Кафедра фармації ФПО є базовою для проходження інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація».

Інтернатура для фармацевтів складається з заочної (7 місяців) та очної частин (4 місяці).

Під час заочного циклу фармацевти-інтерни проходять навчання в базових аптеках. З метою подальшої підготовки фармацевтів-спеціалістів інтернатура продовжується в очному циклі на базі факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відповідно до навчальної робочої програми, складеної на основі типової програми підготовки фармацевтів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація».

Молоді фахівці повинні влаштуватися на посаду фармацевта-інтерна не пізніше 1 серпня поточного року та 1 січня наступного року.

Навчання в інтернатурі фармацевтів проходить на умовах договорів про оплату навчання в інтернатурі. Договори укладаються фармацевтом окремо з вищим медичним навчальним закладом та з базовою аптечною установою.

Після закiнчення терміну підготовки в iнтернатурi фармацевти-iнтерни проходять атестацію для визначення рівня знань і практичних навичок з наданням квалiфiкацiї спеціаліст зi спецiальностi «Загальна фармацiя».

Вартість навчання (станом на 01.09.2021 р.): - 4070 грн за 1 місяць;

Документи, які необхідні при оформленні на навчання:

  • диплом, копія диплому;

  • копія паспорта;

  • договір з базовою аптечною установою;

  • 3 фотокартки розміром 3×4;

  • копія квитанції про оплату.

Розклад занять для фармацевтів-інтернів на лютий 2022 р .

Інформація щодо проведення Кроку -3 для фармацевтів-інтернів