Сторінка викладача Онишків ОІ

Онишків Оксана Іванівна

Закінчила фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, та з відзнакою магістратуру у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського.

З 2005 р. – асистент кафедри фармацевтичних дисциплін фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, а з 2013 р. – асистент кафедри фармації Навчально-наукового інституту післядипломної освіти. З 2014 р. – на посаді доцента кафедри фармації ННІ післядипломної освіти ТДМУ.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології таблеток на основі фітоекстракту кори осики» у спеціалізованій Вченій раді Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького за спеціальністю 15.00.01 (технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Науковий керівник - д-р фарм. н., проф. Грошовий Т.А,

Опубліковала близько 60 робіт наукового та навчально-методичного характеру, є автором 2 патентів.

Сфера наукових інтересів – розробка складу та технології таблетованих препаратів на основі лікарської рослинної сировини за допомогою математичного планування експерименту.