Наукова робота на кафедрі виконується згідно з планом ініціативних міжкафедральних наукових тем, а також передбачає виконання дисертаційних робіт, які є фрагментами даних тем. Науковці кафедри представляють результати досліджень на Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а також виїжджають із доповідями результатів власних досліджень за кордон.

25-26 листопада 2021 року державним підприємством «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» проведено науково-практичну конференцію «ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ – ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ». Конференція присвячена 20-річчю введення в дію Державної Фармакопеї України – Конституції якості лікарських засобів. Колектив підприємства доклав титанічних зусиль для перебудови пострадянських підходів до контролю якості ЛЗ, гармонізував і сприяв впровадженню міжнародних стандартів для забезпечення якості вітчизняних ЛЗ, вперше створив і запровадив українську фармакопейну мову.

На пленарному засіданні 25 листопада з доповідями виступили д. хім. н., професор, директор ДП «Фармакопейний центр» Олександр Гризодуб: «20 років Державній Фармакопеї України: досвід створення першої національної Фармакопеї на пострадянському просторі», д. фарм. н., с.н.с., начальник відділу ДФУ ДП «Фармакопейний центр» Андрій Котов «ДФУ 1.0 - 2.0: досягнення і перспективи», к. фарм. н., с.н.с., учений секретар ДП «Фармакопейний центр» Марина Дмітрієва: «Загальні тенденції розвитку фармакопейних напрямів: «Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу», «Фармако-технологічні випробування», «Монографії на дозовані форми», «Монографії на фармацевтичні препарати» та інші співробітники ДП «Фармакопейний центр». Доповідачі акцентували на вагомості досягнень і їхній значущості для якості ЛЗ. Зокрема, Україна вибудувала свою власну Національну Фармакопею і гармонізувала її з вимогами Європейської Фармакопеї на 6-7 років раніше інших пострадянських країн. За 20 років введено в дію два видання ДФУ, загальним обсягом 13 томів і 7208 сторінок.

На сьогодні ДФУ є основою всієї системи стандартизації і контролю якості ЛЗ в Україні. Україна є повноправним членом Європейської Фармакопеї, а ДФУ є членом Фармакопеї США з правом голосу. Для розробки текстів, які відсутні в ЄФ (монографії на ГЛЗ), ДФУ уклала Угоди з провідними фармакопеями світу – США і Великої Британії. ДФУ сьогодні – це важливий довідниково-навчальний матеріал для університетів медичного і фармацевтичного профілів. Вона є єдиною фармакопеєю у світі, в якій стандартизовані процедури валідації, що перетворило цей процес у рутинну діяльність. Завдяки створенню, розвиткові і підтримці ДФУ, в Україні створена єдина у пострадянському просторі і шоста у світі за номенклатурою, Національна система фармакопейних стандартних зразків (ФСЗ) та єдина у світі фармакопейна програма професійного тестування (ППТ) лабораторій з контролю якості ЛЗ.

Фінансова модель розробки ДФУ є близькою до фінансової моделі Фармакопеї США – недержавне фінансування. Кошти на створення, розробку і підтримку монографій ДФУ надходять від діяльності інших структурних підрозділів Фармакопейного центру, які зайняті атестацією ФСЗ, проведенням ППТ, здійсненням контролю якості ЛЗ, тощо.

Другий день конференції (26 листопада 2021 р.) був днем секційних засідань. 24 колективи доповідачів презентували результати своїх наукових досліджень. Доповідь «Вплив застосовуваних аналітичних методик на об’єктивність оцінки якості чорниці пагонів» від колективу авторів: Л. Вронська, М. Михалків, А. Демид, І. Івануса, І. Кернична, представила Л. Вронська.

У доповіді було проаналізовано окремі аспекти стандартизації ЛРС чорниці пагони та, опираючись на отримані результати дослідження, запропоновано додаткові кількісні показники. Зокрема для об’єктивності контролю якості запропоновано визначення: загального вмісту флавоноїдів методом спектрофотометрії після попереднього гідролізу; вмісту гідроксикоричних кислот методом високоефективної рідинної хроматографії.

Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.044 (2021 рік)

8 жовтня 2021 року відбувася захист дисертаційної роботи О.Б. Рицик на тему "Роль окисного стресу в патогенезі диметилгідразин-індукованого колоректального раку та корекція порушень ресвератролом" на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 "Медицина" (галузь знань 22 "Охорона здоров'я") у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 58.601.044 при ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, яка виконувалася під керівництвом завідувача кафедри фармації ФПО проф. Л.С. Фіри


6 вересня 2021 р. відбувся захист дисертаційної роботи С.Б. Чернецької на тему "Теоретичне і експериментальне обґрунтування складу та технології фітосубстанції материнки звичайної та таблеток на її основі" на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" (галузь знань 22 "Охорона здоров'я") у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 58.601.036 при ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, головою якої була завідувач кафедри фармації ФПО проф. Л.С. Фіра, рецензентом - доц. М.Б. Чубка.

Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.036 (2021 рік)

Проф. Л.С. Фіра та М.Б. Чубка під час захисту кандидатської дисертації

(2021 рік)

22 серпня 2021 року доцент кафедри фармації ФПО В.В. Підгірний відвідав Чеський фармацевтичний музей, що знаходиться в містечку Кукс (за 130 км на схід від Праги). Музей функціонує у східному крилі церкви північно-східної частини лікарні в монастирському корпусі, де і працювала аптека (з 1743 року) як відділення лікарні.

У музеї можна бачити технічний розвиток фармацевтичних меблів та обладнання, що використовувалися з початку 18-го ст. до 1990 року. Наприклад, шафи для ЛРС та ЛЗ, різні столи, підставки для ступок, ваг, різноважок, обгортковий матеріал, література тощо. Кожен відвідувач може стати за прилавком роздачі та спробувати продати спеціальні ліки або спробувати свої сили в історичному касовому апараті, на аптечному складі можна побачити ємності різного розміру для зберігання рослинних, мінеральних препаратів та засобів тваринного походження (мумія, ракові очі, тарган, багатоніжка, тім'яна кістка людини тощо). Великий колонний зал спеціалізується на військовій фармацевтиці, гомеопатії, у ньому розміщені хімічний посуд та аналітичні прилади. Фактичне виробництво представляють фармацевтичне виробниче обладнання (машини для виготовлення пігулок, заповнення туб м’якими формами, прес-інструмент, стерилізатор), а також функціонуючий змішувач для виробництва мазей та таблеток.

Доц. В.В. Підгірний під час відвідування Чеського фармацевтичного музею, Кукс (2021 рік)

Доцент кафедри фармації ФПО Л.В. Вронська з 09.08.21 по 13.08.21 проходила наукове стажування у Дослідному Центрі АТ "Галичфарм" корпорації "Артеріум". Метою стажування було знайомство з системою якості і процесами, які її забезпечують, побудованими згідно найновіших міжнародних стандартів. Під час стажування Л. В. Вронська мала змогу ознайомитися із системою якості у компанії, виробництвом, контролем якості, процедурою сертифікації системи якості у цілому.

Важливою частиною стажування було знайомство з новим аналітичним обладнанням, робота на ньому і апробація деяких методик. Так, рідинна хроматографія у ДЦ представлена ВЕРХ-хроматографами із різними детекторами: діодна матриця, спектрофотометричний в УФ і видимій ділянках спектру, флуоресцентний, рефрактометричний; селективне і ефективне розділення речовин забезпечується застосуванням хроматографічних колонок із найновіших розробок лідерів хроматографічного обладнання. Таке комплектування дозволяє застосувати цей метод аналізу для дослідження і контролю якості АФІ і ГЛЗ із різними походженням і будовою лікарської молекули. Сучасні підходи до якості ЛЗ у частині селективного визначення вмісту важких металів у різних ЛЗ: АФІ, ГЛЗ, ЛРС та ЛЗ на її основі, зумовили інтенсивне дооснащення лабораторій найсучаснішими спектрометрами з індуктивно-зв’язаною плазмою, які працюють в режимах емісії та абсорбції. Таке обладнання забезпечує селективне і високочутливе визначення особливо токсичних хімічних елементів з метою об’єктивного контролю їхнього вмісту і недопущення отримання неправильних результатів. Сучасний аналітичний супровід процесу очистки обладнання після закінчення кожного технологічного процесу забезпечується методиками, які передбачають попереднє концентрування із застосуванням рідинної і твердо-фазової екстракції. Широкий асортимент розчинників і картриджів для ТФЕ забезпечують ефективне і селективне концентрування.

Отримані нові знання щодо теоретичних питань системи якості, робота на сучасному обладнанні, апробація фармакопейних методик дають змогу оптимізувати організацію викладання дисципліни «Фармацевтичний аналіз» у частині питань нормативно-правового, інструментального і методичного забезпечення контролю якості ЛЗ в умовах виробництва.

23-27 червня 2021 року у м. Ополє (Польща) відбувся міжнародний симпозіум QUO VADIS Life Sciences. Співорганізаторами симпозіуму були відділення аналітичної хімії Польської Академії наук і Європейське хімічне товариство.

Цей симпозіум був продовженням багаторічної традиції, спрямованої на презентацію останніх досягнень у галузі наук про розділення, хроматографію і пов'язані з ними методи, зокрема, масспектрометрію, іонний обмін. Ключовими проблемами, яким присвячувалися доповіді, були: підготовка зразків, застосування і можливості різних видів аналізу, аналіз біологічно активних сполук, валідація методів; екологічні науки, вода, стічні води, осади, ґрунт, повітря, екологія/технологія; визначення іонів, неорганічних та органічних забруднювачів, ксенобіотиків, токсичності харчових продуктів тощо.

Симпозіум відбувався в умовах пандемії, частина учасників була безпосередньо присутня, тоді як інші мали змогу брати активну участь в он-лайн форматі на платформі Microsoft Teams. У поточній конференції, яка стосувалася основних досягнень за останні три роки, взяли участь з пленарними доповідями 25 запрошених доповідачів, було презентовано 43 усні секційні доповіді та 7 презентацій спонсорів. Окрім того, на конференції відбулися дві сесії стендових доповідей, загальною кількістю 60 презентацій, де учасники мали змогу представити результати своїх останніх досліджень.

Доцент кафедри фармації Л. В. Вронська із співавторами (А. Демид, М. Михалків, І. Івануса, І. Кернична) представили результати своїх досліджень у формі стендової доповіді «HPLC-determination of the flavonoids and hydroxycinnamic acids in the composition for the diabetes mild forms treatment».

Доц. Л.В. Вронська під час роботи міжнародного симпозіуму QUO VADIS Life Sciences, Ополє (2021 рік)

Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.035 (2021 рік)

22 червня 2021 року відбувася захист дисертаційної роботи А.Я. Никифорука на тему "Фармакологічне дослідження засобів рослинного походження з антиоксидантними властивостями" на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" (галузь знань 22 "Охорона здоров'я") у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 58.601.035 при ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, яка виконувалася під керівництвом завідувача кафедри фармації ФПО проф. Л.С. Фіри

10 червня 2021 року відбувася захист дисертаційної роботи Л.Є. Грицишин на тему "Вплив цитостатичних препаратів на перебіг метаболічних процесів в умовах індукованого канцерогенезу та шляхи їх корекції" на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 "Медицина" (галузь знань 22 "Охорона здоров'я") у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 58.601.030 при ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, яка виконувалася під керівництвом завідувача кафедри фармації ФПО проф. Л.С. Фіри

Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.030 (2021 рік)

Проф. Л.С. Фіра під час захисту кандидатської дисертації (2021 рік)

17 травня 2021 року відбувася захист дисертаційної роботи О. І. Качур на тему "Біохімічні маркери окиснювального стресу та запалення в умовах індукованого онкогенезу після застосування цитостатиків на тлі ентеросорбції" на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 "Біологія" (галузь знань 09 "Біологія") у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 58.601.023 при ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, яка виконувалася під керівництвом завідувача кафедри фармації ФПО проф. Л.С. Фіри.

Засідання спеціалізованої вченої ради (2021 рік)

Проф. Л.С. Фіра під час захисту кандидатської дисертації (2021 рік)

рофесори Фіра Л.С., Грошовий Т.А. та Олещук О.М. на VІІІ Науково-практичній  конференції з міжнародною участю (2020 рік)

Професори Л.С. Фіра, Т. А. Грошовий та О. М. Олещук під час VІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (2020 рік)

23-24 вересня 2020 р. відбулась VІІI науково-практична конференція з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів", організована викладачами кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків та кафедри фармації ФПО (онлайн-формат на платформі Microsoft Teams). У роботі наукового форуму взяли участь науковці і практичні фахівці галузі з України, Бразилії, Польщі, Португалії, Узбекистану. Про свою дослідницьку роботу, успіхи і напрацювання написали та доповідали науковці 40 установ з різних країн. Впродовж роботи конференції було заслухано близько 30 доповідей різних напрямків: фармацевтичної технології, фармацевтичного аналізу, фітохімії, фармакології, товарознавчого аналізу, фармацевтичного маркетингу, фармакоекономічного аналізу, фармацевтичної опіки, оцінки медичних технологій та ін. Мали змогу представити результати своїх досліджень також студенти, аспіранти і докторанти з різних навчених закладів і наукових установ.

Від початку створення кафедри (вересень 2013 рік) науковцями кафедри опубліковано понад 100 наукових праць у фахових журналах України та за кордоном, а також у тих, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science.

Науковцями кафедри отримано 28 патенти на винахід та корисну модель, видано 5 інформаційних листів для впровадження у фармацевтичну та клініко-лабораторну практику.

На даний час на кафедрі виконується 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук - доц. Л.В. Вронська

За консультуванням проф. Фіри Л.С. також виконується 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук - доц. І.І. Герасимець

Від часу заснування кафедри під керівництвом професора Фіри Людмили Степанівни захищено 10 дисертаційних робіт (проф. П.Г. Лихацький П. Г., здобувач А.Л. Штробля, доц. Н.І. Бурмас, ас. Л.А. Бойко, ас. К.О. Алексевич, ас. О.С. Линда, ас. О.І. Качур, ас. Л.Є. Грицишин, ас. А.Я. Никифорук, ас. О.Б. Рицик), магістерську роботу за фахом «Загальна фармація» (інтерн М.І. Ганусевич), під керівництвом доц. Л.В. Вронської захищено 1 дисертаційну роботу (доц. Н.О. Зарівна).

Викладачі кафедри виконанували і виконують наукові дослідження у рамках наступних міжкафедральних тем:

  1. "Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних та біогенних токсикантів в біологічних системах" (2012–2015), керівник - проф. М. М. Корда

  2. "Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу" (2016–2019), керівник - проф. Л. С. Фіра

  3. "Експериментальне дослідження метаболічних порушень в організмі за дії екзогенних токсикантів та при різних патологічних станах" (2020-2022), керівник - проф. Л.С. Фіра

У даній темі співвиконавцями є співробітники кафедр медичної біохімї, загальної гігієни та екології, патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, функціональної та лабораторної діагностики та фармації ФПО

  1. "Розробка складів і технологій фармацевтичних композицій, їх стандартизація та фармакоекономічний аналіз лікування хворих" (2012–2014)., керівник - проф. Т. А. Грошовий

  2. "Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів. Вивчення впливу фізико-хімічних, фармакотехнологічних, біофармацевтичних, біологічних показників перспективних біологічно активних речовин; маркетингові дослідження та фармакоекономічний аналіз схем лікування хворих при різних патологічних станах" (2015-2020), керівник - проф. Т. А. Грошовий

  3. Дослідження із створення лікарських засобів направленої дії, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної і клінічної активності (2020-2023), керівник - проф. Т. А. Грошовий

У даній темі співвиконавцями є співробітники кафедр управління та економіки фармації з технологією ліків, фармації ФПО та клінічної фармації.

Наукові напрямки постійно розширюються і на теперішній час основними з них є:

1) фармакологічний

Розкриття механізмів токсичного ураження печінки та міокарда ксенобіотиками різного походження (хлорованими вуглеводнями, парацетамолом, туберкулостатиками, адреналіном).

Враховуючи зацікавленість населення лікарськими засобами рослинного походження співробітники досліджують фармакологічні властивості рослинних засобів у доклінічному експерименті на тваринах. У цьому плані науковці кафедри тісно співпрацюють із науковцями кафедри хімії природніх сполук НФаУ (проф. В.С. Кисличенко та проф.І.О. Журавель).

На кафедрі вивчають ефективність застосування екстрактів з листя абрикоса звичайного, шовковиці чорної, парила звичайного, шпинату посівного та настойки з трави амброзії, листя хости ланцетолистої, екстрактів з листя салату посівного, грибів шиїтаке, маїтаке та рейши на моделях ураження печінки тетрахлорметаном і парацетамолом; протизапальну активність екстрактів та настойок з лікарської рослинної сировини на моделі карагенінового набряку лапи щурів і порівнюють ефективність досліджуваних засобів із відомими брендовими препаратами.

У даних дослідженнях беруть участь проф. Л.С. Фіра, доц. І.І Герасимець та аспірант А.Я. Никифорук

Доц. І.І. Герасимець під час виконання фрагменту докторської дисертації (2017 рік)

2) еколого-токсикологічний

Актуальними та доцільними на сьогодні є дослідження порушень в організмі за умов ураження печінки туберкулостатиками (ізоніазидом та рифампіцином) на тлі інтоксикації хромом (VI). Зацікавленість дослідників кафедри викликає встановлення патогенетичних змін за умов ураження організму фосфорорганічними сполуками і нітритами, які широко використовують у сільському господарстві. Пріоритетним напрямком наукових досліджень є виявлення метаболічних порушень в організмі тварин різних вікових груп за умов впливу на них тютюнового диму.

Одним із напрямків дослідження є встановлення механізмів поєднаного застосування декількох ксенобіотиків, що призводить до поліорганного ураження організму. За даних умов доцільним є пошук адекватних схем корекції виявлених порушень за допомогою антигіпоксантів, антиоксидантів та ентеросорбентів, що викликає зацікавленість науковців.

У дослідженнях даного спрямування беруть участь проф. Л.С. Фіра, доц. П.Г. Лихацький

Доц. П.Г. Лихацький під час виконання фрагменту докторської дисертації (2017 рік)

Доц. П.Г. Лихацький під час виконання фрагменту наукових досліджень (2017 рік)

3) біохімічний

Новим напрямком досліджень на кафедрі є вивчення механізму виникнення аденокарциноми товстого кишківника, змодельованої 2,4-динітрофенілгідразином, та розкриття механізмів неопластичної інтоксикації за даних умов. Активно відбувається пошук нових антиоксидантів, ентеросорбентів та гепатопротекторів з метою усунення побічної дії цитостатиків, що застосовують при лікуванні онкопроцесу у кишківнику.

У даних дослідженнях беруть участь проф. Л.С. Фіра, аспіранти О.Б. Рицик, Л.Є. Грицишин та О.І. Качур

4) фармацевтичний

Напрямок розкриває різноманітні сторони фармацевтичної науки.

Проводяться активні дослідження складу лікарської рослинної сировини (пагони чорниці, стулки квасолі, листя шовковиці білої, корені з кореневищами валеріани лікарської, шишки хмелю, трава меліси лікарської, трава парила звичайного, листя грушанки, кора осики та ін.). Розробляються методики ідентифікації та кількісного визначення біологічно активних речовин ЛРС з використанням спектрофотометричних і хроматографічних методів аналізу.

Вагомим відгалуженням наукових уподобань є технологічні дослідження щодо розробки або оптимізації технології екстрактів на основі лікарської рослинної сировини та їх стабілізація. Оптимізація технології здійснюється шляхом вивчення закономірностей зв’язку аналітичних і фармако-технологічних показників із біологічною активністю, яку виявляють досліджувані екстракти, та природою використовуваних естрагентів. У всіх технологічних роботах активно застосовуються різноманітні методи математичного планування експерименту.

На основі отриманих екстрактів розробляються готові лікарські засоби седативної, стреспротективної, гіпоглікемічної і гіполіпідемічної, противиразкової дії, а також засоби для лікування хвороб нирок і сечовидільних шляхів. При створенні твердих лікарських форм – таблеток, капсул з рослинними екстрактами, застосовуються нові допоміжні речовини, вивчається їхній вплив на фармако-технологічні показники мас з густими і сухими екстрактами. Так, зокрема, спільно із Дослідним центром ПАТ «Галичфарм» було розроблено капсули «Уролесан» на основі комплексного густого екстракту і значної кількості ефірних олій. Розроблені капсули «Уролесан» зареєстровані в Україні і промислово випускаються на платформі ПАТ «Київмедпрепарат». Сьогодні даний лікарський засіб зареєстрований і реалізується у Білорусії, Росії та країнах СНД, подані реєстраційні досьє в країни Європейського Союзу.

Фотографія упаковки капсул "Уролесан", розроблених співробітниками кафедри у співпраці з АТ "Галичфарм" корпорації "Артеріум"

Стандартизація ЛРС, екстрактів і готових лікарських засобів на її основі – важлива частина наукових досліджень. Серед виявлених біологічно активних речовин ЛРС вибираються активні або аналітичні маркери для здійснення стандартизації у ланцюзі ЛРС – екстракт – готовий лікарський засіб. Розробляються методики стандартизації ЛРС, екстрактів і ГЛЗ, як на основі екстрактів так і синтетичних субстанцій. Для усіх аналітичних методик виконується перевірка придатності розроблених методик за основними валідаційними характеристиками.

Викладачі кафедри також працюють в напрямку вивчення історії фармації західної України та Тернопільщини зокрема. У рамках НДР викладачі кафедри проводять маркетингові дослідження ринків різних груп ЛЗ.

У даних дослідженнях беруть участь доц. Л.В. Вронська, доц. М.Б. Чубка, доц. В.В. Підгірний, доц. Л.П. Яворська

Співробітники кафедри активно співпрацюють із науковцями ВНЗ України. Заключені договори про співпрацю із Львівським національним університетом імені Данила Галицького (кафедра фармакогнозії) у 2015 році, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка (кафедра загальної біології) у 2016 році та Тернопільським національним технічним університетом (кафедра харчової біотехнології) у 2016 році.

З 2015 року у Тернопільському національному медичному університеті відкрита спеціалізована Вчена рада зі спеціальності 03.00.04 – біохімія (біологічні та медичні науки), головою якої є доктор біологічних наук, професор Фіра Людмила Степанівна.