На базі кафедри фармації факультету післядипломної освіти навчаються провізори-інтерни спеціальності “Загальна фармації” та слухачі передатестаційних циклів зі спеціальностей “Загальна фармація”, “Організація і управління фармацією” та спеціалізації “Організація і управління фармацією”.

Протягом 2013-2021 рр. на кафедрі успішно пройшли навчання близько 650 провізорів-інтернів та понад 750 провізорів-слухачів.

Досвід застосування онлайн-технологій при проведенні занять з провізорами-інтернами (2021 рік)

Проведення семінарських занять з провізорами-курсантами та провізорами-інтернами в онлайн-режимі (2020 рік)

Проведення семінарських занять з провізорами-курсантами та провізорами-інтернами в онлайн-режимі (2020 рік)

Проф. Л.С. Фіра читає лекцію провізорам-інтернам спеціальності “Загальна фармація” з фармакогнозії з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Також у 2013-2014 рр. та 2014-2015 рр. на кафедрі навчалися провізори-інтерни спеціальності “Клінічна фармація” (9 чоловік).

Впродовж навчальних років з 2013 р. по 2016 р. у магістратурі на базі кафедри фармації ФПО навчались 22 магістранти зі спеціальності “Фармація” та 4 магістранти зі спеціальності “Клінічна фармація”, які після закінчення навчання отримали відповідні дипломи магістрів (з них 1 магістрант виконував наукову роботу на базі кафедри).

Навчально-методична робота з провізорами-інтернами та слухачами курсів підвищення кваліфікації проводиться відповідно до навчальних робочих програм та планів, що складені на основі відповідних типових програм.

Для провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» на кафедрі фармації ФПО викладають такі дисципліни: організація, управління та економіка фармації, фармакогнозія, фармацевтична технологія, фармацевтичний аналіз, елементи практичної психології, спеціальна підготовка;

Для провізорів-слухачів передатестаційних циклів за спеціальностя­ми «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація» та спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління фармацією» викладаються такі дисципліни: управління та економіка фармації; фармацевтична технологія; якість, стан­дартизація та сертифікація ліків; фармакогнозія; спеціальна підготовка; елементи практичної психології; проблеми та профілактика СНІДу.

На кафедрі у 2 навчальних кімнатах навчаються одночасно 4 групи інтернів. Кожна з кімнат оснащена відповідними тематичними матеріалами щодо фахових дисциплін, які викладаються. Додатковими приміщеннями кафедри є кабінет завідувача, 2 викладацькі кімнати та наукова лабораторія. За останні роки кафедра укомплектована мультимедійним проектором, 2 відеосистемами та комп’ютерами, які використовується з метою:

  • роботи інтернів з матеріалами підготовки до семінарських, лекційних занять, розміщених на сайті кафедри

  • проведення базового, проміжного і заключного контролю знань провізорів-інтернів та провізорів-курсантів у тестовому режимі.

Семінарське заняття з провізорами-інтернами спеціальності "Загальна фармація" (2017 рік)

Всі навчально-методичні матеріали, що використовуються на лекціях, практичних та семінарських заняттях, постійно удосконалюються та доповнюються останніми досягненнями у фармації, та представлені у навчально-методичному кутку кафедри.

Доц. М. Б. Чубка біля методичного кутка кафедри (2019 рік)

Викладачами систематично проводиться оновлення матеріалів, що розміщені на Web-сторінці кафедри у системі Moodle в розділах “Методичні вказівки”, “Матеріали для підготовки до лекцій”, «Презентації лекцій», Матеріали для підготовки до практичних занять”

Викладачами кафедри згруповано банк тестових питань для підготовки до Кроку-3 і внесено в електронну систему навчально-наукового відділу незалежного тестування знань студентів. Під час практичних та семінарських занять з провізорами-інтернами проводиться обговорення тестових питань, внесених у базу тестів Крок-3, звертається особлива увага на найбільш проблематичні питання. Щоденно проводитися тестовий контроль відповідно до теми заняття. На початку та при закінченні кожного циклу провізори-інтерни проходять тестовий контроль з відповідної дисципліни, використовуючи базу тестів “Крок 3. Фармація”.

Доц. В.В. Підгірний під час семінарського обговорення з провізорами-інтернами спеціальності “Загальна фармація” тестових питань “Крок 3. Фармація” (2017 рік)

Для уніфікації та полегшення самостійної роботи провізорів-інтернів на базах стажування колективом кафедри створено і видано типографським способом “Щоденник обліку роботи провізора-інтерна” (два видання з доповненнями). Викладачі кафедри є авторами та співавторами монографій, підручників, посібників, лабораторних практикумів: "Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень у фармації" (2008 р.), “Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення” (2017 р.), “Життєвими стежинами фармацевтів” (2017 р.), "Біологічна хімія" (2015 р., "Медична хімія" (2018 р.), "Долі репресованих родин фармацевтів" (2019 р.).

Видавнича діяльність співробітників кафедри