-70
 8. Vrublevska T.Ya. Adsorption Concentration of Platinum metals by Clinoptilolite / T. Ya. Vrublevska, L. V. Vronska, O. Ya. Korkuna, N. M. Matviychouk // Adsorption, Science & Technology. – 1999. – V.17, № 1. – P.29-31.
 9. Врублевська Т.Я. Вольтамперометричне визначення рутенію (IV) в присутності окисників / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, О. С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2000. – В. 39. – С.213-216.
 10. Газохроматографічне визначення тіотриазоліну в таблетках тіотриазоліну / Л. В. Вронська, Л. І. Кучеренко, Л. О. Лебединець, В. П. Георгієвський // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики. – Запоріжжя – 2000, Вип. VI. – С.17-23.
 11. Кількісне визначення пірацетаму методом газової хроматографії / Л. В. Вронська, Л. І. Кучеренко, Л. О. Лебединець, В. П. Георгієвський // Фармаком. – 2001. - №3 (27). – С.124-127.
 12. Tymochuk О. Investigation of same complexes of Ruthenium (IV) perchlorate with citric, tartratic and oxalic acids / O. Tymochuk, T.Vrublevska, L. Vronska // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Хім. – 2001. – Вип. 40. – С.124-129.
 13. Григорчук О.Ю. Ідентифікація та кількісне визначення діючих речовин шишок хмелю / О. Ю. Григорчук, О. І. Тихонов, Л. В. Вронська // Вісник фармації. – 2002. – № 1 (29) . – С.17-20.
 14. Паращак Н.О. Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі компонентів „Сухої мікстури від кашлю” / Н. О. Паращак, Л. В. Вронська, С. Я. Белей // Фармац. часопис. – 2007. – № 1. – С. 57-61.
 15. Оптимізація складу і технології таблеток, що містять екстракти валеріани та хмелю / О. Ю. Мацех, Л. В. Вронська, О. І. Тихонов, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2007. – № 2. – С. 65-69.
 16. Ідентифікація і кількісне визначення діючих речовин в таблетках кислоти бурштинової з кислотою аскорбіновою і рутином / М. В. Лелека, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, Н. П. Свистун // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 74-78.
 17. Лелека М.В. Обґрунтування вибору допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі кислоти бурштинової, кислоти аскорбінової та рутину / М. В. Лелека, Л. В. Вронська, Н. П. Свистун // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 4. – С. 46-50.
 18. Коваль В.М. Ідентифікація і кількісне визначення цинк аспарагінату в багатокомпонентному лікарському засобі / В. М. Коваль, Л. В. Вронська // Медична хімія. – 2009. – Т.11, № 1. – С. 75-79.
 19. Чубка М.Б. Маркетингові дослідження ринку ЛЗ, що сприяють розчиненню сечових конкрементів та спазмолітиків, що діють на сечові шляхи / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 1. – С.70-72.
 20. Чекалюк Л.С. Дослідження та вибір екстракційних систем при отриманні екстракту з трави меліси лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3 (11). – С. 56-59.
 21. Вибір допоміжних речовин для отримання твердої лікарської форми Уролесану / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, С. В. Сур, В. Я. Шалата // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – № 2. – С. 46-49.
 22. Чубка М. Б. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 1. Допоміжні речовини при створенні твердих капсул / М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2010. - №. 2. – С. 91-96.
 23. Чубка М. Б. Порівняння можливостей застосування різних спектрофотометричних методик для визначення флавоноїдів / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Л. Т. Котляренко // Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 3. – С. 56-61.
 24. Чекалюк Л.С. Маркетингові дослідження ринку седативних лікарських засобів на основі валеріани лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська, Я. П. Нагірний // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3. – С. 62-65.
 25. Спектрофотометричне визначення гліцину у таблетках, що містять гліцин та деякі рослинні екстракти / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, А. Є. Демид, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 50-54.
 26. Зарівна Н.О. Аналіз ринку лікарських засобів на основі чебрецю звичайного / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 59-63.
 27. Соколова Л.В. Дослідження впливу сублімації на кількісний вміст відновлюючих цукрів у кавуні / Л. В. Соколова, С. О. Тихонова, Л. В. Вронська // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 16-18.
 28. Лелека М.В. Визначення вмісту суми флавоноїдів у настойках квіток лілії білої / М. В. Лелека, Л. В. Вронська, О. М. Заліська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 15-17.
 29. Розробка методик аналізу кишковорозчинних таблеток кислоти ацетилсаліцилової / О. В. Тригубчак, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, А. Є. Демид // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 43-46.
 30. Обґрунтування застосування препарату «Уролесан» / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, С. В. Сур, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 51-56.
 31. Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, С. В. Сур, О. Г. Смалюх, І. З. Кернична // Медична хімія. – 2011. – Т.13, № 1. – С. 88-94.
 32. Зарівна Н.О. Обґрунтування вибору активних маркерів для стандартизації препаратів на основі трави чебрецю / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, О. А. Подплетня // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 56-60.
 33. Морфологічне обґрунтування застосування комбінації екстрактів валеріани і меліси та гліцину для профілактики стресових ерозій слизової оболонки шлунка / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. К. Головата, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 70-73.
 34. Єзерська О.І. Визначення вмісту флавоноїдів в екстрактах приймочок зі стовпчиками кукурудзи / О. І. Єзерська, Т. Г. Калинюк, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 65-68.
 35. Вронська Л.В. Розробка і валідація потенціометричної методики кількісного визначення суми органічних кислот у настойці валеріани / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 69-74.
 36. Логойда Л.С. Кількісне визначення кислоти розмаринової у таблетках, які містять сухі екстракти валеріани і меліси та гліцин / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська // Медична хімія. – 2011. – Т.13, № 3. – С. 67-71.
 37. Вронська Л.В. Застосування тонкошарової хроматографії для ідентифікації трави меліси лікарської / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 64-67.
 38. Васенда М.М. Розробка методики кількісного визначення гліцину у таблетках, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотриазолін / М. М. Васенда, Л. В. Вронська, Л. С. Логойда, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 73-76.
 39. Логойда Л.С. Вивчення впливу допоміжних речовин на основні показники таблеток, що містять рослинні екстракти та гліцин / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – № 3. – С. 52-55.
 40. Вронська Л.В. Застосування хроматографічних методів для ідентифікації настойки валеріани / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 53-59.
 41. Барчук О.З. Визначення вмісту біологічно активних речовин в екстрактах листя чорниці звичайної / О. З. Барчук, Л. В. Вронська //Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 60-63.
 42. Зарівна Н.О. Визначення водорозчинних полісахаридів чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка //Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 47-50.
 43. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 2. Характеристика, виробництво та контроль якості капсул / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Н. О. Зарівна, Т. А. Грошовий, С. М. Гуреєва // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 165-168
 44. Вронська Л.В. Вплив концентрації спирту етилового на екстракцію сесквітерпенових кислот валеріани / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3. – С. 54 – 59
 45. Коваль В.М. Визначення екстракту ехінацеї у таблетках цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї пурпурової / В. М. Коваль, Л. В. Вронська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 2. – С. 83-87.
 46. Зарівна Н. О. До питання стандартизації трави чебрецю повзучого за вмістом флавоноїдів / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 5. – С. 21-26.
 47. Зарівна Н.О. Вибір допоміжних речовин для отримання твердих капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 43-46.
 48. Зарівна Н.О. Стандартизація рідкого екстракту чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6. – С. 108-112.
 49. Лукашів О.І. Дослідження асортименту лікарських засобів на рослинній основі для місцевого застосування в стоматології та ЛОР-практиці / О. І. Лукашів, Л. В. Вронська, І. Л. Бензель // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1. – С. 146-151.
 50. Вронська Л.В. Огляд лікарських рослин, які виявляють гіпоглікемічну активність / Л. В. Вронська, Н. З. Тимофтевич, М. А. Ежнед, О. З. Барчук // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – С. 142-148.
 51. Денис А.І. Стандартизація таблеток на основі сухого екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2. – С. 44-49.
 52. Yezerska O. Quantitative determination of hydroxycinnamic acids in chicory root / O. Yezerska, T. Kalynyuk, L. Vronska // Сhemistry and Chemical Technology. – 2013. – № 3. – P. 247-250.
 53. Вронська Л.В. Дослідження зі стандартизації стулок плодів квасолі за вмістом флавоноїдів / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 82-87.
 54. Чубка М.Б. Алгоритм розробки складу і технології твердих капсул із комплексним густим екстрактом та ефірними оліями / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 47-51.
 55. Вронська Л.В. Дослідження щодо стандартизації трави меліси лікарської / Л. В. Вронська, А. Є. Демид // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 2 (34). – С. 10-15.
 56. Вронська Л.В. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 15. Ородисперсні таблетки: характеристика лікарської форми, вимоги, підходи до розробки, традиційні методи отримання / Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. І. Гордієнко, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 47-51.
 57. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 16. Запатентовані технології ородисперсних таблеток / Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. І. Гордієнко, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 4. – С. 135-144.
 58. Гордієнко О.І. Грошовий Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 17. Мукоадгезійні таблетки: характеристика лікарської форми, вимоги, підходи до розробки, дослідження таблеток, підбір допоміжних речовин / О. І. Гордієнко, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 126-133.
 59. Vronska L.V. Development of phenolic compounds chromatographic identification in bilberry shoots / L. V. Vronska, M. B. Chubka, A. Ye. Demyd // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 3. – С. 28-33.
 60. Вронська Л.В. Обґрунтування вибору екстрагента біологічно активних речовин стулок квасолі звичайної / Л. В. Вронська //ScienceRise. – 2015. – № 12/4 (17). – С. 47-53.
 61. Онишків О.І. Розробка методик стандартизації таблеток з екстрактом кори осики / О. І. Онишків, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий //ScienceRise. – 2016. – № 3/4 (20). – С. 23-29.
 62. Vronska L.V. Development of standardization method of elecampane rhizomes and roots (Inula helenium L.) for the hydroxycinnamic acidscontent / L. V. Vronska, A. Ye. Demyd, M. A. Ezhned // Фармацевтичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 26-31.63. 
 63. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 24. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: розробка, характеристика та їх класифікація / М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 84-88.
 64. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 25. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: характеристика імплантаційних мініосмотичних, оральних та спеціальних типів осмотичних систем, їх застосування // М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 4. – С. 80-85.
Comments