Наукові публікації Вронська Л.В.

Монографія

  1. Математичне планування експерименту в фармації / [Грошовий Т.А., Марценюк В.П., Кучеренко Л.І., Вронська Л.В., Гурєєва С.М.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2008. – 409 с.

Патенти

1.  Пат. 30755 Україна, МПК А61К 9/20 (2006.01), А61К 31/60 (2006.01). Спосіб виготовлення таблеток кислоти ацетилсаліцилової / О. В. Тригубчак, В. Я. Шалата, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий :  заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. -  заявл. 12.11.2007; опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.

2.  Пат. 93515 Україна, МПК A61K 9/20 (2006.01), A61K 31/7048(2006.01), A61K 31/194 (2006.01), A61K 31/341 (2006.01). Медикаментозний засіб на основі рутину / М. В. Лелека, Л. В. Вронська, С. Р. Підручна, Н. П. Свистун :  заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. -  заявл. 05.03.2008; опубл. 25.02.2011, Бюл. № 4.

3.  Пат. 52262 України, МПК A61K 36/00. Лікарський засіб, що проявляє спазмолітичну, літолітичну, протизапальну, антисептичну дії / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх, О. М. Глуменко : заявник і патентовласник ВАТ «Київмедпрепарат», ВАТ «Галичфарм». – заявл. 31.12.2009; опубл. 25.08.2010; Бюл. № 16.

4. Пат. 99464 Україна, МПК A61K 36/534 (2006.01), A61K 36/23(2006.01), A61K 33/06 (2006.01), A61K 9/48 (2006.01), A61K 9/20 (2006.01), A61P 13/00, A61P 29/00, A61P 31/00. Лікарський засіб, що має спазмолітичну, літолітичну, протизапальну, антисептичну дію та спосіб його отримання / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх, О. М. Глуменко : заявник і патентовласник ВАТ "Київмедпрепарат", ВАТ «Галичфарм». – заявл. 31.12.2009; опубл. 27.08.2012; Бюл. № 16.

5. Пат. 53205 Україна, МПК A61K 9/20 (2006.01), A61K 31/41 (2006.01). Таблетований, вкритий оболонкою, засіб антисекреторної дії / М. Б. Демчук, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ, Л. І. Кучеренко : заявник і патентовл. ТзОВ «Науково-виробниче об’єднання «Фарматрон»». – заявл. 12.04.2010; опубл. 27.09.2010; Бюл. №18.

6.   Пат. 62461 Україна, МПК A61K 35/00, A61K 31/495 (2006.01). Фармацевтична композиція із седативною та стреспротективною дією на основі рослинних екстрактів та гліцину / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата : заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 28.02.2011; опубл. 25.08.2011; Бюл. № 16.

7.   Пат. 73543 Україна, МПК С11В 1/10 (2006.01), А61К 9/08 (2006.01), А61К 35/00. Спосіб отримання рідкого екстракту чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий : заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 26.03.2012; опубл. 25.09.2012; Бюл. №18.

8.     Пат. 73325 Україна, МПК А61К 9/20 (2006.01), А61К 35/00. Таблетки на основі екстракту ехінацеї пурпурової / В. М. Коваль, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ, І. Я. Господарський; заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 23.01.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18.

9.   Пат. 75435 Україна, МПК А61К 9/16 (2006.01), А61К 35/00. Спосіб профілактики порушення імунної резистентності організму / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, І. М. Кліщ, І. Я. Господарський, В. М. Коваль : заявник і патентовл. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заяв. 13.07.2012, опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

10.  Пат. 81912 Україна, МПК A61K 36/28 (2006.01). Спосіб стандартизації коренів цикорію (Сichorium intybus L.) / О. І. Єзерська, Т. Г. Калинюк, Л. В. Вронська : заявник і патентовл. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – заяв. 14.02.2013; опубл. 10.07.2013. - Бюл. № 13.

Нововведення

1. Вронська Л.В. Методика кількісного визначення цинку аспарагінату в складі комплексних лікарських засобів: галузеве нововведення. № 32-33 / Л. В. Вронська, В. М. Коваль. – К.: Укрмедпатентінформ, 2010. – С. 214.

2. Спосіб виготовлення таблеток кислоти ацетилсаліцилової: галузеве нововведення. № 32-33 / О. В. Тригубчак,  В. Я. Шалата, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий. – К.: Укрмедпатентінформ, 2010. – С. 243.

Статті

1995

1. Врублевская Т.Я. Фотометрическое определение рутения в присутствии ионов железа в сложных объектах / Т. Я. Врублевская, Л. В. Вронская // Завод. лаборатория. – 1995. – Т. 61, № 12. – С.4-5.

1996

2. Врублевська Т.Я. Осцилополярографічне визначення вмісту рутенію в сплавах систем Nd-Ru-Si, Nd-Ru-Mn-Si / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, І. П. Дудар // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1996. – В. 36. – С.96-98.

3. Вронська Л.В. Вольтамперометричне дослідження хлоридних комплексів рутенію залежно від кислотності середовища / Л. В. Вронська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1996. – В. 36. – С.96-98.

4. Врублевская, Л. В. Вронская, Л. А. Лебединец // Завод. лаборатория. – 1997. – Т.63, № 9. – С.12-14.

5. Вронська Л.В. Використання термодинамічних розрахунків для прогнозування реакцій диспропорціонування в системі Ru-Cl-H2O / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, І. Г. Повар // Вісн. держ. ун-ту "Львів. політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1997. – № 332. – С. 39-42.

1999

6.  Осцилополярографічне дослідження відновлення комплексних сполук рутенію (IV) в перхлоратних розчинах / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, О. І. Соловей, О. С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 1999. – В. 38. – С.79-82.

7.  Вронская Л.В. Вольтамперометрия низких концентраций рутения (IV) / Л. В. Вронская, Т. Я. Врублевская, И. Г. Повар // Вопросы химии и хим. технологии. Спец. выпуск. Электрохимия. – 1999. – 1. – С.67-70.

8. Vrublevska T.Ya. Adsorption Concentration of Platinum metals by Clinoptilolite / T. Ya. Vrublevska, L. V. Vronska, O. Ya. Korkuna, N. M. Matviychouk // Adsorption, Science & Technology. – 1999. – V.17, № 1. – P.29-31.

2000

9.  Врублевська Т.Я. Вольтамперометричне визначення рутенію (IV) в присутності окисників / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, О. С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2000. – В. 39. – С.213-216.

10.   Газохроматографічне визначення тіотриазоліну в таблетках тіотриазоліну / Л. В. Вронська, Л. І. Кучеренко, Л. О. Лебединець, В. П. Георгієвський // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики. – Запоріжжя – 2000, Вип. VI. – С.17-23.

2001

11. Кількісне визначення пірацетаму методом газової хроматографії / Л. В. Вронська,  Л. І. Кучеренко, Л. О. Лебединець, В. П. Георгієвський // Фармаком. – 2001. - №3 (27). – С.124-127.

12.  Tymochuk О. Investigation of same complexes of Ruthenium (IV) perchlorate with citric, tartratic and oxalic acids / O. Tymochuk, T. Vrublevska, L. Vronska // Вісн. Львів. ун-ту.  Сер. Хім. – 2001. – Вип. 40. – С.124-129.

2002

13. Григорчук О.Ю. Ідентифікація та кількісне визначення діючих речовин шишок хмелю / О. Ю. Григорчук, О. І. Тихонов, Л. В. Вронська // Вісник фармації. – 2002. – № 1 (29) . – С.17-20.

2007

14. Паращак Н.О. Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі компонентів „Сухої мікстури від кашлю” / Н. О. Паращак, Л. В. Вронська, С. Я. Белей // Фармац. часопис. – 2007. – № 1. – С. 57-61.

15. Оптимізація складу і технології таблеток, що містять екстракти валеріани та хмелю / О. Ю. Мацех, Л. В. Вронська, О. І. Тихонов, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2007. –  № 2. – С. 65-69.

2008

16. Ідентифікація і кількісне визначення діючих речовин в таблетках кислоти бурштинової з кислотою аскорбіновою і рутином / М. В. Лелека, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, Н. П. Свистун // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 74-78.

17. Лелека М.В. Обґрунтування вибору допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі кислоти бурштинової, кислоти аскорбінової та рутину / М. В. Лелека, Л. В. Вронська, Н. П. Свистун // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 4. – С. 46-50.

2009

18. Коваль В.М. Ідентифікація і кількісне визначення цинк аспарагінату в багатокомпонентному лікарському засобі / В. М. Коваль, Л. В. Вронська // Медична хімія. – 2009. – Т.11, № 1. – С. 75-79.

19. Чубка М.Б. Маркетингові дослідження ринку ЛЗ, що сприяють розчиненню сечових конкрементів та спазмолітиків, що діють на сечові шляхи / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А.  Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 1. – С.70-72.

20. Чекалюк Л.С. Дослідження та вибір екстракційних систем при отриманні екстракту з трави меліси лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3 (11). – С. 56-59.

2010

21. Вибір допоміжних речовин для отримання твердої лікарської форми Уролесану / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, С. В. Сур, В. Я. Шалата // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – № 2. – С. 46-49.

22. Чубка М. Б. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 1. Допоміжні речовини при створенні твердих капсул / М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2010. - №. 2. – С. 91-96.

23. Чубка М. Б. Порівняння можливостей застосування різних спектрофотометричних методик для визначення флавоноїдів / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Л. Т. Котляренко // Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 3. – С. 56-61.

24. Чекалюк Л.С. Маркетингові дослідження ринку седативних лікарських засобів на основі валеріани лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська, Я. П.  Нагірний // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3. – С. 62-65.

25.  Спектрофотометричне визначення гліцину у таблетках, що містять гліцин та деякі рослинні екстракти / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, А. Є. Демид, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 50-54.

26. Зарівна Н.О. Аналіз ринку лікарських засобів на основі чебрецю звичайного / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 59-63.

27.  Соколова Л.В. Дослідження впливу сублімації на кількісний вміст відновлюючих цукрів у кавуні / Л. В. Соколова, С. О. Тихонова, Л. В. Вронська // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 16-18.

2011

28.  Лелека М.В. Визначення вмісту суми флавоноїдів у настойках квіток лілії білої / М. В. Лелека, Л. В. Вронська, О. М.  Заліська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 15-17.

29.  Розробка методик аналізу кишковорозчинних таблеток кислоти ацетилсаліцилової / О. В. Тригубчак, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, А. Є. Демид // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 43-46.

30.  Обґрунтування застосування препарату «Уролесан» / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, С. В. Сур, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1. – С. 51-56.

31. Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, С. В. Сур, О. Г. Смалюх, І. З.  Кернична // Медична хімія. – 2011. – Т.13, № 1. – С. 88-94.

32. Зарівна Н.О. Обґрунтування вибору активних маркерів для стандартизації препаратів на основі трави чебрецю / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, О. А. Подплетня // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 56-60.

33.Морфологічне обґрунтування застосування комбінації екстрактів валеріани і меліси та гліцину для профілактики стресових ерозій слизової оболонки шлунка / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. К. Головата, М. М. Михалків  // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 70-73.

34.  Єзерська О.І. Визначення вмісту флавоноїдів в екстрактах приймочок зі стовпчиками кукурудзи / О. І. Єзерська, Т. Г. Калинюк, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 65-68.

35. Вронська Л.В. Розробка і валідація потенціометричної методики кількісного визначення суми органічних кислот у настойці валеріани / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 69-74.

36.  Логойда Л.С. Кількісне визначення кислоти розмаринової у таблетках, які містять сухі екстракти валеріани і меліси та гліцин / Л. С. Логойда, Л. В.  Вронська // Медична хімія. – 2011. – Т.13, № 3. – С. 67-71.

37. Вронська Л.В. Застосування тонкошарової хроматографії для ідентифікації трави меліси лікарської / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 64-67.

38.  Васенда М.М. Розробка методики кількісного визначення гліцину у таблетках, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотриазолін / М. М. Васенда, Л. В. Вронська, Л. С. Логойда, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 73-76.

39. Логойда Л.С. Вивчення впливу допоміжних речовин на основні показники таблеток, що містять рослинні екстракти та гліцин / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011. № 3. – С. 52-55.

2012

40. Вронська Л.В. Застосування хроматографічних методів для ідентифікації настойки валеріани / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 53-59.

41. Барчук О.З. Визначення вмісту біологічно активних речовин в екстрактах листя чорниці звичайної / О. З. Барчук, Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 60-63.

42.  Зарівна Н.О. Визначення водорозчинних полісахаридів чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. Б.  Чубка // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 47-50.

43. Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул. Повідомлення 2. Характеристика, виробництво та контроль якості капсул / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Н. О. Зарівна, Т. А. Грошовий, С. М. Гуреєва // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 165-168.

44. Вронська Л.В. Вплив концентрації спирту етилового на екстракцію сесквітерпенових кислот валеріани / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3. – С. 54 - 59.

45. Коваль В.М. Визначення екстракту ехінацеї у таблетках цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї пурпурової / В. М. Коваль, Л. В. Вронська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 2. – С. 83-87.

46. Зарівна Н. О. До питання стандартизації трави чебрецю повзучого за вмістом флавоноїдів / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 5. – С. 21-26.

47. Зарівна Н.О. Вибір допоміжних речовин для отримання твердих капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Т. А. Грошовий, Л. В.  Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 43-46.

48. Зарівна Н.О. Стандартизація рідкого екстракту чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6. – С. 108-112.

2013

49. Лукашів О.І. Дослідження асортименту лікарських засобів на рослинній основі для місцевого застосування в стоматології та ЛОР-практиці / О. І. Лукашів, Л. В. Вронська, І. Л. Бензель // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1. – С. 146-151.

50. Вронська Л.В. Огляд лікарських рослин, які виявляють гіпоглікемічну активність / Л. В. Вронська, Н. З. Тимофтевич, М. А. Ежнед, О. З. Барчук // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – С. 142-148.

51. Денис А.І. Стандартизація таблеток на основі сухого екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2. – С. 44-49.

52. Yezerska O. Quantitative determination of hydroxycinnamic acids in chicory root / O. Yezerska, T. Kalynyuk, L. Vronska // Сhemistry and Chemical Technology. – 2013. – № 3. – P. 247-250.

53. Вронська Л.В. Дослідження зі стандартизації стулок плодів квасолі за вмістом флавоноїдів / Л. В. Вронська // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 82-87.

2014

54. Чубка М.Б. Алгоритм розробки складу і технології твердих капсул із комплексним густим екстрактом та ефірними оліями / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А.  Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 47-51.

55.  Вронська Л.В. Дослідження щодо стандартизації трави меліси лікарської / Л. В. Вронська, А. Є.  Демид // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 2 (34). – С. 10-15.

56. Вронська Л.В. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 15. Ородисперсні таблетки: характеристика лікарської форми, вимоги, підходи до розробки, традиційні методи отримання / Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. І. Гордієнко, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 47-51.

57. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 16. Запатентовані технології ородисперсних таблеток / Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. І. Гордієнко, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 4. – С. 135-144.

2015

58.  Гордієнко О.І. Грошовий Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 17. Мукоадгезійні таблетки: характеристика лікарської форми, вимоги, підходи до розробки, дослідження таблеток, підбір допоміжних речовин / О. І. Гордієнко, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 126-133.

59. Vronska L.V.  Development of phenolic compounds chromatographic identification in bilberry shoots / L. V.  Vronska, M. B. Chubka, A. Ye.  Demyd // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 3. – С. 28-33.

60. Вронська Л.В. Обґрунтування вибору екстрагента біологічно активних речовин стулок квасолі звичайної / Л. В. Вронська // ScienceRise. – 2015. – № 12/4 (17). – С. 47-53.

2016

61. Онишків О. І. Розробка методик стандартизації таблеток з екстрактом кори осики / О. І. Онишків, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // ScienceRise. – 2016. – № 3/4 (20). – С. 23-29.

62.  Vronska L.V. Development of standardization method of elecampane rhizomes and roots (Inula helenium L.) for the hydroxycinnamic acids content / L. V. Vronska, A. Ye. Demyd, M. A. Ezhned // Фармацевтичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 26-31.63.  

63. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 24. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: розробка, характеристика та їх класифікація / М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 84-88.

64. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 25. Осмотичні системи вивільнення та доставки лікарських речовин: характеристика імплантаційних мініосмотичних, оральних та спеціальних типів осмотичних систем, їх застосування // М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, Л. В. Вронська [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 4. – С. 80-85.


Тези доповідей

1995

1. Врублевська Т.Я. Хроноамперометричне дослідження кінетики комплексоутворення рутенію (IV) в розчинах оксикислот / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська // Наук. доп. Всеукр. конф. з аналіт. хімії, 18-21 вересня 1995 р. - Київ, 1995. - С. 72.

Врублевська Т.Я. Вольтамперометричне дослідження активності іонів рутенію (IV) в розчинах оксикислот / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, І. П. Дудар // Тези доп. наук.-практ. конф. "Львівські хімічні читання", 26 травня 1995 р. - Львів, 1995. - С.145.

3.   Vrublevska T.Ya. Chronoamperemetric analysis of complex semiconductor compositions on platinum metals contents / T. Ya. Vrublevska, L. V. Vronska, V. S. Lobojko // Abstract booklet intern. school-confer. “Physical problems in material science of semiconductors”, 11-16th of September, 1995. - Chernivtsi, Ukraine, 1995. - P.115.

1996

4. Вронська Л.В. Хроноамперометричне дослідження кінетики розряду-іонізації іонів Ru(IV) в розчинах ClO4-+H2C2O4 / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, Я. П. Скоробагатий // Матер. конф. проф.-викл. складу і асп. Львів. комерц. академії. - Львів, 1996. - С.106.

1997

5.  Вронська Л.В. Вольтамперометрія рутенію (IV) в присутності оксикислот / Л. В. Вронська, Т.Я. Врублевська // Зб. наук. праць шостої наук. конф. "Львівські хімічні читання", 29-30 травня 1997 р. - Львів, 1997. - С.72.

6. Вронська Л.В. Сорбція рутенію (IV) із перхлоратних розчинів природними і синтетичними сорбентами / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, О. І. Соловей, О. С. Тимошук // Праці I Західно-україн. симпозіуму з адсорбції та хроматографії. - Львів, 1997 р. - С.101-102.

7. Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: I. Caiculul domeniului de stabilitate termodinamică a hidroxizilor puţin solubili a Ru(III) si Ru(IV) / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.83-4.87.

8. Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: II. Diagramele de distributie a speciilor chimie ale Ru(III) si Ru(IV) in sisteme hidrolitice eterogene hidroxid puţin solubil - solutie saturata / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.88-4.93.

9.Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: III. Calculul conditiilor de disproportionare a Ru in diferite stari de valenta / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.94-4.99.

10. Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: IV. Diagramele Pourbaix pentru sistemul Ru-H2O / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.100-4.105.

11. Povar I. Reprezentarea grafica a echilibretor complexe cu ruteniu: V. Diagramele potential-pCl pentru sistemul Ru-Cl--H2O / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Lucrarile conf. ''Conferinţa de chimie şi inginerie chimică''. Bucureşti, 16-18 octombrie 1997.- V.III. - S. 4.106-4.109.

12. Povar I. Consideraţii privid calculul produsului de solubilitate al hidroxizilor puţin solubili din valoarea pH-ului soluţiei saturate / I. Povar, L. Vronska, T. Vrublevska // Rez. a XXIII-A sesiune de comun. ştiinţ., 8-10 octombrie 1997. - Căciulata-Vâlcea, 1997. - S.44.

1998

13. Вронська Л.В. Комплексоутворення рутенію в розчинах оксикислот / Л. В. Вронська, Т. Я. Врублевська, О. І. Соловей, О. С. Тимошук // Тези доп. Всеукр. конф. з аналіт. хімії, 15-17 вересня 1998 р. - Ужгород, 1998. - С. 34.

14.  Вронська Л.В. Іонний обмін у дослідженнях полімеризації рутенію (IV) / Л. В. Вронська, І. Г. Повар, Т. Я. Врублевська // Тези доп. Всеукр. конф. з аналіт. хімії, 15-17 вересня 1998 р. - Ужгород, 1998. - С. 35.

15. Врублевська Т.Я. Концентрування та розділення металів платинової групи природними сорбентами / Т. Я. Врублевська, Л. В. Вронська, О. Я. Коркуна // Тези доп. Всеукр. конф. з аналіт. хімії, 15-17 вересня 1998 р. - Ужгород, 1998. - С. 99.

16. Vrublevska T.Ya. Adsorbion concentration of platinum metals by clynoptilolite / T. Ya. Vrublevska, L. V. Vronska, O. Ya. Korkuna, N. M. Matviychuk // Abstracts  3rd Polish-Ukrainian simposium “Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological application”, 22-24 September 1998. - Lviv, Ukraine, 1998. - P. 75.

17.Vronska L. Aspecte privind calculul modelului de echilibru in sistemele polinucleare din masuratorile schimbului de ioni / L. Vronska, I. Povar // Lucrarile conf. “A XXIV-a sesiune nationala de comunicari stiintifice”. 7-9 octombrie 1998. - Caciulata - Valcea. - V.III. - S.1193-1198.

18. Povar I. Determinarea gradului de formare si a sarcinii hidroxocomplecsilor polinnucleari ai Ru(IV) dim masuratorile schimbului ionic / I. Povar, L. Vronska // Lucrarile conf. “A XXIV-a sesiune nationala de comunicari stiintifice”. 7-9 octombrie 1998. - Caciulata - Valcea. - V.III. - S.1235-1240.

1999

19. Вронська Л.В. Спектрофотометричне визначення вмісту флавоноїдів в настоянці нагідок / Л. В. Вронська, Ю. Б. Наконечний // Зб. наук. праць наук. конф. "Львівські хімічні читання", 29-30 травня 1999 р. - Львів, 1999 р. - С. 23.

20. Вронська Л.В. Вольтамперометричне вивчення відновлення іонів Ru(IV) з перхлоратних розчинів / Л. В. Вронська, О. С. Тимошук, Т. Я. Врублевська // Зб. наук. праць наук. конф. "Львівські хімічні читання", 29-30 травня 1999 р. - Львів, 1999 р. - С. 25.

21. Наконечний Ю.Б. Стандартизація настоянок нагідок / Ю. Б. Наконечний, О. Ю. Григорчук, Л. В. Вронська, І.О. Нестор // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті : матеріали V Національного з’їзду фармацевтів України. – Харків, 1999. – С. 511.

22.  Povar І. Privid notiunea grad de dizolvare a precipitatului / I. Povar, L. Vronska, I. Stratan, G. Mironov // Rez. a XXV-A sesiune nationala de chimie. 6-8 octombrie 1999. - Calimanesti - Căciulata-Vâlcea, Romania. - S. S.5-428.

23. Povar I. Modelarea termodinamica a proceselor de formare-dizolvare a calculilor renale in solutiile de complexonati / I. Povar, L. Vronska, I. Stratan, G. Mironov // Rez. a XXV-A sesiune nationala de chimie. 6-8 octombrie 1999. - Calimanesti - Căciulata-Vâlcea, Romania. - S. 5-430.

24.Врублевская Т.Я. Применение пирокатехинового фиолетового для осцилополярографического определения рутения (IV) / Т. Я. Врублевская, Л. В. Вронская, А. С. Тимошук // Органические реагенты в аналитической химии: тезисы докладов VII Всероссийской конференции, Саратов, 20-25 сентября 1999 г. – Саратов, 1999. – С. 217.

2000

25. Вронська Л.В. Хроматографічне виявлення та спектрофотометричне визначення флавоноїдів у настоянках / Л. В. Вронська // Праці ІI Західно-україн. симпозіуму з адсорбції та хроматографії. - Львів, 2000 р. - С.195-199.

26. Вронска Л.В. Определение суммы флавоноидов в препаратах растительного происхождения/ Л. В. Вронска // Flawonoidy i ich zastosowanie. – Rzeszow, 2000. – S. 31-38.

27. Вронська Л.В. Стандартизація лікарських засобів рослинного походження / Л. В. Вронська, І. О. Нестор // Матеріали Всеукраїнської конф. з аналітичної хімії, Харків, 2000. – С. 78.

2001

28. Гречаник Р. Визначення флавоноїдів з джерел екзометаболітів бука лісового та ялиці білої / Р. Гречаник, Л. Вронська // Праці 5-го міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2001. – С. 199.

29. Вронська Л. Стандартизація рослинних компонентів у складі сухої мікстури від кашлю для дітей / Л. Вронська, О. Бурбан, В. Ющук, А. Павлюк // Праці 5-го міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2001. – С. 197.

2002

30. Вронска Л. Флавоноиды в источниках экзаметаболитов пихты белой и бука европейского / Л. Вронска, Р. Гречаник // Flawonoidy i ich zastosowanie. – Rzeszow, 2002. – S. 69-74.

2003

31. Вронська Л.В. Хроматографічне визначення ніпагіну і ніпазолу в дитячих сиропах / Л. В. Вронська // Праці 3-го Західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії, Львів, 2003. – С. 158-159.

2004

32. Вронська Л.В. Деякі аспекти отримання сухого екстракту валеріани / Л. В. Вронська, І.Б. Івануса, Л. Стахів // Праці 8-го міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2004. – С. 186.

33.                       Вронська Л.В. Про можливості отримання сухого екстракту з шишок хмелю / Л. В. Вронська, О. Ю. Григорчук, Л. М. Мосула // Праці 8-го міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2004. – С. 187.

34.                       Вронська Л.В. Кількісне визначення суми валепотріатів в коренях і кореневищах валеріани / Л. В. Вронська, І. Б. Івануса, О. Ю. Григорчук // Матеріали наук.-практич. конференц. “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок”, Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – С. 273-275.

35. Григорчук О.Ю. Вивчення впливу кількісних фармацевтичних факторів на властивості таблеток екстракту валеріани і хмелю / О. Ю. Григорчук, О. І. Тихонов, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // Матеріали Всеукр. науково-практичного семінару “Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії”, Харків, 26 листопада 2004 р. – Харків, вид-во НФаУ. – С. 31-42.

2006

36.  Вронська Л. Можливості ідентифікації і кількісного визначення діючих речовин шишок хмелю в складі рідких лікарських засобів / Л. Вронська, М. Чубка, О. Мацeх // Матеріали 1-ї Міжнародної наук.-практич. конференц. “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”, Тернопіль “Укрмедкнига”, 2006. – С. 89.

37. Vronska L. Identification and Assay of Biological Active Substances in Different Drugs, that Consists Valeriana Officinalis L. / L. Vronska, L. Stakhiv // Mat. 1st International Medical Students and Young Doctors Congress, Chisinau, republic of  Moldova, 2006. – S. 121.

38. Вронська Л.В. Стандартизація комплексного фітопрепарату за вмістом терпеноїдів / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, М. М. Михалків, О. Б. Поляк // Матеріали другої міжнар. конф. “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок”, Харків, НФаУ, 2006. – С. 43-45.

2008

39. Технологія та стандартизація таблетованих біологічно активних добавок / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, М. М. Михалків, М. Б. Чубка, В. Я. Шалата, О. І. Онишків, В. М. Коваль, Л. Є. Стахів, О. З. Зворська, С. Я. Белей // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова наук.-практ. конф., 13 червня 2008 р. : збірник матеріалів. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. - 153 с.

40.  Чубка М.Б. Вивчення впливу допоміжних речовин на одержання твердих лікарських форм з високим вмістом олій / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Сьогодення та майбутнє фармації: Всеукраїнський конгрес, 16-19 квітня 2008 р. :  тези доповідей. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 674 с.

41. Чекалюк Л.С. Оптимізація умов отримання рідкого екстракту з трави меліси лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська, М. М. Михалків // Сьогодення та майбутнє фармації: Всеукраїнський конгрес, 16-19 квітня 2008 р. :  тези доповідей. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. –  С. 189-190.

42.  Дослідження і створення таблеткованих лікарських засобів з фітоекстрактами / В. Я. Шалата, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, С. Я. Белей, О. І. Онишків, В. М. Коваль, Л. Є. Стахів //  Сьогодення та майбутнє фармації: Всеукраїнський конгрес, 16-19 квітня 2008 р. :  тези доповідей. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 326.

43. Планування експерименту та аналіз експериментальних даних при проведенні наукових досліджень у фармації / Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. І. Кучеренко, Л. В. Вронська, С. М. Гурєєва // Сьогодення та майбутнє фармації: Всеукраїнський конгрес, 16-19 квітня 2008 р. :  тези допов. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С. 521.

2009

44. Методичні підходи до створення таблеток на основі екстрактів лікарських рослин / Онишків О.І., Шалата В.Я., Вронська Л.В., Денис А.І., Мельник О.А., Коваль В.М., Зворська О.З., Чубка М.Б., Грошовий Т.А. // ФАРМАКОГНОЗІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ. Досягнення та перспективи: Ювілейна наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 26 березня 2009 р. : тези допов.Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 305 с.

45. Вронська Л.В. Аналіз критеріїв і показників якості сировини коренів з кореневищами валеріани лікарської та препаратів на її основі / Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 17.

46. Чекалюк Л.С. Дослідження можливості визначення суми гідроксикоричних кислот в сировині і комплексних лікарських засобах на основі меліси лікарської / Л. С. Чекалюк, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 32.

47. Чубка М.Б. Дослідження флавоноїдного складу насіння моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 34.

48. Шкроботько П.Ю. Хромато-мас-спектрометричний аналіз складу ефірної олії далекосхідної валеріани / П. Ю. Шкроботько, Л. В. Вронська, Д. В. Домрачев, М. С. Фурса // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 36.

49. Шкроботько П.Ю. Якісне виявлення та кількісне визначення складних ефірів біологічно активних речовин сировини та препаратів валеріани вітчизняного виробництва / П. Ю. Шкроботько, Л. В. Вронська, М. С. Фурса // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 37.

50.  Методологія наукових досліджень у фармації / Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. В. Вронська, Л. І. Кучеренко, С. М. Гуреєва // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 85.

51. Зарівна Н.О. Аналіз ринку муколітичних препаратів і визначення перспектив створення нових препаратів рослинного походження / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 89.

52. Обґрунтування доцільності створення твердої лікарської форми на основі УролесануÒ / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, С. В. Сур, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата, О. Г. Смалюх // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 106.

2010

53.  До питання створення твердих лікарських форм рослинного походження / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Л. С. Чекалюк, Н. О.Зарівна // Фармація України. Погляд у майбутнє: VII Нац. з’їзд фармацевтів України матеріали, 15-17 верес. 2010 р. : тези доповідей у 2 т. – Х.: НФаУ, 2010. – Т. 1. – 600 с.

2012

54. Чубка М.Б., Вронська Л.В., Демид А.Є.  Ідентифікація фенолкарбонових кислот у лікарській рослинній сировині // Хімія природних сполук: 3-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріал. доповід. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С.  143-144.

55. Зарівна Н.О. Застосування хроматографічних методів аналізу для вивчення фенольних сполук трави чебрецю повзучого/ Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Хімія природних сполук: 3-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріал. доповід. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С.  118-119.

56. Вронська Л.В. Особливості визначення флавоноїдів у ЛРС вміщуючій фенолкарбонові кислоти / Л. В. Вронська // Хімія природних сполук: 3-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріал. доповід. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С.  107-108.

57. Дизайн експерименту при створенні лікарських засобів з рослинної сировини / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, В. М. Коваль, А. І. Денис, В. Я. Шалата, О. З. Барчук, О. А. Мельник // Хімія природних сполук: 3-я Всеукраїнська наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2012 р. : матеріал. доповід. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С.  111-113.

58. Vronska L. Research and standardization of liquid herb oreganum  extract / L. Vronska // Plant – the source of research material: II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Roślina – źródło materiału badawczego”, 18-20.10.2012 r. – Lublin, 2012. – P. 348.

59. Yezerska O.I. Cichorium intubus plant extracts as potential phytopharmaceuticals and evaluation of their antiradical activity / O. I. Yezerska, T. G. Kalynyuk, L. V. Vronska // Plant – the source of research material: II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Roślina – źródło materiału badawczego”, 18-20.10.2012 r. – Lublin, 2012. – P. 361.

60. Використання неусиліну при створенні таблетованих лікарських препаратів з екстрактами лікарських рослин / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, В. М. Коваль, А. І. Денис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології: ІІІ-я  наук.-практ. конф. з міжнародною участю,  21-23 листопада 2012 р. : матеріал. допов. - Х.: Вид-во НФаУ, 2012. - С. 47-48.

2013

61.  Vronska L.V., Hroshovyi T.A., Sur S.V., Shalata V.Ja., Smalyuh O.G. The development of producing dense chlorophyllipt extract technology using non-toxic extragents // Biologically Active Substances and Materials: fundamental and applied problems: International Interdisciplinary Scientific Conference,  May 27 - June 1, 2013, Novy Svet, Ukraine. -  AR Crimea, 2013. - Vol. 1. - P. 359-360.

62.  К вопросу усовершенствования технологии жидкого экстракта тымьяна ползучего / Н. О. Заривна, Л. В. Вронска, М. Б. Чубка, И. Б. Ивануса, М. Н. Михалкив // Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике: Пятнадцатая международная науч.-практ. конф., 2013 г. :  сборник статей. - Санкт-Петербург: Изд-во политехн. ун-та, 2013. - С.145-149.

63.  Logoyda L.S. A comparative studing of stressprotective activity of valerian, lemon balm extracts with glycine combination and drugs "Persen forte"/ L. S. Logoyda, L. V. Vronska // 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, May 23-24, 2013 : abstract book. - Lviv, Ukraine, 2013. - P. 98.

64.  Research of antiradical activity of some plants extracts used in diabetes / L. V. Vronska, O. I. Yezerska, T. G. Kalynyuk, M. B. Chubka, M. M. Mykhalkiv, I. B. Ivanusa, A. Ye. Demyd // 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, May 23-24, 2013 : abstract book. - Lviv, Ukraine, 2013. - P. 175.

65. Деякі аспекти створення лікарських засобів з екстрактами та ефірними оліями у формі твердих капсул / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, М. Б. Чубка, Н. О. Зарівна // Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів: національної наук.-техн. інтерн.-конф. з міжнародною участю 23-25 квітня 2013 р. : матеріали допов. та збірник наукових статей. - Львів, 2013. - С. 21-22.

66. Демчук М.Б. Розробка методики кількісного визначення діючих речовин у таблетках фамотидину з тіотриазоліном / М. Б. Демчук, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів: національної наук.-техн. інтерн.-конф. з міжнародною участю, 23-25 квітня 2013 р. : матеріали допов. та збірник наукових статей. - Львів, 2013. - С. 29-30.

67. Вивчення компонентного складу ефірних олій моркви дикої, трави материнки / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Н. О. Зарівна, О. Г. Смалюх // Український медичний альманах. - 2013. - Т.16, № 1 (додаток). - С. 171-172.

68. Development and standardization of Urolesan® capsules / L. Vronska, M. Chubka, T. Hroshovyi, S. Sur, V. Shalata, O. Smalyuh // Farmacjanauka - spoleczenstwo: XXII naukowy zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 18-21 wrzesnia 2013 r. : streszczenia zjazdu. -  Bialystok, 2013. - S. 332.

69. Вронська Л.В. Дослідження відповідності якості ефірної олії чебрецю звичайного, присутньої на ринку України, вимогам Європейської Фармакопеї / Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 5-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю,  27-28 вересня 2013 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2013. –С. 180.

70. Дослідження процесу екстрагування стулок плодів квасолі звичайної Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, М. М. Михалків, І. Б. Івануса // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 5-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю,  27-28 вересня 2013 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2013. – С. 181.

71. Vronska L. Influence of essential oils on oral microflora in patients with open traumatic fractures of mandible / L. Vronska, Ya. Nahirnyi, O. Pokryshko // Plant – the source of research material: 3rd International Conference and Workshop, 16-18.10.2013 : аbstracts. – Lublin, 2013. – P. 236.

72. Порівняльна оцінка нових допоміжних речовин при створенні таблетованих лікарських препаратівТ. А. Грошовий, О. А. Мельник, Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів, О. І. Гордієнко, О. З. Барчук // Сучасні аспекти медицини і фармації півдня: наук.-практ. конф., 6-7 грудня 2013 р. : тези доп. – Одеса, 2013. С.40-44.

73.  Комбинированный препарат на основе сухого экстракта эхинацеи пурпурной для комплексного лечения и профилактики иммунодефицитных состояний / Т. А. Грошевой, В. Н. Коваль, Л. В. Вронска, И. Н. Клищ // Инновационные подходы к изучению эхинацеи: междунар. научн. конф., 25-27 июня 2013 г. : матер. докл. - Полтава "Дивосвіт", 2013. - С. 130-133.

2014

74. Создание твердых лекарственных форм на основе растительного и животного сырья / Т. А. Грошовый, Л. В. Вронска, А. И. Денис, О. И. Онышкив, М. Б. Чубка, Ю. А. Равлив, О. А. Мельник, О. З. Барчук, В. Н. Коваль, О. И. Гордиенко, С. Я. Белей, М. А. Ежнед //  Состояние и перспективы оптимизации и эффективности в фармакогнозии, технологии, клинике: науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященная 30-летию кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии Ярославской государственной медицинской академии, сентябрь 2014 г. :  сборник матер. – Ярославль, 2014. – С. 9-18.

75.  Substantiation of establishment of antimicrobial medicament for use in dental practice / L. Vronska, Ya. Nahirnyi, T. Hroshovyi, O. Pokryshko // “East West” Association for Advanced Studies and Higher  Education GmbH: the Second International Conference on Biology and Medical Sciences, 15th August 2014. – Vienna, 2014. – P. 261-263.

2015

76.  Демид А.Є. Фітохімічне дослідження вербозілля лучного (LYSIMACHIA NUMMULARIA L.) / А. Є. Демид, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-20 березня 2015 р.). – Х.: Вид-во НФаУ,  2015. – С. 98-99.

77.   Вронська Л.В. Дослідження можливості застосування хроматографічних методів при встановленні тотожності окремих видів ЛРС / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, А. Є. Демид // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-20 березня 2015 р.). – Х.: Вид-во НФаУ,  2015. – С. 99-101.

78.  Liudmyla Vronska, Taras Groshoviy, Mariana Chubka, Anna Demyd Study of phenolic compounds of blueberry shoots and their standardization // Plant – the source of research material: 4th International Conference and Workshop, 20 - 23. 09. 2015 r. : book of abstracts. – Lublin, 2015. – P. 210.

79. Chromatographic and microbiological research of some essential oils samples in the developing of antimicrobials drug for use in the oral cavity / L. V. Vronska, O. V. Pokryshko, Ya. P. Nahirnyi, T. A. Hroshovyi, M. B. Chubka, A. Ye. Demyd // Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology: International Scientific Congress, 29.09-02.10.2015, abstract book. Lviv, 2015.P. 113.

2016

80. Вронська Л.В. Щодо можливості ідентифікації трави меліси лікарської за хроматографічним профілем її ефірної олії / Л. В. Вронська, Я. Б. Кліш, О. Т. Волочаста // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: ІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф., 21-23 березня 2016 р. : матеріали. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 68-69.

81. Фітохімічне дослідження кульбаби лікарської коренів як сировини для розробки цукрознижучих засобів / А. Є. Демид, Л. В. Вронська, О. М. Олійник, Т. М. Літовкіна // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: ІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф., 21-23 березня 2016 р. : матеріали. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 97-99.

82. Вронська Л.В. Дослідження зразків ефірної олії шавлії мускатної, присутніх на ринку України, щодо вмісту тойонів / Л. В. Вронська, Т. М. Літовкіна, О. Т. Волочаста // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 24-25 березня 2016 р.: матеріали. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 117-118.

83. До питання стандартизації таблеток «Віспулін» / О. І. Онишків, Л. В. Вронська, Я. Б. Кліш, О. М. Олійник // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 24-25 березня 2016 р.: матеріали. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 168.

84. Демид А.Є. Дослідження фенольних сполук оману високого коренів і кореневищ / А. Є. Демид, Л. В. Вронська, М. А. Ежнед // Хімія природних сполук : IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 квітня 2016 р. : матеріали. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 22.

85. Чубка М.Б. Стандартизація комплексного густого екстракту трави материнки, шишок хмелю та плодів моркви дикої / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Г. Б. Спеціальна // Хімія природних сполук : IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 квітня 2016 р. : матеріали. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 124.

86. Про розвиток методології наукових досліджень при створенні лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, Л. І. Кучеренко, С. М. Гуреєва, О. В. Тригубчак, М. Б. Демчук, М. Б. Чубка, О. С. Біденко // Фармація ХХІ століття: тенденція та перспективи : VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України, 13-16 вересня 2016 р. : матеріали. – Харків: НФаУ, 2016. – Т.1. – С. 337-338.

87. Козак І.В. Вибір концентрації спирту в екстрагенті у процесі розробки технології екстракту трави парила звичайного / І. В. Козак, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю,  10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016. – С. 119.

88. Оптимізація технологічних процесів при створенні таблетованих лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, С. М. Гуреєва, Л. І. Кучеренко, Л. В. Вронська, Н. М. Белей, О. В. Тригубчак, М. Б. Демчук // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю,  10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016.– С. 98.

89. Вронська Л.В. Дослідження з розробки технології екстракту листя шовковиці білої / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, А. Є. Демид // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю,  10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016. – С. 96.

90. Дарзулі Н.П. Дослідження фенольних речовин листя грушанки круглолистої / Н. П. Дарзулі, Л. В. Вронська, Т. А.  Грошовий // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю,  10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016. – С. 42.

91. Дуб А.І. Дослідження впливу екстрагенту на гіпоглікемічну дію екстракту листя шовковиці білої / А. І. Дуб, І. М. Кліщ, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 6-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю,  10-11 листопада 2016 р. : тези доповідей. – Тернопіль, 2016. – С. 330-331.

 

Інші публікації: науково-методичні статті, праці в збірниках,

збірники тестів, методичні вказівки

1. Вронська Л.В. Аналітична хімія в освіті провізора / Л. В. Вронська // Медична освіта. – 2001. – № 4. – С.56-58.

2. Вронська Л.В., Михалків М.М. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз // Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2003. – 106 с.

3.  Вронська Л.В., Михалків М.М. Класичні методи хімічного аналізу // Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 58 с.

4.   Вронська Л.В., Михалків М.М. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз // Методичні вказівки з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 124 с.

5.  Криховець О.В., Вронська Л.В. Методичні вказівки до практичних занять з загальної хімії (для студентів фармацевтичного факультету). – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 71 с.

6.  Криховець О.В., Вронська Л.В. Методичні вказівки до практичних занять з неорганічної хімії (для студентів фармацевтичного факультету). – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 71 с.

7.  Коробко Д.Б. Самостійна робота – важливий фактор у підготовці спеціалістів в галузі фармації / Д. Б. Коробко, Л. М. Мосула, Л. В. Вронська // Роль самостійної роботи у становленні фахівця : наук.-практ. конф., 2004 : матеріали конференції. – Тернопіль, 2004. – С.77-82.

8.  Вадзюк С.Н., Михалків М.М. та ін. в т.ч. Вронська Л.В. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок – 1. Фармація”. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2004. – 153 с.

9.   Вадзюк С.Н., Михалків М.М. та ін. в т.ч. Вронська Л.В. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок –1. Фармація”. – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – 173 с.

10.  Вронська Л.В., Михалків М.М., Коробко Д.Б., Яворська Л.П., Загричук Г.Я., Дмухальська Є.Б., Гнідець В.І., Поляк О.Б. Особливості створення електронних підручників //  Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів: наук.-практ. конф., 2006. – Тернопіль, 2006. – С. 56-60.

11. Загричук Г.Я., Вронська Л.В., Михалків М.М. Хімія. Збірник тестових завдань для підготовки абітурієнтів до незалежного тестування. Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 384 с.

12. Хімія. Збірник тестових завдань для підготовки абітурієнтів до незалежного тестування. Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 422 с.

13.  Соколова Л.В., Михалків М.М., Вронська Л.В., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до ліцензійного тестового іспиту „КРОК-1. Фармація” та „КРОК-1. Клінічна фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 320 с.

14. Соколова Л.В., Вронска Л.В.,  Михалкив М.Н. и др. Сборник тестовых заданий для подготовки иностранных студентов к лицензионному тестовому экзамену «Крок – 1. Фармация». – Тернополь, 2007. – 369 с.

15. Грошовий Т.А., Калинюк Т.Г., Новіков В.П., Вронська Л.В., Тригубчак О.В., Криницька Г.Г., Квасницька Г.М., Кучеренко Л.І., Ковальський Р.П. Фармацевтичне законодавство (збірник нормативних актів з організації роботи аптечних підприємств). – Тернопіль „Укрмедкнига”, 2007. – 413 с.

16. Грошовий Т.А., Калинюк Т.Г., Новіков В.П., Вронська Л.В., Тригубчак О.В., Криницька Г.Г., Квасницька Г.М., Кучеренко Л.І., Ковальський Р.П. Фармацевтичне законодавство (збірник нормативних актів з організації роботи аптечних підприємств). – Тернопіль „Укрмедкнига”, 2008. – 416 с.

17. Вронська Л.В., Михалків М.М. Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз. Навч. посібник для студентів-заочників ІІ курсу фармацевтичного факультету. – Тернопіль, 2008. – 78 с.

18.Вронська Л.В., Михалків М.М., Коробко Д.Б. та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії / Л. В. Вронська, М. М. Михалків [та ін.]  // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.

19. Вронська Л.В. Аналітична хімія: місце і роль дисципліни та зміст навчальної програми при підготовці спеціалістів напряму «Фармація» / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, А. Є. Демид // міжнародна наук.-практ. інтернет-конф., 19-20 березня 2015 р. : матеріали конф. – Х.: Вид-во НФаУ,  2015. – С. 14-16.

Comments