Наукові публікації Онишків О.І.

 1. Нискоклон Р.В. Модифікація кліноптиліту і модерніту із Закарпаття для хроматографічного аналізу газів-забрудників повітря / Р.В. Нискоклон, О.І.Онишків // тези доповідей 62-ї загальноуніверситецької студентської наукової конференції Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. –Львів, 2001. – С.207–208.
 2. Онишків О.І. Біологічно активні добавки природного походження / О.І.Онишків // матеріали 64-ї студентської науково конференції Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів, 2003. – С.319.
 3. Онишків О.І. Сучасні аспекти використання біологічно активних добавок рослинного походження / О.І. Онишків, Р.Є. Дармограй // матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Тернопіль) «Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок». – Укрмедкнига. – 2004. – С.121– 122.
 4. Онишків О.І. Енотера дворічна – перспективна лікарська рослина / О.І. Онишків, Р.Є. Дармограй // матеріали IV з"їзду фармацевтів України (м. Харків) «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України». – Харків, вид НФаУ. – 2005. – С.761
 5. Використання методів апріорного ранжування факторів при проведенні маркетингових досліджень / Т.А. Грошовий, М.Б. Павлюк, О.В. Тригубчак [та ін.] // «Економічна освіта та наука»: матеріали науково-практичної конференції.– Вид-во НфаУ, 2007. – С. 217 – 218.
 6. Онишків О.І. Енотера дворічна – перспективна лікарська рослина / О.І Онишків, Р.Є. Дармограй // Фармацевтичний часопис. – 2007. - №2 – С. 81-85.
 7. Онишків О. І. Біологічно активні речовини кори осики як джерело нових лікарських засобів / О. І. Онишків // матеріали XII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, Т.: Укрмедкнига. – 2008. – С. 220.
 8. Практичні навички як елемент підготовки фахівців з управління та економіки фармації / Т.А. Грошовий, О.В. Тригубчак, М.Б. Павлюк [та ін.] // Медична освіта. – 2008. – N 1. – С. 34 – 37.
 9. Технологія та стандартизація таблеткованих біологічно активних добавок / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, М. М. Михалків [та ін.] // матеріали конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». ». – Т.: Укрмедкнига. – 2008. – С. 111.
 10. Дослідження із створення таблеток осики // О. І. Онишків, С. В. Ковальов, Т. А. Грошовий [та ін.] / тези доповідей Всеукраїнського конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації». – Х.: Вид-во НфаУ. – 2008. – С. 293.
 11. Дослідження із створенням таблеткованих лікарських засобів з фітоекстрактами / В. Я. Шалата, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська [та ін.] // тези доповідей Всеукраїнського конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації». – Х.: Вид-во НфаУ. – 2008. – С. 326.
 12. Онишків О. І. Моніторинг ринку противиразкових ЛЗ / О. І. Онишків // матеріали XIIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль:Укрмедкнига. – 2009. – С. 221.
 13. Онишків О. І. Обґрунтування доцільності створення фітопрепаратів на основі кори осики / О. І. Онишків, Т .А. Грошовий // матеріали Ш науково-практичної конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – С. 98.
 14. Онишків О. І. Методичні підходи до створення таблеток на основі екстрактів лікарських рослин / О. І. Онишків, В. Я. Шалата, А. І. Денис [та ін.] // тези доповідей Науково-практичної конференції «Фармакогнозія ХХІ століття». – Х.: Вид-во НфаУ. – 2009. – С. 165.
 15. Методичне забезпечення навчального процесу при вивченні фармацевтичних дисциплін управлінсько-економічного напрямку в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Т.А. Грошовий, М.Б. Демчук, О.Б. Калушка [та ін.] // Медична освіта. – 2009. – N 2. – С. 75–77.
 16. .Онишків О. І. Аналіз ринку гастроентерологічних ЛЗ / О. І. Онишків, М. Б. Демчук, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 1. – С. 64–70.
 17. Осика як перспективне джерело нових лікарських засобів / О. І. Онишків, С. В Ковальов, Н. В. Бородіна [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3. – С. 16–22.
 18. Сучасний стан створення виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів Повідомлення 3. Використання різних видів допоміжних речовин при одержанні таблеток методом пресування з попереднім гранулюванням / О. І. Онишків, Н. М. Белей, В. М. Коваль [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2010. –№ 3 – С. 102–108.
 19. Онишків О. І. Вивчення кристалографічних характеристик сухого екстракту кори осики з метою вибору раціональної схеми виробництва таблеток / О. І. Онишків // матеріали XIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Т.: Укрмедкнига. – 2010. – С. 301.
 20. Онишків О. І. Фармако-технологічні дослідження фітоекстрактів // О. І. Онишків, А. І. Денис / матеріали XVМіжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Т.: Укрмедкнига. – 2011. – С. 356.
 21. Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток на основі фітоекстрактів // О. І. Онишків, А. І. Денис, В. М. Коваль [та ін.] // матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів України». – Х.: Вид-во НфаУ. – 2010. – С. 533.
 22. Денис А. І. Підбір допоміжних речовин для отримання таблеток на основі фітоекстрактів методом прямого пресування / А. І. Денис, О. І. Онишків // тези доповідей 80-ї ювілейної науково–практичної конференції студентів та молодих учених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо». – Ів.–Фр.: Вид-во Ів.Фр. – 2011. – С. 204–205.
 23. Онишків О. І. Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі фітоекстракту кори осики / О. І. Онишків, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 38–42.
 24. Онишків О. І. Дослідження фракційного складу екстракту кори осики / О. І. Онишків // матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – Т.: Укрмедкнига. – 2011. – С. 87.
 25. Проблеми та перспективи фахової підготовки провізорів-інтернів з управління та економіки фармації / Т.А. Грошовий, М. В. Лелека, В. В Підгірний [та ін.] // матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – Т.: Укрмедкнига. – 2011. – С. 439–440.
 26. Онишків О. І. Вплив природи допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості порошкових мас з екстрактом кори осики / О. І. Онишків, Т. А. Грошовий // матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології». – Х.: Вид-во НфаУ. – 2011. – С. 141–143.
 27. Онишків О. І. Обґрунтування доцільності створення комбінованого лікарського засобу на основі екстракту кори осики та вісмуту субцитрату / О. І. Онишків // матеріали XVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Т.: Укрмедкнига. – 2012. – С. 275.
 28. Онишків О. І. Маркетингове дослідження вітчизняного ринку гастроентерологічних лікарських засобів / О. І. Онишків, М. М. Васенда // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 79–82.
 29. Онишків О. І. Вивчення впливу кількісних факторів на фармако-технологічні показники якості таблеток з фітоекстрактом кори осики / О. І. Онишків // Фітотерапія. – 2012. – № 1. – С. 82–85.
 30. Онишків О. І. Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі екстракту кори осики та вісмуту субцитрату/ О. І. Онишків, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3. – С. 38–42.
 31. Пат. № 70513 Україна, МПК А61К 36/00. Лікарська форма на основі кори осики / Онишків О. І., Грошовий Т. А., Ковальов С. В., Бородіна Н. В., Деркач Н. В., Малоштан Л. М.: заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського. – u201115380; заявл. 26.12.11; опубл. 11.06.12, Бюл. № 11.
 32. Пат. № 70554 Україна, МПК А61К 36/00, А61К 31/00. Таблетований противиразковий лікарський засіб / Онишків О.І., Грошовий Т. А., Ковальов С. В., Бородіна Н. В., Деркач Н. В., Малоштан Л. М.: заявник і патентовол. Тернопільський держ. мед. університ. ім. І. Я. Горбачевського. – u201202204; заявл. 24.02.12; опубл. 11.06.12, Бюл. № 11.
 33. Дизайн експерименту при створенні лікарських засобів з рослинної сировини із створення таблеток осики / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, [та ін.] // матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – Т.: Укрмедкнига. – 2012. – С. 111–113.
 34. Використання неуселіну при створенні таблетованих лікарських препаратів з екстрактами лікарських рослин / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, [та ін.] // Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 21-23 листопада 2012 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 47–48.
 35. Онишків О. І. Дослідження із створення таблеток на основі екстракту кори осики та вісмуту субцитрату // О. І. Онишків, Т. А. Грошовий // «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації»: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во ЛДМУ. – 2012. – С. 343.
 36. Розробка складу та технології таблеток на основі фітоекстракту кори осики [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Онишків Оксана Іванівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Л., 2013. – 20 с.
 37. Онишків О.І. Розробка складу та технології таблеток на основі фітоекстракту кори осики: дис. … кандидата фарм. наук: 15.00.01 / Онишків Оксана Іванівна. – Тернопіль, 2013. – 226 с.
 38. Онишків О.І. Дослідження із створення таблеткованих лікарських засобів з фітоекстрактами / О.І. Онишків, Т.А. Грошовий // Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів: національна наукова-технічна інтернет-конференція з міжнародною участю, 23–25 квітня 2013р. : матеріали доповідей та збірник наукових статей.– Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 61.
 39. Онишків О.І. Розробка складу та технології таблеток на основі екстракту кори осики та вісмуту субцитрату / О.І. Онишків, Т. А. Грошовий // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів: 5 науково-практична конференція, 27–28 вересня 2013р.: матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 142.
 40. Онишків О.І. Розробка складу та технології таблеток на основі екстракту кори осики / О.І. Онишків, Т. А. Грошовий, В.М. Васенда // Біологічно активні речовини і матеріали: фундаментальні та прикладні питання отримання та застосування, 27 травня–01 червня 2013р, Новий Світ, Україна: матеріали Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції. – Київ: Видавець В.С. Мартинюк, 2013. – Т.2. – С 313–314.
 41. Васенда М.М. Вплив ковзних речовин вплив ковзних речовин на якісні характеристики таблетованих препаратів // М.М. Васенда, О.І Онишків // «Сучасні аспекти медицини і фармації Півдня України»: Науково-практична конференція, 6–7 грудня 2013р.: матеріали конференції. – Одеса: ОНМУ, 2013. – С. 25–27.
 42. Онишків О. І. Дослідження кількісного впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні показники якості таблеток «Віспулін» / О. І. Онишків // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 72–76.
 43. Онишків О. І. Огляд ринку лікарських засобів для лікування геморою / О. І. Онишків // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 2. – С. 66–69.
 44. Васенда М.М. Дослідження різних зразків МКЦ на фармако-технологічні показники таблетованих препаратів на основі магнію аспарагінату / М.М. Васенда, О.І. Онишків // «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації»: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 27–28 березня 2014 р.: матеріали конференції. – Луганськ: Вид-во ЛДМУ. – 2014. – С. 80.
 45. Онишків О.І. Вивчення впливу величини питомого тиску пресування на показники якості таблеток екстракту кори осики / О.І. Онишків, М.М. Васенда // «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації»: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 27–28 березня 2014 р.: матеріали конференції. – Луганськ: Вид-во ЛДМУ. – 2014. – С. 98.
 46. Создание твердых лекарственных форм на основе растительного и жывотного сырья / Т.А. Грошовый, Л.В. Вронская, А.И. Деныс [и др.] // «Состояние и перспективы оптимизации и эффективности в фармакогнозии, технологии, клинике»: Научно-практическая конференция с международным участвием, посвященная 30-летию кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологи Ярославской государственной медицинской академии, сентябрь 2014 г.: сборник материалов. – Ярославль: Изд-во ЯГМА. – 2014. – С. 9–18.
 47. Onуshkiv O. I. Optimisation and technologies of «Vispulin» tablets / O. I. Onуshkiv, T.A. Groshovyi, M.V. Vasenda // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 4. – С. 35–38.
 48. Онишків О.І. Oптимізація складу та технології таблеток екстракту кори осики / О.І. Онишків // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2015. – № 1. – С. 40–43.
 49. Онишків О.І. Порівняльна оцінка ринку лікарських засобів для лікування кашлю України та Польщі / О.І. Онишків, І.П. Лех, Т. А. Грошовий // «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»: ІІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція, 26–27 березня 2015 р.: матеріали конференції. – Харків: Вид-во НФАУ. – 2015. – С. 265–267.
 50. Онишків О. І. Моніторинг ринку лікарських засобів для лікування кашлю/ О. І. Онишків, І.П. Лех // матеріали XІX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука – Т.: Укрмедкнига. – 2015. – С. 356.
 51. Онишків О. І. Організація післядипломного навчання провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація» / О. І. Онишків, М.Б. Чубка // матеріали XІX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука – Т.: Укрмедкнига. – 2015. – С. 359.
 52. Onуshkiv O. I. Research of domestic market of medication products for cough treatment/ O. I. Onуshkiv, I.P. LechT.A. Groshovyi// Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 71–75.
 53. Onуshkiv O. I. Comparative analysis of medication assortment for chronic obstructive pulmonary disease treatment presented at Ukrainian and Polish pharmaceutical markets O. I. Onуshkiv, I.P. LechT.A. Groshovyi// Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 4. – С. 32–35.
 54. Щоденник обліку роботи провізора-інтерна: для провізорів-інтернів за фахом «Загальна фармація» / уклад. Підгірний В.В., Фіра Л.С., Вронська Л.В., Чубка М.Б., Онишків О.І., Яворська Л.П. - Т. :Вид «Крок» , 2016. – 85с
 55. Онишків О. І. Розробка методик стандартизації таблеток з екстрактом кори осики / О. І. Онишків, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // ScienceRise. – 2016. № 3/4(20) . – С. 23–29.
 56. До питання стандартизації таблеток «Віспулін» / О. І. Онишків, Л.В. Вронська, Я.Б. Кліш, О.М. Олійник // «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»: І науково-практична internet-конференція з міжнародною участю, 24–25 березня 2016 р.: матеріали конференції. – Харків: Вид-во НФАУ. – 2016. – С. 168.
 57. Онишків О.І. Вивчення цінових характеристик лікарських засобів для лікування хронічного обструктивного захворювання легень / О.І. Онишків, І.П. Лех, Т. А. Грошовий // матеріали LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 15 червня 2016р.– Т.: Укрмедкнига. – 2016. – С. 159.
 58. Онишків О.І. Вивчення синдрому емоційного вигорання серед провізорів / О.І. Онишків, М.Б. Чубка // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів»: VI науково-практична конференція, 10–11 жовтня 2016р.: матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 237–23
 59. Онишків О.І. Вивчення гострої токсичності таблеток екстракту кори осики / О.І. Онишків, В.П. Пида, Т. А. Грошовий // «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: І міжнародної науково-практична конференція, 30–31 березня 2017 р.: матеріали конференції. – Харків: Вид-во НФАУ. – 2017. – С. 244.
 60. Онишків О.І. Моніторинг цін на лікарські засоби для лікування хронічного обструктивного захворювання легень / О.І. Онишків, М.В. Васенда // «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»: V Міжнародна науково-практична internet-конференція, 30–31 березня 2017 р.: матеріали конференції. – Харків: Вид-во НФАУ. – 2017. – С. 192.
 61. Васенда М.М. Дослідження процесу екстракції флавоноїдів з перетинок грецького горіха / М.М. Васенда, Ю.Ю, Шилан, О.І. Онишків // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №5(25). – С. 145-149.