Наукові публікації Підгірний В.В.

 1. Проблеми та перспективи фахової підготовки провізорів-інтернів з управління та економіки фармації // Грошовий Т.А., Лелека М.В., Тригубчак О.В.та ін. // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації (12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль) - Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.
 2. Деякі питання розвитку фармацевтичної галузі України // Грошовий Т. А., Тригубчак О. В., Підгірний В.В.// Актуальні питання екології та охорони здоров’я. Збірник праць. Том 6. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». - 2011.
 3. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів // Грошовий Т.А.,Белей Н.М., Марценюк В.П., Підгірний В.В.// Фармацевтичний часопис.- 2012. № 1.
 4. Вплив комбінації лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину на жовчоутворювальну функцію печінки і його корекція тіотриазоліном // Підгірний В.В.// Фармацевтичний часопис.- 2012.- № 2.
 5. Патогенетичні особливості гепатотоксичного впливу лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину // Підгірний В.В.// Фармацевтичний часопис.-2012.-№ 3.
 6. Динаміка морфометричних показників та їх кореляція з летальністю у тварин із різною метаболізувальною здатністю печінки в ранньому періоді політравми // Гудима А.А., Ярема В.В.Підгірний В.В.// Шпитальна хірургія,- 2012.- № 4,- 2012 р.
 7. Гепатотоксичний вплив комбінованого застосування лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину // Підгірний В.В.// Фармацевтичний часопис.-№4, 2012.
 8. Актуальні питання організації виготовлення ліків в умовах надзвичайного стану // Підгірний В.В.// Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи:матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів (Харків, 3 квітня 2013 р.).
 9. Про врегулювання законодавства з питання реалізації ліків // Підгірний В.В.// Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 27-28 вересня 2013 року)
 10. Особливості патоморфогенезу пошкодженої стегнової кістки в динаміці посттравматичного періоду у тварин з політравмою і гіпокінетичним остеопорозом // Г.В.Федірко, А.А.Гудима, В.В.Підгірний // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. - 2013. - Т. 14, №2.
 11. Проблеми та перспективи фахової підготовки провізорів-інтернів з управління та економіки фармації // Грошовий Т.А., Підгірний В.В., Лелека М.В.,та ін.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів актедитації» (12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль) - Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.
 12. Методичні вказівки до контрольної роботи з організації та економіки фармації № 1 «Організація лікарського забезпеченння населення та лікувально-профілактичних закладів» //Грошовий Т.А., Лелека М.В., Підгірний В.В. та ін.// Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011.
 13. Шляхи вдосконалення післядипломної освіти // Грошовий Т.А., Гончарук Н.В., Підгірний В.В. та ін.// Матеріали навчально-методичної конференції «Підготовка спеціалістів фармації у вищих навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього» (Луганськ, 10 листопада 2011 року) – Луганськ, 2011.
 14. Особливості вивчення управління та економіки фармації при переході до кредитно-модульної системи навчання // Грошовий Т.А., Лелека М.В., Демчук М.Б., Підгірний В.В. та ін.// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесц в ВМ(Ф) НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Тернопіль, ТДМУ. «Укрмедкнига». 2012.
 15. Особливості викладання патентознавства для студентів фармацевтичних спеціальностей // Лелека М.В., Грошовий Т.А.,Підгірний В.В.,Тригубчак О.В.// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесц в ВМ(Ф) НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Тернопіль, ТДМУ. «Укрмедкнига». 2012.
 16. Методичні вказівки до контрольної роботи з організації та економіки фармації № 2 «Основи економіки в фармації. Облік та фінансова звітність» // Грошовий Т.А., Лелека М.В., Підгірний В.В., Денис А.І., та ін.// Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2012.
 17. Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) // Грошовий Т.А., Вронська Л.В., Підгірний В.В. та ін.// Тернопіль. «Укрмедкнига», 2013.
 18. Можливості використання перев’язувальних засобів на основі моху сфагнуму /В.Підгірний / Хімія природних сполук / матеріали науково-практичної конференції ( 21-22 квітня 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016.
 19. Резерви перев’язувальних засобів з місцевої рослинної сировини для використання в умовах надзвичайного стану/В.В. Підгірний / Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 10-11 листопада 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016.