Підручники, видані викладачами кафедри:

  1. Музиченко В.П., Луцевич Д.Д, Яворська Л.П. Медична хімія: підручник; за ред. акад. АНВШ України Б.С. Зіменковського. – 3-є вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 496 с.

  2. Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медчна хімія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І–IІІ рівнів акредитації. – К.: Медицина, 2010. – 496 с. Видання друге, перероблене та доповнене. К. : ВСВ «Медицина», 2015. - 496 с.

  3. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. –Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 776 с. Видання друге стереотипне. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 776 с. Видання третє стереотипне. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2013. – 776 с. Вид 4. ­ Вінниця: Нова Книга, 2013. ­- 776 с.

  4. Мороз А.С., Яворська Л.П., Луцевич Д.Д., Огурцов В.В., Роговик В.Й., Зіменковський А.Б., Калинюк Т.Г. Біофізична та колоїдна хімія. Підручник для студентів фармацевтичного факультету. Вінниця: НОВА КНИГА, 2007.– 600 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. Корда М.М., Шершун Г.Г., Куліцька М.І. та ін. Біологічна хімія. Лабораторний практикум : практикум; за ред. М. М. Корди. — 3-тє вид., випр. і допов. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. — 216 с.

  2. Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Типові тести з хімії. Ч. 3. Органічна хімія: Навчальне видання. – Львів, НВФ «Українські технології», 2009. – 212 с.

  3. Калинюк Т.Г. Біофізична та колоїдна хімія. Підручник для студентів фармацевтичного факультету. Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 600 с.

  4. Яворська Л.П., Яворська О.П. Збірник задач, вправ і тестів з хімії для учнів шкіл та абітурієнтів. Львів: Компанія «Аліот». – 2003. – 288 с.

  5. Луцевич Д.Д., Минка А.Ф., Мороз А.С., Яворська Л.П., Огурцов В.В. Збірник тестових завдань з біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії для студентів медичних інститутів. Львів.– 1995.– 308 с.

  6. Мискиджьян С.П., Кравченюк Л.П. Полярография лекарственных препаратов. Учебное пособие для студентов медицинских институтов. К.: Вища школа. – 1976. – 232 с.