Вас вітає кафедра фармації факультету післядипломної освіти!

Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 1 старший лаборант, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Організація, управління та економіка фармації";

 • "Управління та економіка фармації"

 • "Фармакогнозія";

 • "Фармацевтична технологія";

 • "Якість, стандартизація та сертифікація ліків"

 • "Фармацевтичний аналіз";

 • "Елементи практичної психології";

 • "Спеціальна підготовка";

 • "Проблеми та профілактика СНІДу".

На кафедрі навчаються:

 • фармацевти-інтерни зі спеціальності "Загальна фармація";

 • фармацевти-слухачі на передатестаційних циклах зі спеціальності "Загальна фармація";

 • фармацевти-слухачі на передатестаційних циклах зі спеціальності "Організація і управління фармацією";

 • фармацевти-слухачі на спеціалізації зі спеціальності "Організація і управління фармацією".

за формою навчання:

 • очна.