Контакти


Кафедра фармації

Навчально-наукового інституту 

пiслядипломної освiти


ДВНЗ "Тернопільський державний 

медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"46000

Тернопiль,  

вул. Руська, 36

E-mail: pharmacy_nnipo@tdmu.edu.ua

Тел:52-46-24

098 394 3417
Місце знаходження

Кафедра фармації ННІ ПО, вул Руська, 36

Comments