Наукові публікації Чубка М.Б.

 1. Можливості ідентифікації і кількісного визначення діючих речовин шишок хмелю в складі рідких лікарських засобів / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, О. Ю. Мацех // Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”. 6-7 квітня 2006 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 89.
 2. Стандартизація комплексного фітопрепарату за вмістом терпеноїдів / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, М. М. Михалків [та ін.] // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок: Тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – С. 43-45.
 3. Чубка М. Аналіз ринку спазмолітиків, що діють на сечові шляхи і препаратів, що сприяють розчиненню сечових конкрементів / М. Чубка // Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, 11-13 травня 2006 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 241.
 4. Чубка М. Розробка оптимального складу та технології таблеток на основі ефірних олій та рідких екстрактів / М. Чубка // Матеріали ХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 279.
 5. Чубка М. Можливості стандартизації екстрактів плодів моркви дикої / М. Чубка // Матеріали ХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 31 березня-2 квітня 2008 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 230.
 6. Вивчення впливу допоміжних речовин на одержання твердих лікарських форм з високим вмістом олій / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий //Сьогодення та майбутнє фармації: Тези доповідей Всеукраїнського конгресу [«Сьогодення та майбутнє фармації»], (16-19 квітня 2008р., м. Харків) / Ред.. кол.: В.П. Черних та ін.. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 325.
 7. Досвід застосування мікрокристалічної целюлози при отриманні таблеток / О. В.Тригубчак, М. Б. Павлюк, М. Б. Чубка [та ін.] // матеріали першої наук.-практ. конф. з міжнар. участю [«Сучасні досягнення фармацевтичної технології»], 20-21 листопада 2008 р. – Харків, 2008. – С. 105-106.
 8. Чубка М. Б. Маркетингові дослідження ринку ЛЗ, що сприяють розчиненню сечових конкрементів та спазмолітиків, що діють на сечові шляхи / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 1. – С. 70-72.
 9. Технологія та стандартизація таблетованих біологічно активних добавок / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, М. М. Михалків [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008 року – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008, – С.111.
 10. Чубка М. Б. Про можливості стандартизації плодів моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, М. М. Михалків // Національна науково-технічна конференція з міжнародною участю [Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів»] /відп. ред. М. О. Лозинський, В. П. Новіков. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С. 216.
 11. Методичні підходи до створення таблеток на основі екстрактів лікарських рослин / О. І. Онишків, В. Я. Шалата, Л. В. Вронська [та ін.] // ФАРМАКОГНОЗІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ. Досягнення та перспективи: Тези доп. Ювілейної наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 26 березня 2009 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 165-166.
 12. Чубка М. Визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у рослинних екстрактах / М. Чубка // Матеріали ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 230.
 13. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 1. Фізичні та технологічні властивості лікарських і допоміжних речовин та їх вплив на вибір схеми виробництва таблеток / М. М. Васенда, Н. М. Белей, М. Б. Демчук [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 77-80.
 14. Чубка М. Б. Дослідження флавоноїдного складу насіння моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 3-ї науково-практичної конференції [«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»] (1-2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль) / відп. ред. кол.: Л. Я. Ковальчук та ін.. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. – С. 34.
 15. Обґрунтування доцільності створення твердої лікарської форми на основі УролесануÒ / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, С. В. Сур [та ін.] // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 3-ї науково-практичної конференції [«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»], (1-2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль) / відп. ред. кол. Л. Я. Ковальчук та ін.. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. – С. 106-107.
 16. Особливості технології таблеток, що містять липкий компонент / О. Я. Мельник, Н. М. Белей, М. Б. Чубка [та ін.] // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 3-ї науково-практичної конференції [«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»], (1-2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль) / відп. ред. кол.: Л. Я. Ковальчук та ін.. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. – С. 60.
 17. Сучасний створення, виробництва та дослідження таблеткованих лікарських препаратів. Повідомлення 2. Використання різних видів допоміжних речовин при одержанні таблеток методом прямого пресування / М. Б. Демчук, М. М. Васенда, М. Б. Чубка [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2010. – №1. – С. 76-80.
 18. Чубка М. Аналіз спиртових витягів з плодів моркви дикої (Daucus carota) / М. Чубка // Матеріали ХIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 315.
 19. Вибір допоміжних речовин для отримання твердої лікарської форми Уролесану / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – № 2. – С. 46-49.
 20. До питання створення твердих лікарських форм рослинного походження / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Л. С. Чекалюк [та ін.] // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VII Нац. з`їзду фармацевтів України (Харків, 15-17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров`я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: Н. А. Третьякова та ін. – Х.: НФаУ, 2010. – Т. 1. – С. 231.
 21. Чубка М. Б. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 1. Допоміжні речовини при створенні твердих капсул / М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2010. – №. 2. – С. 91-95.
 22. Чубка М. Б. Порівняння можливостей застосування різних спектрофотометричних методик для визначення флавоноїдів / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Л. Т. Котляренко // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3. – С. 56-61.
 23. Пат. 52262 України, МПК51 A 61 K 36/00. Лікарський засіб, що проявляє спазмолітичну, літолітичну, протизапальну, антисептичну дії / Вронська Л. В., Чубка М. Б., Грошовий Т. А., Шалата В. Я., Смалюх О. Г., Глуменко О. М.; заявник і патентовласник ВАТ «Київмедпрепарат», ВАТ «Галичфарм. –заявл. 31.12.2009; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 24. Обґрунтування застосування препарату «Уролесан®»/ М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 51–56.
 25. Чубка М. Дослідження флавоноїдного складу трави материнки / М. Чубка // Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (27-29 квітня 2011 р., м. Тернопіль) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 378.
 26. Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, С. В. Сур [та ін.] // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1 – С. 88–94.
 27. Чубка М. Б. Проблеми створення твердих лікарських форм із значною кількістю ефірних олій / М. Б. Чубка, Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Сучасні досягнення фармацевтичної технології: Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, (17-18 листопада 2011 р., м. Харків). –Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – С. 215.
 28. Чубка М. Б. Стандартизація капсул, які містять фітоекстракт та ефірні олії / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 4-ї науково-практичної конференції [«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»], (29-30 вересня 2011 р., м. Тернопіль) / відп. ред. кол. Л. Я. Ковальчук та ін.. – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – С. 119-120.
 29. Чубка М. Можливості стандартизації шишок хмелю та препаратів на їх основі / М. Чубка // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2011. – С. 474.
 30. Чубка М. Б. Ідентифікація фенолкарбонових кислот у лікарській рослинній сировині / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська // Хімія природних сполук: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Хімія природних сполук»], (30-31 жовтня 2012 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. – С. 143-144.
 31. Чубка М. Б. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 2. Характеристика, виробництво та контроль якості капсул / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Н. О. Зарівна [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №. 2. – С. 165-168.
 32. Зарівна Н. О. Вивчення водорозчинних полісахаридів чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 47-50.
 33. Чубка М. Б. Підходи до стандартизації шишок хмелю та препаратів на їх основі / М. Б. Чубка // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3. – С. 165-169.
 34. Чубка М. Б. Розробка і стандартизація капсул “Уролесан”: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук: спец. 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / М. Б. Чубка. – Харків, 2012. – 21 с.
 35. Чубка М. Б. Розробка і стандартизація капсул “Уролесан”: дис. … кандидата фарм. наук: 15.00.03 / Чубка Мар’яна Борисівна. – Тернопіль, 2012. – 257 с.
 36. Чубка М. Б. Валідація методики кількісного визначення суми флавоноїдів у плодах моркви дикої та у рідкому екстракті з цієї сировини / М. Б. Чубка // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 1 (27). – С. 18-22.
 37. К вопросу усовершенствования технологи жидкого экстракта тимьяна ползучего /Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка [та ін.] // Высокие технологии, исследования, финансы: Сборник статей пятнадцатой международной конференции [“Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышлености и экономике”], (25-26 квітня 2013р., м. Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2013. – С. 145-149.
 38. Денис А. І. Стандартизація таблеток на основі сухого екстракту листя тополі / Денис А. І., Вронська Л. В., Чубка М. Б. [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2 (12). – С. 44-50.
 39. Research antiradical activity extracts of some plants used in diabetes / Vronska L. V., Yezerska O. I., Kalynyuk T. G. [et al.] // 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry (Lviv, 23-24 May 2013). – 2013. – P. 175.
 40. Development and standardization of urolesan® capsules / Vronska L., Chubka M., Hroshovyi T. [et al.] // XXII naukowy zjazd polskiego towarzystwa farmaceutycznego “Farmacja – nauka – spoleczenstwo” (Bialystok, 18-21 wrzesnia 2013). – 2013. – P. 332.
 41. Деякі аспекти створення лікарських засобів з екстрактами та ефірними оліями у формі твердих капсул / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, М. Б. Чубка [та ін.] // Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів: матеріали доповідей та збірник наукових статей національної науково-технічної інтернет-конференції з міжнародною участю (Львів, 23-25 квітня 2013 р) – 2013. – С. 21-22.
 42. Дослідження процесу екстрагування лушпиння квасолі / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, М. М. Михалків [та ін.] // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 5-ї науково-практичної конференції [«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»], (27-28 вересня 2013 р., м. Тернопіль) / відп. ред. кол. Л. Я. Ковальчук та ін.. – Тернопіль: ТДМУ, 2013. – С. 181-182.
 43. Михалків М. М. Реалізація міждисциплінарної інтеграції при вивченні хімічних дисциплін студентами фармацевтичного факультету / Михалків М. М., Демид А. Є., Чубка М. Б. [та ін.] // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 61-65.
 44. Демид А. Є. Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного / А. Є. Демид, М. Б. Чубка, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 18-21.
 45. Чубка М. Б. Алгоритм розробки складу і технології твердих капсул із комплексним густим екстрактом та ефірними оліями / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 47-51.
 46. Создание твердых лекарственных форм на основе растительного и животного сырья / Т. А. Грошовый, Л. В. Вронская, А. И. Денис [и др.] // Состояние и перспективы оптимизации и эффективности в фармакогнозии, технологии, клинике: Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием, посвященной 30-летию кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии Ярославской государственной медицинской академии, (сентябрь 2014 г., г. Ярославль). – Ярославль, 2014. – С. 9-17.
 47. Чубка М. Б. Вивчення асортименту допоміжних речовин, які використовують у капсулах, що зареєстровані на території України. Повідомлення. 1. Дослідження асортименту капсул та допоміжних речовин, що використовують у виробництві твердих капсул / М. Б. Чубка // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 113-118.
 48. Вронська Л. В. Аналітична хімія: місце і роль дисципліни та зміст навчальної програми при підготовці спеціалістів напрямку “Фармація” / Л. В Вронська, М. Б. Чубка, А. Є. Демид // Аналітична хімія у фармації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (19-20 березня 2015 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 14-16.
 49. Демид А. Є. Фітохімічне дослідження вербозілля лучного (Lysimachia nummularia L.) / А. Є. Демид, Л. В Вронська, М. Б. Чубка // Аналітична хімія у фармації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (19-20 березня 2015 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 98-99.
 50. Вронська Л. В. Дослідження можливості застосування хроматографічних методів при встановленні тотожності окремих видів ЛРС / Л. В Вронська, М. Б. Чубка, А. Є. Демид // Аналітична хімія у фармації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (19-20 березня 2015 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 99-101.
 51. Вонс Б. В. Аналіз ринку зареєстрованих в Україні м’яких лікарських засобів, які використовуються у дерматології / Б. В. Вонс, Т. А. Грошовий, М. Б. Чубка // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної Internet-конференції, (26-27 березня 2015 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 303-304.
 52. Vons B. V. Market analysis of semisolid dosage forms registered in Ukraine and research of excipients included to their formulas / B. V. Vons, M. B. Chubka, T. A. Groshovyi // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 55-61.
 53. Вонс Б. Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовують при виробництві м’яких лікарських форм / Б. Вонс, М. Чубка // Матеріали ХІX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 342.
 54. Онишків О. Організація післядипломного навчання провізорів-інтернів спеціальності “Загальна фармація” / О. Онишків, М. Чубка // Матеріали ХІX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 359.
 55. Study of phenolic compounds of blueberry shoots and their standardization / L. Vronska, T. Groshoviy, M. Chubka [et al.] // Plant – the source of research material: 4th International Conference and Workshop (20-23.09.2015, Lublin, Poland). – Lublin, 2015. – P. 210.
 56. Chromatographic and microbiological research of some essential oils samples in the developing of antimicrobials drug for use in the oral cavity / L. V. Vronska, O. V. Pokryshko, Ya. P. Nahirnyi, T. A. Groshoviy, M. B. Chubka, A. Ye Demyd // Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology: International Scientific Congress (29 September – 2 October 2015, Lviv, Ukraine). – Lviv, 2015. – P. 113.
 57. Vronska L. V. Development of phenolic compounds chromatographic identification in bilberry shoots / L. V. Vronska, M. B. Chubka, A. Ye. Demyd // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 3. – С. 28-33.
 58. Vons B. V. Marketing analysis and monitoring of prices for medications with corticosteroids of soft dosage form used in dermatology / B. V. Vons, M. B. Chubka, T. A. Groshovyi // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 4. – С. 36-40.
 59. Вонс Б. В. Аналіз ринку зареєстрованих в Україні лікарських косметичних засобів м’якої форми випуску / Б. В. Вонс, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (24-25 березня, 2016, м. Харків, Україна). – Харків, 2016. – С. 186-187.
 60. Vons B. V. Comparative study of markets of Ukraine, Poland and Russia on registered medications for local treatment of burns / B. V. Vons, T. A. Hroshovyi, M. B. Chubka // Фармацевтичний часопис – 2016. – № 1 (37). – С. 74-77.
 61. Чубка М. Б. Стандартизація комплексного густого екстракту трави материнки, шишок хмелю та плодів моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Г. Б. Спеціальна // Хімія природніх сполук: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21-22 квітня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 124-125.
 62. Вонс Б. В. Скринінг субстанцій для місцевого лікування опіків на моделі асептичної опікової рани у щурів / Вонс. Б. В., Чубка М. Б. // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 334.
 63. Щоденник обліку роботи провізора-інтерна: для провізорів-інтернів за фахом «Загальна фармація» / уклад. Підгірний В. В., Фіра Л. С., Вронська Л. В., Чубка М. Б., Онишків О. І., Яворська Л. П. – Т.: Вид «Крок», 2016. – 85 с.
 64. Про розвиток методології наукових досліджень при створенні лікарських препаратів / Грошовий Т. А., Вронська Л. В., Кучеренко Л. І., Гуреєва С. М., Тригубчак О. В., Демчук М. Б., Чубка М. Б., Біденко О. С. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VІІІ Нац. з᾽їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) у 2 т. Т. 1. –Харків: НФаУ, 2016. – С. 337-338.
 65. Вонс Б. В. Доцільність створення нових м᾽яких лікарських засобів для місцевого лікування опіків / Б. В. Вонс, Т. А. Грошовий, М. Б. Чубка // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VІІІ Нац. з᾽їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) у 2 т. Т. 1. –Харків: НФаУ, 2016. – С. 333.
 66. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 24. Осмотичні системи вивіль- нення та доставки лікарських речовин: розробка, характеристика та їх класифікація / М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 84-88.
 67. Онишків О. І. Вивчення синдрому емоційного вигорання серед провізорів / О. І. Онишків, М. Б. Чубка // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів лікарських препаратів: матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10-11 листопада 2016 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 237-238.
 68. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 25. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: характеристика імплантаційних мініосмотичних, оральних та спеціальних типів осмотичних систем, їх застосування // М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 4. – С. 80-85.
 69. Вонс Б. В. Трансдермальні системи доставки лікарських речовин / Б. В. Вонс, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 2. – С. 75-86.