Наукові публікації Фіра Л.С.

 1. Медвідь І. І. Використання шовковиці як перспективного лікарського засобу / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4(16). – С. 87-89.
 2. Медвідь І. І. Дослідження впливу густого екстракту з листя білої шовковиці на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених тетрахлорметаном / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, Ю. Ю. Пласконіс // Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : XXVIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3 лютого 2011р. : матеріали конф. – Харків : Видавництво НФаУ, 2011. – С. 290-296.
 3. Медвідь І. І. Дослідження гострої токсичності настойки з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Український біофармацевтичний журнал. – Харків : Видавництво НФаУ. – 2011. – №3(14). – С. 24-27.
 4. Медвідь І. І. Дослідження гепатопротекторних та антиоксидантних властивостей густого екстракту з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю з клінічної фармакології, присвячена 90-річчю професора О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 р. : матеріали конф. – Вінниця, 2010. – С. 289-291.
 5. Медвідь І. І. Дослідження гепатопротекторних та антиоксидантних властивостей густого екстракту з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії : науково-практ. конф., 21-22 жовтня 2010 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2010. – С. 50-51.
 6. Медвідь І. І. Вплив густого екстракту з листя чорної шовковиці на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених тетрахлорметаном / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 66-69.
 7. Медвідь І. І. Показники антиоксидантної системи щурів, уражених тетрахлорметаном, після застосування екстракту з листя шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, Н. І. Бурмас // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4(49). – С. 54-56.
 8. Медвідь І. І. Цукрознижувальна дія спиртової настойки з листя шовковиці чорної / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Запорожский медицинский журнал. – Запоріжжя : ЗДМУ. – 2011. – Т.13, № 4. – С.116-118.
 9. Медвідь І. І. Вивчення гіпоглікемічної дії 40 % настойки з листя шовковиці в умовах алоксанового діабету у щурів / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – № 2(13). – С. 85-88.
 10. Бурмас Н. І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра, І.І. Медвідь // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. - Т.15 , № 1. – С. 27-29.
 11. Бурмас Н. І. Порівняльна характеристика показників ендогенної інтоксикації у щурів різних вікових груп за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра, І.І. Медвідь // Медична хімія. – 2011. - Т. 13, № 4(49). – С. 41-43.
 12. Medvid I.I. Studying of the local irritation of the mulberry leaves thick extract and tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 96.
 13. Медвідь І. І. Обґрунтування протизапальної дії густого екстракту з листя чорної шовковиці / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра // Хімія природних сполук : Всеукр. науково-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2012. – С. 87-88.
 14. Медвідь І.І. Вивчення гепатопротекторної та антиоксидантної властивостей густого екстракту з листя шовковиці чорної. Інформаційний лист / І.І. Медвідь, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький / Інформаційний бюлетень. Додаток до «Журналу Академії медичних наук України». – 2011. – Вип. 28. – С. 163-165.
 15. Пат. 60250 U. Україна, МПК А 61 К 9/08, А 61 К 35/00. Спосіб отримання настойки шовковиці методом гідродинамічної кавітації / Пласконіс Ю. Ю., Соколова Л. В., Фіра Л. С., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u201015238 ; заявл. 17.12.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
 16. Пат. 64704 U. Україна, МПК А 61 К 36/00. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Медвідь І. І., Фіра Л. С., Пласконіс Ю. Ю.,Соколова Л. В., Пида В. П. ; заявник і патентовласник Медвідь І. І., Фіра Л. С., Пласконіс Ю. Ю.,Соколова Л. В., Пида В. П.. – № u201106607 ; заявл. 26.05.11 ; опубл. 10.11.11, Бюл. № 21.
 17. Пат. 62471 U. Україна, МПК А 61 К 36/72, А 61 P1/16. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / Пида В. П., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Вашкеба Е. М., Медвідь І. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u201102439 ; заявл. 01.03.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.
 18. Медвідь І. І. Підбір умовнотерапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту / І. І. Медвідь, Л. С. Фіра, П.Г. Лихацький // Фармацевтичний часопис. – № 4(24). – 2012. – С. 152-154.
 19. Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Медвідь [та ін.] // Український біофармацевтичний журнал. – Харків. – № 5-6 (22-23). – 2012. – С. 20-25.
 20. Изучение гепатозащитных свойств сухого экстракта из листьев абрикоса обыкновенного на модели поражения печени тетрахлорметаном / А.Л. Штробля, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий [и др.] // Вестник Российской Академии медицинских наук. – Москва. – № 3. – 2013. – С. 68-72.
 21. Studying of the hypoglycemic action of the black mulberry leaves tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira, P.G. Lyhatskiy [et al.] // International Interdisciplinary Scientific Conference “Biologically active substances and materials: fundamental and applied problems, May 27 – June 1. – Novy Svet, AR Crimea, Ukraine. – 2013. – P.310.
 22. Lyhatskiy P.G. Age-related changes in the protection systems of rats organism after the intoxication by sodium nitrite / P.G. Lyhatskiy, L.S. Fira, I.I. Medvid // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 99.
 23. Medvid I.I. Investigation of the hypoglycemic action of the black mulberry leaves tincture / I.I. Medvid, L.S. Fira, P.G. Lyhatskiy // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 108.
 24. Antioxidant properties of the extract from apricot leaves in the toxic myocardial / L.S. Fira, A.L., Shtroblia, P.G. Lyhatskiy [et al.] // 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 23-24 May. – Lviv. – 2013. – P. 99.
 25. Пида В.П. Застосування густого екстракту з бруньок обліпихи для корекції порушень в умовах тетрахлорметанового гепатиту /В.П.Пида, Л.С.Фіра // Матеріали науково-практичної конференції «Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії» – Тернопіль, 2010. – С. 45-46.
 26. Пида В.П. Вивчення антиоксидантних та гепатопротекторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту /В.П.Пида, Л.С.Фіра // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 84-86.
 27. Пида В.П. Дослідження стану імунної системи щурів на моделі хронічного гепатиту та корекція виявлених порушень густим екстрактом з бруньок обліпихи крушиновидної /В.П.Пида, Л.С.Фіра // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, присвяченої 90-річчю професора О.О. Столярчука – Вінниця, 2010. – С. 324-325.
 28. Пида В.П. Вивчення гострої токсичності екстракту чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної /В.П.Пида, Л.С. Фіра, О.Я.Пінькевич // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 191.
 29. Вашкеба Е.М. Дослідження жовчогінної функції печінки за умов парацетамолового гепатиту / Е.М.Вашкеба, Фіра Л.С., Лихацький П.Г. та ін. // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 532-534.
 30. Лихацький П.Г. Перебіг процесів вільнорадикального окиснення у щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації / П.Г.Лихацький, Л.С.Фіра, Л.М.Іванець // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – 30-31 жовтня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – С. 84.
 31. Пида В.П. З’ясування імуномодуляторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі хронічного комбінованого гепатиту у щурів /В.П.Пида, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – 30-31 жовтня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – С. 91.
 32. Пида В.П. Вивчення гепатозахисних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі медикаментозного гепатиту / В.П.Пида, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – 27-28 вересня 2013 року. – Тернопіль – 2013. – С. 377-378.
 33. Патент на корисну модель № 76327 Україна, МПК А61К31/00. Спосіб корекції метаболічних порушень у міокарді / А.Л. Штробля, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький – № 2012 09103; заявлено 24.07.2012; опубл. 25.12.2012. – Бюл. № 24. – 4 с.
 34. Якісне та кількісне визначення біологічно активних речовин екстракту абрикоса, що виявляє антиоксидантну активність / В.С. Кисличенко, Л.С. Фіра, Л.В. Ленчик, П.Г. Лихацький, А.Л. Штробля // К.: Укрмедпатентінформ, 2013. – №145 –2013. – 8 с. (інформаційний лист).
 35. Бурмас Н.І. Активність окиснювальних процесів за умов одночасного отруєння щурів сполуками шестивалентного хрому, ізоніазиду та рифампіцину / Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра, П.Г. Лихацький // Наукові записки Тернопільського педуніверситету: Серія Біологія, - 2013. -
 36. Бурмас Н.І. Застосування сорбексу за умов одночасного ураження тварин ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому / Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра // Укр. біофармацевт. журнал. – 2013. - № 2 (25). – С. 88- 92.
 37. Бурмас Н.І. Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому /Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра, П.Г. Лихацький [та ін.] // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія. – 2013. - №4(34). – С. 132- 136.
 38. Бурмас Н.І. Дослідження метаболічних порушень у печінці щурів в умовах ураження туберкулостатиками та сполуками шестивалентного хрому / Н.І.Бурмас, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Укр.біофарм. журнал. – 2013. - №5(28). – С.83-86.
 39. Штробля А.Л. Вплив сухого екстракту з листя абрикоса на гематологічні та імунологічні показники морських свинок / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів: Мат. конф.- Тернопіль, 2013. – С.403.
 40. Бойко Л.А.Дослідження показників тканинного дихання в умовах ураження щурів карбофосом / Л.А.Бойко, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Матеріали наук.- практ. конф. з міжнародною участю»Бабенківські читання», 24-25 жовтня, Івано-Франківськ.- 2013. – С.18.
 41. Лихацький П.Г. Вплив нітриту натрію на розвиток вільнорадикальних процесів в організмі щурів різних вікових груп / П.Г.Лихацький, Л.С.Фіра // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю»Бабенківські читання», 24-25 жовтня, Івано-Франківськ.- 2013. – С.47.
 42. Fira L. S. Researching of the hepatoprotective properties of Apricot leaves dry extract / L. S. Fira, A.L. Stroblya, P. G. Lyhatsky // 3-rd Inernational Conferense and Workshop “Plant – the sourse of research material”, 16 - 18 october, Lublin. – 2013. P. 104.
 43. Мельник Л.В., Вашкеба Е.М., Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Пересадько І.Г. Вивчення хімічного складу надземної частини хрону звичайного / Фарм. часопис. – 2009. - № 1(9). – С. 10 – 12.
 44. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Використання екстракту з надземної частини хріну звичайного за умов парацетамолового гепатиту // Мед. хімія. – 2011. - № 1. – С. 39 – 43.
 45. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С. Вивчення гострої токсичності густого екстракту з надземної частини хріну звичайного // Фарм.часопис. – 2011. - № 2(18). – С. 67 – 69.
 46. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Дослідження знешкоджувальної функції печінки за умов парацетамолового її ураження та корекції екстрактом з хріну звичайного / Здобутки експерим. та клін. медицини. – 2011.- № 2. – С. 28 – 30.
 47. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С. Підбір мінімально діючої дози екстракту з надземної частини хріну звичайного на моделі парацетамолового гепатиту // Укр. біофарм.журнал. – 2011. – №4 (15). – С. 28 – 31.
 48. Вашкеба Е.М., Фіра Л.С. Вивчення антимікробної активності екстракту з листків хріну звичайного (Armoracia rusnicana). - Тези доповідей VI Всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічнолї фармакології, присвяченої 90-річчю професора О.О.Столярчука. – Вінниця. – 2010. – С. 167 – 169.
 49. Вашкеба Евеліна, Лихацький Петро, Фіра Людмила. Вивчення жовчегінної активності густого екстракту з листя хріну звичайного в умовах парацетамолового гепатиту // Мат. IV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» - Тернопіль, 2011. – С. 169.
 50. 50.Штробля А.Л. Дослідження фармакологічних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса звичайного / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, В.С.Кисличенко, О.А.Пузак, Л.В.Упир // Здобутки клін. та експер. мед. – 2011. – № 1(14). – С. 110-113.
 51. Штробля А.Л. Активність вільнорадикальних процесів у щурів в умовах пошкодження міокарду адреналіном та при використанні сухого екстракту з листя абрикоса / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, Е.М.Вашкеба,Л.А.Бойко // Укр. біофарм. журнал. – 2012. - № 4(21) – С. 14-17.
 52. Штробля А.Л. Стан плазматичних мембран кардіоцитів щурів за умов адреналінового ушкодження міокарду при застосуванні екстракту з листя абрикоса звичайного / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький, Е.М.Вашкеба // Укр. біофарм. журнал. – 2012. - № 5-6(22-23).- C. 26 – 29.
 53. Штробля А.Л. Підбір мінімально діючої дози сухого екстракту з листя абрикоса звичайного на моделі тетрахлорметанового ураження печінки / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Фарм. часопис. – 2012. - №3(23) – С. 132-135.
 54. Штробля А.Л. Дослідження антиоксидантних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса на моделі адреналінової кардіопатії / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Фарм. часопис. – 2012. – № 4(24). – С. 139-141
 55. Штробля А.Л. Дослідження жовчовидільної функції печінки в умовах тетрахлорметанового гепатиту після застосування сухого екстракту з листя абрикоса / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра // Здобутки клін. та експер. медицини: збірник матеріалів конф. – Тернопіль, 2012. – С. 218-219.
 56. Штробля А.Л. Зміна проникності плазматичних мембран гепатоцитів у щурів, уражених тетрахлорметаном, після використання екстракту з листя абрикоса / А.Л.Штробля, Л.С.Фіра // Бюллетень ХI чтений им. В.В.Подвысоцкого. – Одесса, 2012. – С. 156.
 57. Бурмас Н.І. Порушення структури біомакромолекул в умовах ураження тварин туберкулостатиками та хромом / Н. І. Бурмас, Л.С. Фіра // матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції “Актуальні питання біологічної фізики і хімії. БФФХ-2011” (26-30 квітня 2011 року). – Севастополь, 2011. – С.231–232.
 58. Бурмас Н.І. Окиснювальні процеси у старечих щурів, уражених ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому після застосування тіотриазоліну / Н.І. Бурмас, Л.С. Фіра // матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук» (30-31 жовтня 2012 року). – Тернопіль, 2012. – С.62–63
 59. Фіра Л.С. Метаболічні процеси в печінці тварин, уражених нітритом натрію та терахлорметаном на тлі низькодозового ренгенопромінення /Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Український біохімічний журнал. – 2010. – № 4. – Том. 82. – С. 184-185.
 60. Лихацький П.Г. Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Бурмас Н.І., Кернична І.З. // Мед.хім. – № 11. – С. 74-77.
 61. Лихацький П.Г. Перебіг процесів вільнорадикального окисиснення та стан антиоксидантної системи щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації // Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Василишин Н.А. // Здобутки клін. і експериментальної медицини – № 2. – 2010. – С. 59-62.
 62. Бурмас Н.І. Окиснювальні процеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. Василишин Н.А. // Вісник Вінницького національного медичного університету – 2011. - Т.15, № 1. – С.1-3.
 63. Бурмас Н. І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому / Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П.Г., Медвідь І.І. // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. - Т.15 , № 1. – С. 27-29.
 64. Лихацький П.Г. Фіра Л.С., Грималюк О.І. Показники антиоксидантної системи щурів різних вікових груп при ураженні нітритом натрію. / Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 17 квітня 2012 року. – Тернопіль, 2012. – С. 191.
 65. Лихацький П.Г., Фіра Л.С. Вікові особливості перебігу вільнорадикальних процесів у щурів, отруєних нітритом натрію. / Бюллетень ХІ чтений им. В.В. Подвысоцкого. – 24-25 мая 2012 года. – Одесса 2012. – С.81.
 66. Пат. 76327 U. Україна, МПК А 61К 36/00 Спосіб корекції медикаментозних уражень печінки / Вашкеба Е.М., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. – 2012. – Бюл. № 5. від 12.03.2012.
 67. Бойко Л. А. Динаміка активності антиоксидантної системи після застосування мексидолу в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Наукові записки. Біологія. - 2014. - №4 (61). - С. 128 - 132.
 68. Бойко Л. А. Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. - 2014. - №5 (2). - С.125-130.
 69. Бойко Л. А. Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі щурів, уражених карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Український біофармацевтичний журнал. - 2014. - №1 (30). - С. 9-14.
 70. Бойко Л. А. Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, Н. А. Василишин // Вісник проблем біології і медицини. - 2014. - Вип. 2, том 3 (109). - С. 285-287.
 71. Бойко Л. А. Активність біоенергетичних процесів в органах щурів після ураження їх тетрахлорметаном і карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2014, - №2(21). - С. 29-31.
 72. Бойко Л. А. Ендогенна інтоксикація в організмі тварин, уражених тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра // Матеріали 3-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук» (30-31 жовтня 2012). - Тернопіль. 2012. - С. 61-62.
 73. Бойко Л. А. Зміни показників вуглеводного обміну у тварин після ураження карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції (21 травня 2014) - Тернопіль. 2014.- С.103-104.
 74. Фіра Л. С. Роль окислювальних процесів у механізмах одночасного токсичного впливу фосфорорганічних сполук та тетрахлорметану / Л. С. Фіра, Л. А. Бойко // Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу (6-10 жовтня 2014) - Київ 2014. - С.34-35.
 75. Бойко Л. А. Застосування мексидолу для корекції порушень біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, І.І. Герасимець // Медична хімія. – 2014 - №4(61). - С.94.
 76. Алексевич К.О., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Рицик О.Б. Активність маркерних ферментів міокарду у щурів за умов ураження токсичними дозами адреналіну/ К.О.Алексевич, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький, О.Б.Рицик //Вісник проблем біології і медицини-2014-Вип.3,Том3(112).-с.65-69.
 77. Алексевич К.О., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Грималюк О.І. Динаміка процесів ліпопероксидації та стан клітинних мембран за умов адреналінової кардіопатії/ К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, О.І. Грималюк //Актуальные проблемы транспортной медицины.- 2014 - №1(35)-с.75-79.
 78. Алексевич К.О., Фіра Л.С., Грималюк О.І. Зміни показників вуглеводного обміну при ураженні щурів адреналіном і тетрахлорметаном// К.О. Алексевич, Л.С. Фіра, О.І. Грималюк//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» - Медична хімія – 2014. - 3(60). – том 16. – с 121.
 79. Aleksevych K. O., Fira L. S., Hrymalyuk O. I., Shtroblya A. L. Research of free radical and tissue energy supply processes on rats subjected to concurrent Tetrachlormethane and adrenaline impact after Mexidol administration. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):269-278. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16439
 80. Алексевич К.О., Фіра Л.С., Штробля А.Л. Інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів, одночасно уражених адреналіном та тетрахлорметаном/ К.О.Алексевич,Л.С.Фіра, А.Л. Штробля//Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина» - 2015. - вип.1(51). – с.5-9.
 81. Алексевич К.О., Фіра Л.С., Грималюк О.І. Зміни показників біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів токсичними дозами адреналіну та тетрахлорметану//Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2015. -№1. –с.13-16.
 82. Бурмас Н.І. Структура та функції печінки в умовах хромово-ізоніазидо-рифампіцинового ураження щурів після застосування сорбексу / Н.І. Бурмас, Л.С. Фіра // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. – 2014. – № 5 (2). – С. 94–
 83. Линда О.С. Антиоксидантна система організму щурів уражених тетрахлорметаном, після застосування настойки з хости ланцетолистої / О.С. Линда, Л.С. Фіра, О.Б. Рицик // Науково технологічний процес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріал. матеріали VI наук.-практ. конференції з міжн. участю,10-11 листопада, 2016р. . – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2016. – С. 337.
 84. Lynda O.S. Impactof the tincture of lance-leaved hosta on indicators of free radical oxidation in rats with toxic hepatitis/ O.S. Lynda, L.S.Fira // «Перспективыразвития биологии, медицины и фармации»: матеріал. IV междун. научн. конф. молодых ученых и студентов, 9-10 декабря 2016 г., Казахстан, 2016.
 85. Lynda O. S.Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture / O. S. Lynda, I. B. Ivanusa, L. S. Fira, P. H. Lykhatskyi // Фармацевтичний часопис. - 2016. - № 3. - С. 58-62.
 86. Линда О.С. Підбір мінімально діючої дози настойки з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки / О. С. Линда, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Фармацевтичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 61-63.
 87. Линда О.С. Визначення гострої токсичності настойки з листя хости ланцетолистої / О.С. Линда, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, О.Б. Рицик // Медична хімія. – 2016. - №4.-С.59-62.
 88. P. G. Lyhatskyy, O.B. Rytsyk, L. S. Fira. Age features of oxidative processes and degree of endogenous intoxication dynamics of rat arter defeat with tobacco smoke/ International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. - №2.
 89. П.Г. Лихацький, Л.С.Фіра, О.І.Качур. Показники енергозабезпечення у щурів за умов хронічного ураження тютюновим димом / Медична та клінічна хімія. – 2016. - №4. – С.34-38.
 90. N. I. Burmas, L. S. Fira, P. H. Lyhackyy. Enzyme markers activity and bile formation function of liver in cases of tuberculostatics and hexavalent chromium compounds affection in rats /International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. - №1.
 91. Лихацький П. Г. Активність деяких ферментів енергетичного обміну у печінці щурів після застосування селен-цинк-ліпідного комплексу / П. Г. Лихацький, Л.С. Фіра, Т.Я. Ярошенко // IV Науково- практична конференція «Хімія природних сполук» 21-22 квітня 2016р. – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2016. – С.94 - 95.
 92. Герасимець І.І. Вивчення гострої токсичності густого екстракту з грибів шиїтаке / І.І. Герасимець, Л.С. Фіра // Науково технологічний процес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріал. матеріали VI наук.-практ. конференції з міжн. участю,10-11 листопада, 2016р. . – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2016. – С. 327.
 93. Линда О.С Вплив настойки з хости ланцетолистої на проникність плазматичних мембран клітин у тварин уражених тетрахлоретаном / О.С. Линда, Л.С. Фіра // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини, 13-14 квітня, 2017р. – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2017. – С.38-39.