Наукові публікації Вронська Л.В.

Монографія

  1. Математичне планування експерименту в фармації / [Грошовий Т.А., Марценюк В.П., Кучеренко Л.І., Вронська Л.В., Гурєєва С.М.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2008. – 409 с.

Патенти

1. Пат. 30755 Україна, МПК А61К 9/20 (2006.01), А61К 31/60 (2006.01). Спосіб виготовлення таблеток кислоти ацетилсаліцилової / О. В. Тригубчак, В. Я. Шалата, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий : заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. - заявл. 12.11.2007; опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.

2. Пат. 93515 Україна, МПК A61K 9/20 (2006.01), A61K 31/7048(2006.01), A61K 31/194 (2006.01), A61K 31/341 (2006.01). Медикаментозний засіб на основі рутину / М. В. Лелека, Л. В. Вронська, С. Р. Підручна, Н. П. Свистун : заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. - заявл. 05.03.2008; опубл. 25.02.2011, Бюл. № 4.

3. Пат. 52262 України, МПК A61K 36/00. Лікарський засіб, що проявляє спазмолітичну, літолітичну, протизапальну, антисептичну дії / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх, О. М. Глуменко : заявник і патентовласник ВАТ «Київмедпрепарат», ВАТ «Галичфарм». – заявл. 31.12.2009; опубл. 25.08.2010; Бюл. № 16.

4. Пат. 99464 Україна, МПК A61K 36/534 (2006.01), A61K 36/23(2006.01), A61K 33/06 (2006.01), A61K 9/48 (2006.01), A61K 9/20 (2006.01), A61P 13/00, A61P 29/00, A61P 31/00. Лікарський засіб, що має спазмолітичну, літолітичну, протизапальну, антисептичну дію та спосіб його отримання / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх, О. М. Глуменко : заявник і патентовласник ВАТ "Київмедпрепарат", ВАТ «Галичфарм». – заявл. 31.12.2009; опубл. 27.08.2012; Бюл. № 16.

5. Пат. 53205 Україна, МПК A61K 9/20 (2006.01), A61K 31/41 (2006.01). Таблетований, вкритий оболонкою, засіб антисекреторної дії / М. Б. Демчук, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ, Л. І. Кучеренко : заявник і патентовл. ТзОВ «Науково-виробниче об’єднання «Фарматрон»». – заявл. 12.04.2010; опубл. 27.09.2010; Бюл. №18.

6. Пат. 62461 Україна, МПК A61K 35/00, A61K 31/495 (2006.01). Фармацевтична композиція із седативною та стреспротективною дією на основі рослинних екстрактів та гліцину / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата : заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 28.02.2011; опубл. 25.08.2011; Бюл. № 16.

7. Пат. 73543 Україна, МПК С11В 1/10 (2006.01), А61К 9/08 (2006.01), А61К 35/00. Спосіб отримання рідкого екстракту чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий : заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 26.03.2012; опубл. 25.09.2012; Бюл. №18.

8. Пат. 73325 Україна, МПК А61К 9/20 (2006.01), А61К 35/00. Таблетки на основі екстракту ехінацеї пурпурової / В. М. Коваль, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ, І. Я. Господарський; заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 23.01.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18.

9. Пат. 75435 Україна, МПК А61К 9/16 (2006.01), А61К 35/00. Спосіб профілактики порушення імунної резистентності організму / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ, І. Я. Господарський, В. М. Коваль : заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заяв. 13.07.2012, опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

10. Пат. 81912 Україна, МПК A61K 36/28 (2006.01). Спосіб стандартизації коренів цикорію (Сichorium intybus L.) / О. І. Єзерська, Т. Г. Калинюк, Л. В. Вронська : заявник і патентовл. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – заяв. 14.02.2013; опубл. 10.07.2013. - Бюл. № 13.

Нововведення

1. Вронська Л.В. Методика кількісного визначення цинку аспарагінату в складі комплексних лікарських засобів: галузеве нововведення. № 32-33 / Л. В. Вронська, В. М. Коваль. – К.: Укрмедпатентінформ, 2010. – С. 214.

2. Спосіб виготовлення таблеток кислоти ацетилсаліцилової: галузеве нововведення. № 32-33 / О. В. Тригубчак, В. Я. Шалата, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий. – К.: Укрмедпатентінформ, 2010. – С. 243.

Статті

1995

1. Врублевская Т.Я. Фотометрическое определение рутения в присутствии ионов железа в сложных объектах / Т. Я. Врублевская, Л. В. Вронская // Завод. лаборатория. – 1995. – Т. 61, № 12. – С.4-5.

1996

2. Врублевська Т.Я. Осцилополярографічне визначення вмісту рутенію в сплавах систем Nd-Ru-Si, Nd-Ru-Mn-Si / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, І. П. Дудар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1996. – В. 36. – С.96-98.

3. Вронська Л.В. Вольтамперометричне дослідження хлоридних комплексів рутенію залежно від кислотності середовища / Л. В. Вронська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1996. – В. 36. – С.96-98.

4. Врублевская, Л. В. Вронская, Л. А. Лебединец // Завод. лаборатория. – 1997. – Т.63, № 9. – С.12-14.

5. Вронська Л.В. Використання термодинамічних розрахунків для прогнозування реакцій диспропорціонування в системі Ru-Cl-H2O / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, І. Г. Повар // Вісн. держ. ун-ту "Львів. політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1997. – № 332. – С. 39-42.

1999

6. Осцилополярографічне дослідження відновлення комплексних сполук рутенію (IV) в перхлоратних розчинах / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, О. І. Соловей, О. С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1999. – В. 38. – С.79-82.

7. Вронская Л.В. Вольтамперометрия низких концентраций рутения (IV) / Л. В. Вронская, Т. Я. Врублевская, И. Г. Повар // Вопросы химии и хим. технологии. Спец. выпуск. Электрохимия. – 1999. – № 1. – С.67-70.

8. Vrublevska T.Ya. Adsorption Concentration of Platinum metals by Clinoptilolite / T. Ya. Vrublevska, L. V. Vronska, O. Ya. Korkuna, N. M. Matviychouk // Adsorption, Science & Technology. – 1999. – V.17, № 1. – P.29-31.

2000

9. Врублевська Т.Я. Вольтамперометричне визначення рутенію (IV) в присутності окисників / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, О. С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2000. – В. 39. – С.213-216.

10. Газохроматографічне визначення тіотриазоліну в таблетках тіотриазоліну / Л. В. Вронська, Л. І. Кучеренко, Л. О. Лебединець, В. П. Георгієвський // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики. – Запоріжжя – 2000, Вип. VI. – С.17-23.

2001

11. Кількісне визначення пірацетаму методом газової хроматографії / Л. В. Вронська, Л. І. Кучеренко, Л. О. Лебединець, В. П. Георгієвський // Фармаком. – 2001. - №3 (27). – С.124-127.

12. Tymochuk О. Investigation of same complexes of Ruthenium (IV) perchlorate with citric, tartratic and oxalic acids / O. Tymochuk, T. Vrublevska, L. Vronska // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Хім. – 2001. – Вип. 40. – С.124-129.

2002

13. Григорчук О.Ю. Ідентифікація та кількісне визначення діючих речовин шишок хмелю / О. Ю. Григорчук, О. І. Тихонов, Л. В. Вронська // Вісник фармації. – 2002. – № 1 (29) . – С.17-20.

2007

14. Паращак Н.О. Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі компонентів „Сухої мікстури від кашлю” / Н. О. Паращак, Л. В. Вронська, С. Я. Белей // Фармац. часопис. – 2007. – № 1. – С. 57-61.

15. Оптимізація складу і технології таблеток, що містять екстракти валеріани та хмелю / О. Ю. Мацех, Л. В. Вронська, О. І. Тихонов, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2007. – № 2. – С. 65-69.

2008

16. Ідентифікація і кількісне визначення діючих речовин в таблетках кислоти бурштинової з кислотою аскорбіновою і рутином / М. В. Лелека, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, Н. П. Свистун // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 74-78.

17. Лелека М.В. Обґрунтування вибору допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі кислоти бурштинової, кислоти аскорбінової та рутину / М. В. Лелека, Л. В. Вронська, Н. П. Свистун // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 4. – С. 46-50.

2009

18. Коваль В.М. Ідентифікація і кількісне визначення цинк аспарагінату в багатокомпонентному лікарському засобі / В. М. Коваль, Л. В. Вронська // Медична хімія. – 2009. – Т.11, № 1. – С. 75-79.

19. Чубка М.Б. Маркетингові дослідження ринку ЛЗ, що сприяють розчиненню сечових конкрементів та спазмолітиків, що діють на сечові шляхи / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 1. – С.70-72.

20. Чекалюк Л.С. Дослідження та вибір екстракційних систем при отриманні екстракту з трави меліси лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3 (11). – С. 56-59.

2010

21. Вибір допоміжних речовин для отримання твердої лікарської форми Уролесану / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, С. В. Сур, В. Я. Шалата // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – № 2. – С. 46-49.

22. Чубка М. Б. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 1. Допоміжні речовини при створенні твердих капсул / М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2010. - №. 2. – С. 91-96.

23. Чубка М. Б. Порівняння можливостей застосування різних спектрофотометричних методик для визначення флавоноїдів / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Л. Т. Котляренко // Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 3. – С. 56-61.

24. Чекалюк Л.С. Маркетингові дослідження ринку седативних лікарських засобів на основі валеріани лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська, Я. П. Нагірний // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3. – С. 62-65.

25. Спектрофотометричне визначення гліцину у таблетках, що містять гліцин та деякі рослинні екстракти / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, А. Є. Демид, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 50-54.

26. Зарівна Н.О. Аналіз ринку лікарських засобів на основі чебрецю звичайного / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 59-63.

27. Соколова Л.В. Дослідження впливу сублімації на кількісний вміст відновлюючих цукрів у кавуні / Л. В. Соколова, С. О. Тихонова, Л. В. Вронська // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 16-18.

2011

28. Лелека М.В. Визначення вмісту суми флавоноїдів у настойках квіток лілії білої / М. В. Лелека, Л. В. Вронська, О. М. Заліська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 15-17.

29. Розробка методик аналізу кишковорозчинних таблеток кислоти ацетилсаліцилової / О. В. Тригубчак, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, А. Є. Демид // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 43-46.

30. Обґрунтування застосування препарату «Уролесан» / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, С. В. Сур, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 51-56.

31. Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, С. В. Сур, О. Г. Смалюх, І. З. Кернична // Медична хімія. – 2011. – Т.13, № 1. – С. 88-94.

32. Зарівна Н.О. Обґрунтування вибору активних маркерів для стандартизації препаратів на основі трави чебрецю / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, О. А. Подплетня // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 56-60.

33.Морфологічне обґрунтування застосування комбінації екстрактів валеріани і меліси та гліцину для профілактики стресових ерозій слизової оболонки шлунка / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. К. Головата, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 70-73.

34. Єзерська О.І. Визначення вмісту флавоноїдів в екстрактах приймочок зі стовпчиками кукурудзи / О. І. Єзерська, Т. Г. Калинюк, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 65-68.

35. Вронська Л.В. Розробка і валідація потенціометричної методики кількісного визначення суми органічних кислот у настойці валеріани / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 69-74.

36. Логойда Л.С. Кількісне визначення кислоти розмаринової у таблетках, які містять сухі екстракти валеріани і меліси та гліцин / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська // Медична хімія. – 2011. – Т.13, № 3. – С. 67-71.

37. Вронська Л.В. Застосування тонкошарової хроматографії для ідентифікації трави меліси лікарської / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 64-67.

38. Васенда М.М. Розробка методики кількісного визначення гліцину у таблетках, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотриазолін / М. М. Васенда, Л. В. Вронська, Л. С. Логойда, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 73-76.

39. Логойда Л.С. Вивчення впливу допоміжних речовин на основні показники таблеток, що містять рослинні екстракти та гліцин / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. – № 3. – С. 52-55.

2012

40. Вронська Л.В. Застосування хроматографічних методів для ідентифікації настойки валеріани / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 53-59.

41. Барчук О.З. Визначення вмісту біологічно активних речовин в екстрактах листя чорниці звичайної / О. З. Барчук, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 60-63.

42. Зарівна Н.О. Визначення водорозчинних полісахаридів чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 47-50.

43. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 2. Характеристика, виробництво та контроль якості капсул / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Н. О. Зарівна, Т. А. Грошовий, С. М. Гуреєва // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 165-168.

44. Вронська Л.В. Вплив концентрації спирту етилового на екстракцію сесквітерпенових кислот валеріани / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3. – С. 54 - 59.

45. Коваль В.М. Визначення екстракту ехінацеї у таблетках цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї пурпурової / В. М. Коваль, Л. В. Вронська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 2. – С. 83-87.

46. Зарівна Н. О. До питання стандартизації трави чебрецю повзучого за вмістом флавоноїдів / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 5. – С. 21-26.

47. Зарівна Н.О. Вибір допоміжних речовин для отримання твердих капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 43-46.

48. Зарівна Н.О. Стандартизація рідкого екстракту чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6. – С. 108-112.

2013

49. Лукашів О.І. Дослідження асортименту лікарських засобів на рослинній основі для місцевого застосування в стоматології та ЛОР-практиці / О. І. Лукашів, Л. В. Вронська, І. Л. Бензель // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1. – С. 146-151.

50. Вронська Л.В. Огляд лікарських рослин, які виявляють гіпоглікемічну активність / Л. В. Вронська, Н. З. Тимофтевич, М. А. Ежнед, О. З. Барчук // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – С. 142-148.

51. Денис А.І. Стандартизація таблеток на основі сухого екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2. – С. 44-49.

52. Yezerska O. Quantitative determination of hydroxycinnamic acids in chicory root / O. Yezerska, T. Kalynyuk, L. Vronska // Сhemistry and Chemical Technology. – 2013. – № 3. – P. 247-250.

53. Вронська Л.В. Дослідження зі стандартизації стулок плодів квасолі за вмістом флавоноїдів / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 82-87.

2014

54. Чубка М.Б. Алгоритм розробки складу і технології твердих капсул із комплексним густим екстрактом та ефірними оліями / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 47-51.

55. Вронська Л.В. Дослідження щодо стандартизації трави меліси лікарської / Л. В. Вронська, А. Є. Демид // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 2 (34). – С. 10-15.

56. Вронська Л.В. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 15. Ородисперсні таблетки: характеристика лікарської форми, вимоги, підходи до розробки, традиційні методи отримання / Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. І. Гордієнко, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 47-51.

57. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 16. Запатентовані технології ородисперсних таблеток / Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. І. Гордієнко, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 4. – С. 135-144.

2015

58. Гордієнко О.І. Грошовий Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 17. Мукоадгезійні таблетки: характеристика лікарської форми, вимоги, підходи до розробки, дослідження таблеток, підбір допоміжних речовин / О. І. Гордієнко, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 126-133.

59. Vronska L.V. Development of phenolic compounds chromatographic identification in bilberry shoots / L. V. Vronska, M. B. Chubka, A. Ye. Demyd // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 3. – С. 28-33.

60. Вронська Л.В. Обґрунтування вибору екстрагента біологічно активних речовин стулок квасолі звичайної / Л. В. Вронська // ScienceRise. – 2015. – № 12/4 (17). – С. 47-53.

2016

61. Онишків О. І. Розробка методик стандартизації таблеток з екстрактом кори осики / О. І. Онишків, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // ScienceRise. – 2016. – № 3/4 (20). – С. 23-29.

62. Vronska L.V. Development of standardization method of elecampane rhizomes and roots (Inula helenium L.) for the hydroxycinnamic acidscontent / L. V. Vronska, A. Ye. Demyd, M. A. Ezhned // Фармацевтичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 26-31.63.

63. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 24. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: розробка, характеристика та їх класифікація / М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 84-88.

64. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 25. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: характеристика імплантаційних мініосмотичних, оральних та спеціальних типів осмотичних систем, їх застосування // М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 4. – С. 80-85.

Тези доповідей

1995

1. Врублевська Т.Я. Хроноамперометричне дослідження кінетики комплексоутворення рутенію (IV) в розчинах оксикислот / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська // Наук. доп. Всеукр. конф. з аналіт. хімії, 18-21 вересня 1995 р. - Київ, 1995. - С. 72.

2 Врублевська Т.Я. Вольтамперометричне дослідження активності іонів рутенію (IV) в розчинах оксикислот / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, І. П. Дудар // Тези доп. наук.-практ. конф. "Львівські хімічні читання", 26 травня 1995 р. - Львів, 1995. - С.145.

3. Vrublevska T.Ya. Chronoamperemetric analysis of complex semiconductor compositions on platinum metals contents / T. Ya. Vrublevska, L. V. Vronska, V. S. Lobojko // Abstract booklet intern. school-confer. “Physical problems in material science of semiconductors”, 11-16th of September, 1995. - Chernivtsi, Ukraine, 1995. - P.115.

1996

4. Вронська Л.В. Хроноамперометричне дослідження кінетики розряду-іонізації іонів Ru(IV) в розчинах ClO4-+H2C2O4 / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, Я. П. Скоробагатий // Матер. конф. проф.-викл. складу і асп. Львів. комерц. академії. - Львів, 1996. - С.106.

1997

5. Вронська Л.В. Вольтамперометрія рутенію (IV) в присутності оксикислот / Л. В. Вронська, Т.Я. Врублевська // Зб. наук. праць шостої наук. конф. "Львівські хімічні читання", 29-30 травня 1997 р. - Львів, 1997. - С.72.

6. Вронська Л.В. Сорбція рутенію (IV) із перхлоратних розчинів природними і синтетичними сорбентами / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, О. І. Соловей, О. С. Тимошук // Праці I Західно-україн. симпозіуму з адсорбції та хроматографії. - Львів, 1997 р. - С.101-102.

7. Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: I. Caiculul domeniului de stabilitate termodinamică a hidroxizilor puţin solubili a Ru(III) si Ru(IV) / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.83-4.87.

8. Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: II. Diagramele de distributie a speciilor chimie ale Ru(III) si Ru(IV) in sisteme hidrolitice eterogene hidroxid puţin solubil - solutie saturata / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.88-4.93.

9.Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: III. Calculul conditiilor de disproportionare a Ru in diferite stari de valenta / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.94-4.99.

10. Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: IV. Diagramele Pourbaix pentru sistemul Ru-H2O / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.100-4.105.

11. Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: V. Diagramele potential-pCl pentru sistemul Ru-Cl--H2O / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.106-4.109.

12. Povar I. Consideraţii privid calculul produsului de solubilitate al hidroxizilor puţin solubili din valoarea pH-ului soluţiei saturate / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Rez. a XXIII-A sesiune de comun. ştiinţ., 8-10 octombrie 1997. - Căciulata-Vâlcea, 1997. - S.44.

1998

13. Вронська Л.В. Комплексоутворення рутенію в розчинах оксикислот / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, О. І. Соловей, О. С. Тимошук // Тези доп. Всеукр. конф. з аналіт. хімії, 15-17 вересня 1998 р. - Ужгород, 1998. - С. 34.

14. Вронська Л.В. Іонний обмін у дослідженнях полімеризації рутенію (IV) / Л. В. Вронська, І. Г. Повар, Т. Я. Врублевська // Тези доп. Всеукр. конф. з аналіт. хімії, 15-17 вересня 1998 р. - Ужгород, 1998. - С. 35.

15. Врублевська Т.Я. Концентрування та розділення металів платинової групи природними сорбентами / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, О. Я. Коркуна // Тези доп. Всеукр. конф. з аналіт. хімії, 15-17 вересня 1998 р. - Ужгород, 1998. - С. 99.

16. Vrublevska T.Ya. Adsorbion concentration of platinum metals by clynoptilolite / T. Ya. Vrublevska, L. V. Vronska, O. Ya. Korkuna, N. M. Matviychuk // Abstracts 3rd Polish-Ukrainian simposium “Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological application”, 22-24 September 1998. - Lviv, Ukraine, 1998. - P. 75.

17.Vronska L. Aspecte privind calculul modelului de echilibru in sistemele polinucleare din masuratorile schimbului de ioni / L. Vronska, I. Povar // Lucrarile conf. “A XXIV-a sesiune nationala de comunicari stiintifice”. 7-9 octombrie 1998. - Caciulata - Valcea. - V.III. - S.1193-1198.

18. Povar I. Determinarea gradului de formare si a sarcinii hidroxocomplecsilor polinnucleari ai Ru(IV) dim masuratorile schimbului ionic / I. Povar, L. Vronska // Lucrarile conf. “A XXIV-a sesiune nationala de comunicari stiintifice”. 7-9 octombrie 1998. - Caciulata - Valcea. - V.III. - S.1235-1240.

1999

19. Вронська Л.В. Спектрофотометричне визначення вмісту флавоноїдів в настоянці нагідок / Л. В. Вронська, Ю. Б. Наконечний // Зб. наук. праць наук. конф. "Львівські хімічні читання", 29-30 травня 1999 р. - Львів, 1999 р. - С. 23.

20. Вронська Л.В. Вольтамперометричне вивчення відновлення іонів Ru(IV) з перхлоратних розчинів / Л. В. Вронська, О. С. Тимошук, Т. Я. Врублевська // Зб. наук. праць наук. конф. "Львівські хімічні читання", 29-30 травня 1999 р. - Львів, 1999 р. - С. 25.

21. Наконечний Ю.Б. Стандартизація настоянок нагідок / Ю. Б. Наконечний, О. Ю. Григорчук, Л. В. Вронська, І.О. Нестор // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті : матеріали V Національного з’їзду фармацевтів України. – Харків, 1999. – С. 511.

22. Povar І. Privid notiunea grad de dizolvare a precipitatului / I. Povar, L. Vronska, I. Stratan, G. Mironov // Rez. a XXV-A sesiune nationala de chimie. 6-8 octombrie 1999. - Calimanesti - Căciulata-Vâlcea, Romania. - S. S.5-428.

23. Povar I. Modelarea termodinamica a proceselor de formare-dizolvare a calculilor renale in solutiile de complexonati / I. Povar, L. Vronska, I. Stratan, G. Mironov // Rez. a XXV-A sesiune nationala de chimie. 6-8 octombrie 1999. - Calimanesti - Căciulata-Vâlcea, Romania. - S. 5-430.

24.Врублевская Т.Я. Применение пирокатехинового фиолетового для осцилополярографического определения рутения (IV) / Т. Я.Врублевская, Л. В. Вронская, А. С. Тимошук // Органические реагенты в аналитической химии: тезисы докладов VII Всероссийской конференции, Саратов, 20-25 сентября 1999 г. – Саратов, 1999. – С. 217.

2000

25. Вронська Л.В. Хроматографічне виявлення та спектрофотометричне визначення флавоноїдів у настоянках / Л. В. Вронська // Праці ІI Західно-україн. симпозіуму з адсорбції та хроматографії. - Львів, 2000 р. - С.195-199.

26. Вронска Л.В. Определение суммы флавоноидов в препаратах растительного происхождения/ Л. В. Вронска // Flawonoidy i ichzastosowanie. – Rzeszow, 2000. – S. 31-38.

27. Вронська Л.В. Стандартизація лікарських засобів рослинного походження / Л. В. Вронська, І. О. Нестор // Матеріали Всеукраїнської конф. з аналітичної хімії, Харків, 2000. – С. 78.

2001

28. Гречаник Р. Визначення флавоноїдів з джерел екзометаболітів бука лісового та ялиці білої / Р. Гречаник, Л. Вронська // Праці 5-го міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2001. – С. 199.

29. Вронська Л. Стандартизація рослинних компонентів у складі сухої мікстури від кашлю для дітей / Л. Вронська, О. Бурбан, В. Ющук, А. Павлюк // Праці 5-го міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2001. – С. 197.

2002

30. Вронска Л. Флавоноиды в источниках экзаметаболитов пихты белой и бука европейского / Л. Вронска, Р. Гречаник // Flawonoidy i ichzastosowanie. – Rzeszow, 2002. – S. 69-74.

2003

31. Вронська Л.В. Хроматографічне визначення ніпагіну і ніпазолу в дитячих сиропах / Л. В. Вронська // Праці 3-го Західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії, Львів, 2003. – С. 158-159.

2004

32. Вронська Л.В. Деякі аспекти отримання сухого екстракту валеріани / Л. В. Вронська, І.Б. Івануса, Л. Стахів // Праці 8-го міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2004. – С. 186.

33. Вронська Л.В. Про можливості отримання сухого екстракту з шишок хмелю / Л. В. Вронська, О. Ю. Григорчук, Л. М. Мосула // Праці 8-го міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2004. – С. 187.

34. Вронська Л.В. Кількісне визначення суми валепотріатів в коренях і кореневищах валеріани / Л. В. Вронська, І. Б. Івануса, О. Ю. Григорчук // Матеріали наук.-практич. конференц. “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок”, Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – С. 273-275.

35. Григорчук О.Ю. Вивчення впливу кількісних фармацевтичних факторів на властивості таблеток екстракту валеріани і хмелю / О. Ю. Григорчук, О. І. Тихонов, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // Матеріали Всеукр. науково-практичного семінару “Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії”, Харків, 26 листопада 2004 р. – Харків, вид-во НФаУ. – С. 31-42.

2006

36. Вронська Л. Можливості ідентифікації і кількісного визначення діючих речовин шишок хмелю в складі рідких лікарських засобів / Л. Вронська, М. Чубка, О. Мацeх // Матеріали 1-ї Міжнародної наук.-практич. конференц. “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”, Тернопіль “Укрмедкнига”, 2006. – С. 89.

37. Vronska L. Identification and Assay of Biological Active Substances in Different Drugs, that Consists Valeriana Officinalis L. / L. Vronska, L.Stakhiv // Mat. 1st International Medical Students and Young Doctors Congress, Chisinau, republic of Moldova, 2006. – S. 121.

38. Вронська Л.В. Стандартизація комплексного фітопрепарату за вмістом терпеноїдів / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, М. М. Михалків, О. Б. Поляк // Матеріали другої міжнар. конф. “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок”, Харків, НФаУ, 2006. – С. 43-45.

2008

39. Технологія та стандартизація таблетованих біологічно активних добавок / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, М. М. Михалків, М. Б. Чубка, В. Я. Шалата, О. І. Онишків, В. М. Коваль, Л. Є. Стахів, О. З. Зворська, С. Я. Белей // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова наук.-практ. конф., 13 червня 2008 р. : збірник матеріалів. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. - 153 с.

40. Чубка М.Б. Вивчення впливу допоміжних речовин на одержання твердих лікарських форм з високим вмістом олій / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Сьогодення та майбутнє фармації: Всеукраїнський конгрес, 16-19 квітня 2008 р. : тези доповідей. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 674 с.

41. Чекалюк Л.С. Оптимізація умов отримання рідкого екстракту з трави меліси лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська, М. М. Михалків // Сьогодення та майбутнє фармації: Всеукраїнський конгрес, 16-19 квітня 2008 р. : тези доповідей. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 189-190.

42. Дослідження і створення таблеткованих лікарських засобів з фітоекстрактами / В. Я. Шалата, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, С. Я. Белей, О. І. Онишків, В. М. Коваль, Л. Є. Стахів // Сьогодення та майбутнє фармації: Всеукраїнський конгрес, 16-19 квітня 2008 р. : тези доповідей. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 326.

43. Планування експерименту та аналіз експериментальних даних при проведенні наукових досліджень у фармації / Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. І. Кучеренко, Л. В. Вронська, С. М. Гурєєва // Сьогодення та майбутнє фармації: Всеукраїнський конгрес, 16-19 квітня 2008 р. : тези допов. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 521.

2009

44. Методичні підходи до створення таблеток на основі екстрактів лікарських рослин / Онишків О.І., Шалата В.Я., Вронська Л.В., Денис А.І., Мельник О.А., Коваль В.М., Зворська О.З., Чубка М.Б., Грошовий Т.А. // ФАРМАКОГНОЗІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ. Досягнення та перспективи: Ювілейна наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 26 березня 2009 р. : тези допов. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 305 с.

45. Вронська Л.В. Аналіз критеріїв і показників якості сировини коренів з кореневищами валеріани лікарської та препаратів на її основі / Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 17.

46. Чекалюк Л.С. Дослідження можливості визначення суми гідроксикоричних кислот в сировині і комплексних лікарських засобах на основі меліси лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 32.

47. Чубка М.Б. Дослідження флавоноїдного складу насіння моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 34.

48. Шкроботько П.Ю. Хромато-мас-спектрометричний аналіз складу ефірної олії далекосхідної валеріани / П. Ю. Шкроботько, Л. В. Вронська, Д. В. Домрачев, М. С. Фурса // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 36.

49. Шкроботько П.Ю. Якісне виявлення та кількісне визначення складних ефірів біологічно активних речовин сировини та препаратів валеріани вітчизняного виробництва / П. Ю. Шкроботько, Л. В. Вронська, М. С. Фурса // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 37.

50. Методологія наукових досліджень у фармації / Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. В. Вронська, Л. І. Кучеренко, С. М. Гуреєва // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 85.

51. Зарівна Н.О. Аналіз ринку муколітичних препаратів і визначення перспектив створення нових препаратів рослинного походження / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 89.

52. Обґрунтування доцільності створення твердої лікарської форми на основі УролесануÒ / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, С. В. Сур, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 106.

2010

53. До питання створення твердих лікарських форм рослинного походження / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Л. С. Чекалюк, Н. О.Зарівна // Фармація України. Погляд у майбутнє: VII Нац. з’їзд фармацевтів України матеріали, 15-17 верес. 2010 р. : тези доповідей у 2 т. – Х.: НФаУ, 2010. – Т. 1. – 600 с.

2012

54. Чубка М.Б., Вронська Л.В., Демид А.Є. Ідентифікація фенолкарбонових кислот у лікарській рослинній сировині // Хімія природних сполук: 3-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріал. доповід. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 143-144.

55. Зарівна Н.О. Застосування хроматографічних методів аналізу для вивчення фенольних сполук трави чебрецю повзучого/ Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Хімія природних сполук: 3-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріал. доповід. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 118-119.

56. Вронська Л.В. Особливості визначення флавоноїдів у ЛРС вміщуючій фенолкарбонові кислоти / Л. В. Вронська // Хімія природних сполук: 3-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріал. доповід. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 107-108.

57. Дизайн експерименту при створенні лікарських засобів з рослинної сировини / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, В. М. Коваль, А. І. Денис, В. Я. Шалата, О. З. Барчук, О. А. Мельник // Хімія природних сполук: 3-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріал. доповід. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 111-113.

58. Vronska L. Research and standardization of liquid herb oreganum extract / L. Vronska // Plant – the source of research material: II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Roślina – źródło materiału badawczego”, 18-20.10.2012 r. – Lublin, 2012. – P. 348.

59. Yezerska O.I. Cichorium intubus plant extracts as potential phytopharmaceuticals and evaluation of their antiradical activity / O. I. Yezerska, T. G. Kalynyuk, L. V. Vronska // Plant – the source of research material: II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Roślina – źródło materiału badawczego”, 18-20.10.2012 r. – Lublin, 2012. – P. 361.

60. Використання неусиліну при створенні таблетованих лікарських препаратів з екстрактами лікарських рослин / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, В. М. Коваль, А. І. Денис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології: ІІІ-я наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 21-23 листопада 2012 р. : матеріал. допов. - Х.: Вид-во НФаУ, 2012. - С. 47-48.

2013

61. Vronska L.V., Hroshovyi T.A., Sur S.V., ​Shalata V.Ja., Smalyuh O.G. The development of producing dense chlorophyllipt extract technology usingnon-toxic extragents // Biologically Active Substances and Materials: fundamental and applied problems: International Interdisciplinary Scientific Conference, May 27 - June 1, 2013, Novy Svet, Ukraine. - AR Crimea, 2013. - Vol. 1. - P. 359-360.

62. К вопросу усовершенствования технологии жидкого экстракта тымьяна ползучего / Н. О. Заривна, Л. В. Вронска, М. Б. Чубка, И. Б. Ивануса, М. Н. Михалкив // Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике: Пятнадцатая международная науч.-практ. конф., 2013 г. : сборник статей. - Санкт-Петербург: Изд-во политехн. ун-та, 2013. - С.145-149.

63. Logoyda L.S. A comparative studing of stressprotective activity of valerian, lemon balm extracts with glycine combination and drugs "Persen forte"/ L. S. Logoyda, L. V. Vronska // 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, May 23-24, 2013 : abstract book. - Lviv, Ukraine, 2013. - P. 98.

64. Research of antiradical activity of some plants extracts used in diabetes / L. V. Vronska, O. I. Yezerska, T. G. Kalynyuk, M. B. Chubka, M. M. Mykhalkiv, I. B. Ivanusa, A. Ye. Demyd // 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, May 23-24, 2013 : abstract book. - Lviv, Ukraine, 2013. - P. 175.

65. Деякі аспекти створення лікарських засобів з екстрактами та ефірними оліями у формі твердих капсул / Л. В. Вронська, Т. А.Грошовий, М. Б. Чубка, Н. О. Зарівна // Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів: національної наук.-техн. інтерн.-конф. з міжнародною участю 23-25 квітня 2013 р. : матеріали допов. та збірник наукових статей. - Львів, 2013. - С. 21-22.

66. Демчук М.Б. Розробка методики кількісного визначення діючих речовин у таблетках фамотидину з тіотриазоліном / М. Б. Демчук, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів: національної наук.-техн. інтерн.-конф. з міжнародною участю, 23-25 квітня 2013 р. : матеріали допов. та збірник наукових статей. - Львів, 2013. - С. 29-30.

67. Вивчення компонентного складу ефірних олій моркви дикої, трави материнки / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Н. О. Зарівна, О. Г. Смалюх // Український медичний альманах. - 2013. - Т.16, № 1 (додаток). - С. 171-172.

68. Development and standardization of Urolesan® capsules / L. Vronska, M. Chubka, T. Hroshovyi, S. Sur, V. Shalata, O. Smalyuh // Farmacja – nauka - spoleczenstwo: XXII naukowy zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 18-21 wrzesnia 2013 r. : streszczenia zjazdu. - Bialystok, 2013. - S. 332.

69. Вронська Л.В. Дослідження відповідності якості ефірної олії чебрецю звичайного, присутньої на ринку України, вимогам Європейської Фармакопеї / Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 5-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 27-28 вересня 2013 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2013. –С. 180.

70. Дослідження процесу екстрагування стулок плодів квасолі звичайної Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, М. М. Михалків, І. Б. Івануса // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 5-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 27-28 вересня 2013 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2013. – С. 181.

71. Vronska L. Influence of essential oils on oral microflora in patients with open traumatic fractures of mandible / L. Vronska, Ya. Nahirnyi, O. Pokryshko // Plant – the source of research material: 3rd International Conference and Workshop, 16-18.10.2013 : аbstracts. – Lublin, 2013. – P. 236.

72. Порівняльна оцінка нових допоміжних речовин при створенні таблетованих лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, О. А. Мельник, Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів, О. І. Гордієнко, О. З. Барчук // Сучасні аспекти медицини і фармації півдня: наук.-практ. конф., 6-7 грудня 2013 р. : тези доп. – Одеса, 2013. – С.40-44.

73. Комбинированный препарат на основе сухого экстракта эхинацеи пурпурной для комплексного лечения и профилактики иммунодефицитных состояний / Т. А. Грошевой, В. Н. Коваль, Л. В. Вронска, И. Н. Клищ // Инновационные подходы к изучению эхинацеи: междунар. научн. конф., 25-27 июня 2013 г. : матер. докл. - Полтава "Дивосвіт", 2013. - С. 130-133.

2014

74. Создание твердых лекарственных форм на основе растительного и животного сырья / Т. А. Грошовый, Л. В. Вронска, А. И. Денис, О. И. Онышкив, М. Б. Чубка, Ю. А. Равлив, О. А. Мельник, О. З. Барчук, В. Н. Коваль, О. И. Гордиенко, С. Я. Белей, М. А. Ежнед // Состояние и перспективы оптимизации и эффективности в фармакогнозии, технологии, клинике: науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященная 30-летию кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии Ярославской государственной медицинской академии, сентябрь 2014 г. : сборник матер. – Ярославль, 2014. – С. 9-18.

75. Substantiation of establishment of antimicrobial medicament for use in dental practice / L. Vronska, Ya. Nahirnyi, T. Hroshovyi, O. Pokryshko // “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH: the Second International Conference on Biology and Medical Sciences, 15th August 2014. – Vienna, 2014. – P. 261-263.

2015

76. Демид А.Є. Фітохімічне дослідження вербозілля лучного (LYSIMACHIA NUMMULARIA L.) / А. Є. Демид, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-20 березня 2015 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 98-99.

77. Вронська Л.В. Дослідження можливості застосування хроматографічних методів при встановленні тотожності окремих видів ЛРС / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, А. Є. Демид // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-20 березня 2015 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 99-101.

78. Liudmyla Vronska, Taras Groshoviy, Mariana Chubka, Anna Demyd Study of phenolic compounds of blueberry shoots and their standardization // Plant – the source of research material: 4th International Conference and Workshop, 20 - 23. 09. 2015 r. : book of abstracts. – Lublin, 2015. – P. 210.

79. Chromatographic and microbiological research of some essential oils samples in the developing of antimicrobials drug for use in the oral cavity / L. V. Vronska, O. V. Pokryshko, Ya. P. Nahirnyi, T. A. Hroshovyi, M. B. Chubka, A. Ye. Demyd // Modern directions in chemistry, biology, pharmacyand biotechnology: International Scientific Congress, 29.09-02.10.2015, abstract book. – Lviv, 2015. – P. 113.

2016

80. Вронська Л.В. Щодо можливості ідентифікації трави меліси лікарської за хроматографічним профілем її ефірної олії / Л. В. Вронська, Я. Б. Кліш, О. Т. Волочаста // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: ІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф., 21-23 березня 2016 р. : матеріали. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 68-69.

81. Фітохімічне дослідження кульбаби лікарської коренів як сировини для розробки цукрознижучих засобів / А. Є. Демид, Л. В. Вронська, О. М. Олійник, Т. М. Літовкіна // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: ІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф., 21-23 березня 2016 р. : матеріали. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 97-99.

82. Вронська Л.В. Дослідження зразків ефірної олії шавлії мускатної, присутніх на ринку України, щодо вмісту тойонів / Л. В. Вронська, Т. М. Літовкіна, О. Т. Волочаста // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 24-25 березня 2016 р.: матеріали. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 117-118.

83. До питання стандартизації таблеток «Віспулін» / О. І. Онишків, Л. В. Вронська, Я. Б. Кліш, О. М. Олійник // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 24-25 березня 2016 р.: матеріали. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 168.

84. Демид А.Є. Дослідження фенольних сполук оману високого коренів і кореневищ / А. Є. Демид, Л. В. Вронська, М. А. Ежнед // Хімія природних сполук : IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 квітня 2016 р. : матеріали. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 22.

85. Чубка М.Б. Стандартизація комплексного густого екстракту трави материнки, шишок хмелю та плодів моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Г. Б. Спеціальна // Хімія природних сполук : IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 квітня 2016 р. : матеріали. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 124.

86. Про розвиток методології наукових досліджень при створенні лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, Л. І. Кучеренко, С. М. Гуреєва, О. В. Тригубчак, М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, О. С. Біденко // Фармація ХХІ століття: тенденція та перспективи : VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України, 13-16 вересня 2016 р. : матеріали. – Харків: НФаУ, 2016. – Т.1. – С. 337-338.

87. Козак І.В. Вибір концентрації спирту в екстрагенті у процесі розробки технології екстракту трави парила звичайного / І. В. Козак, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016. – С. 119.

88. Оптимізація технологічних процесів при створенні таблетованих лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, С. М. Гуреєва, Л. І. Кучеренко, Л. В. Вронська, Н. М. Белей, О. В. Тригубчак, М. Б. Демчук // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016.– С. 98.

89. Вронська Л.В. Дослідження з розробки технології екстракту листя шовковиці білої / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, А. Є. Демид // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016. – С. 96.

90. Дарзулі Н.П. Дослідження фенольних речовин листя грушанки круглолистої / Н. П. Дарзулі, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016. – С. 42.

91. Дуб А.І. Дослідження впливу екстрагенту на гіпоглікемічну дію екстракту листя шовковиці білої / А. І. Дуб, І. М. Кліщ, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016. – С. 330-331.

Інші публікації: науково-методичні статті, праці в збірниках,

збірники тестів, методичні вказівки

1. Вронська Л.В. Аналітична хімія в освіті провізора / Л. В. Вронська // Медична освіта. – 2001. – № 4. – С.56-58.

2. Вронська Л.В., Михалків М.М. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз // Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2003. – 106 с.

3. Вронська Л.В., Михалків М.М. Класичні методи хімічного аналізу // Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 58 с.

4. Вронська Л.В., Михалків М.М. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз // Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 124 с.

5. Криховець О.В., Вронська Л.В. Методичні вказівки до практичних занять з загальної хімії (для студентів фармацевтичного факультету). – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 71 с.

6. Криховець О.В., Вронська Л.В. Методичні вказівки до практичних занять з неорганічної хімії (для студентів фармацевтичного факультету). – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 71 с.

7. Коробко Д.Б. Самостійна робота – важливий фактор у підготовці спеціалістів в галузі фармації / Д. Б. Коробко, Л. М. Мосула, Л. В. Вронська // Роль самостійної роботи у становленні фахівця : наук.-практ. конф., 2004 : матеріали конференції. – Тернопіль, 2004. – С.77-82.

8. Вадзюк С.Н., Михалків М.М. та ін. в т.ч. Вронська Л.В. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок – 1. Фармація”. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 153 с.

9. Вадзюк С.Н., Михалків М.М. та ін. в т.ч. Вронська Л.В. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок –1. Фармація”. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – 173 с.

10. Вронська Л.В., Михалків М.М., Коробко Д.Б., Яворська Л.П., Загричук Г.Я., Дмухальська Є.Б., Гнідець В.І., Поляк О.Б. Особливості створення електронних підручників // Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів: наук.-практ. конф., 2006. – Тернопіль, 2006. – С. 56-60.

11. Загричук Г.Я., Вронська Л.В., Михалків М.М. Хімія. Збірник тестових завдань для підготовки абітурієнтів до незалежного тестування. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 384 с.

12. Хімія. Збірник тестових завдань для підготовки абітурієнтів до незалежного тестування. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 422 с.

13. Соколова Л.В., Михалків М.М., Вронська Л.В., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до ліцензійного тестового іспиту „КРОК-1. Фармація” та „КРОК-1. Клінічна фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 320 с.

14. Соколова Л.В., Вронска Л.В., Михалкив М.Н. и др. Сборник тестовых заданий для подготовки иностранных студентов к лицензионному тестовому экзамену «Крок – 1. Фармация». – Тернополь, 2007. – 369 с.

15. Грошовий Т.А., Калинюк Т.Г., Новіков В.П., Вронська Л.В., Тригубчак О.В., Криницька Г.Г., Квасницька Г.М., Кучеренко Л.І., Ковальський Р.П. Фармацевтичне законодавство (збірник нормативних актів з організації роботи аптечних підприємств). – Тернопіль „Укрмедкнига”, 2007. – 413 с.

16. Грошовий Т.А., Калинюк Т.Г., Новіков В.П., Вронська Л.В., Тригубчак О.В., Криницька Г.Г., Квасницька Г.М., Кучеренко Л.І., Ковальський Р.П. Фармацевтичне законодавство (збірник нормативних актів з організації роботи аптечних підприємств). – Тернопіль „Укрмедкнига”, 2008. – 416 с.

17. Вронська Л.В., Михалків М.М. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Навч. посібник для студентів-заочників ІІ курсу фармацевтичного факультету. – Тернопіль, 2008. – 78 с.

18.Вронська Л.В., Михалків М.М., Коробко Д.Б. та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії / Л. В. Вронська, М. М. Михалків [та ін.] // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.

19. Вронська Л.В. Аналітична хімія: місце і роль дисципліни та зміст навчальної програми при підготовці спеціалістів напряму «Фармація» / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, А. Є. Демид // міжнародна наук.-практ. інтернет-конф., 19-20 березня 2015 р. : матеріали конф. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 14-16.