Підручники, видані викладачами кафедри:

 1. Медична хімія: підручник, 3-є вид., випр. / [В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська, за ред. акад. АНВШ України Б.С. Зіменковського]. – 2018. – К.: ВСВ «Медицина». – 496 с.

 2. Медична хімія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації / [А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська]. - 2006. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 776 с.

 3. Медична хімія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. Видання друге стереотипне./ [А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська]. - 2008. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 776 с.

 4. Медична хімія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. Видання третє стереотипне./ [А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська]. - 2008. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2013. – 776 с.

 5. Медчна хімія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І–IІІ рівнів акредитації. Видання друге, перероблене та доповнене / [В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська]. – 2010. - К.: Медицина. – 496 с.

 6. . Медчна хімія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І–IІІ рівнів акредитації. Видання друге, перероблене та доповнене / [В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська]. – 2015. - К.: Медицина. – 496 с.

 7. Біофізична та колоїдна хімія. Підручник для студентів фармацевтичного факультету / [А.С. Мороз, Л.П. Яворська, Д.Д. Луцевич, В.В. Огурцов, В.Й. Роговик, А.Б. Зіменковський, Т.Г. Калинюк]. – 2007. - Вінниця: НОВА КНИГА.– 600 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 1. Біологічна хімія. Лабораторний практикум: практикум. 3-тє вид., випр. і допов / [М.М. Корда, Г.Г. Шершун, М.І. Куліцька, Л.С. Фіра]. – 2015. - Тернопіль: ТДМУ. - 216 с.

 2. Типові тести з хімії. Ч. 3. Органічна хімія: Навчальне видання / [Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська]. – 2009. - Львів: НВФ «Українські технології». – 212 с.

 3. Біофізична та колоїдна хімія. Підручник для студентів фармацевтичного факультету / [Т.Г. Калинюк]. – 2007. - Вінниця: НОВА КНИГА. – 600 с.

 4. Збірник задач, вправ і тестів з хімії для учнів шкіл та абітурієнтів / [Л.П. Яворська, О.П. Яворська]. – 2003. - Львів: Компанія «Аліот». – 288 с.

 5. Біологічна хімія: лабораторний практикум / [Я.І. Гонський, Н.П. Саюк, Л.М. Рубіна, Г.Г. Шершун, М.М. Корда, Л.С. Фіра]. – 2001. - Тернопіль: Укрмедкнига. – 288 с.

 6. Збірник тестових завдань з біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії для студентів медичних інститутів / [Д.Д. Луцевич, А.Ф. Минка, А.С. Мороз, Л.П. Яворська, В.В. Огурцов]. - 1995. - Львів.– 308 с.

 7. Полярография лекарственных препаратов. Учебное пособие для студентов медицинских институтов / [С.П. Мискиджьян, Л.П. Кравченюк]. - 1976. - К.: Вища школа. – 232 с.