Передатестаційні цикли

Передатестаційні цикли (ПАЦ) за фахом «Загальна фармація», «Організація і управління фармацією», спеціалізація за фахом «Організація та управління фармацією» та тематичне удосконалення за фахом «Аналітико-контрольна фармація» проводяться з метою визначення рівня теоретичної практичної підготовки провізора.

Метою передатестаційних циклів є також поглиблення професійних знань, умінь і навичок, ознайомлення з основними досягненнями в галузі фармації, надання допомоги в підготовці самостійної фармацевтичної роботи. Для виконання робочої програми в процесі навчання проводяться такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари. Також передбачена самостійна робота слухачів.

Тривалість курсів підвищення кваліфікації провізорів «Загальна фармація» – 156 годин (один місяць), «Організація та управління фармацією» – 156 годин (один місяць), спеціалізації за фахом «Організація та управління фармацією» – 312 годин (два місяці) та тематичного удосконалення «Аналітично-контрольна фармація» – 72 години (два тижні).

Навчання слухачів здійснюється на контрактній основі. Документи, необхідні при оформленні на навчання:

  • Завірену путівку;
  • Ксерокопію квитанції про оплату;
  • Ксерокопію паспорта;
  • Ксерокопію посвідчення про присвоєння наявної категорії або копію сертифікату провізора загального профілю;
  • Ксерокопію диплому;
  • Особову карточку курсанта (заповнену);
  • Дві угоди (заповнені).