Іспитом «Крок3» оцінюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованих фахівців з вищою освітою (на етапі випуску з інтернатури).

Вперше іспит «Крок 3. Фармація» складався провізорами-інтернами у 2017 році.

Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит не є обов’язковою складовою атестації інтернів за фахом «Загальна фармація».

Структура іспиту включає 6 дисциплін:

  • Організація, управління та економіка фармації.

  • Фармацевтична технологія.

  • Клінічна фармація.

  • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів.

  • Фармакогнозія.

  • Спеціальна підготовка.

Критерій «склав»

Діюча величина критерію – 70,5 % правильних відповідей. Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 № 1043).

Крок-3. База центру тестування

Крок-3. Буклет 2017

Крок-3. Буклет 2018

Крок-3. Буклет 2019