Навчальна робота

На базі кафедри фармації ННІ післядипломної освіти навчаються провізори-інтерни спеціальності “Загальна фармації” та слухачі передатестаційних циклів зі спеціальностей “Загальна фармація”, “Організація і управління фармацією” та спеціалізації “Організація і управління фармацією”.

Протягом 2013-2017 рр. на кафедрі успішно пройшли навчання провізори-інтерни та провізори-курсанти:

Також у 2013-2014 рр. та 2014-2015 рр. на кафедрі навчалися провізори-інтерни спеціальності “Клінічна фармація” (9 чоловік).

Впродовж навчальних років з 2013 р. по 2016 р. у магістратурі на базі кафедри фармації ННІ ПО навчались 22 магістранти зі спеціальності “Фармація” та 4 магістранти зі спеціальності “Клінічна фармація”, які після закінчення навчання отримали відповідні дипломи магістрів (з них 1 магістрант виконував наукову роботу на базі кафедри).

Навчально-методична робота з провізорами-інтернами та слухачами курсів підвищення кваліфікації проводиться відповідно до навчальних робочих програм та планів, що складені на основі відповідних типових програм.

На кафедрі фармації ННІ ПО викладають такі дисципліни:

  • для провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація»: 1) організація, управління та економіка фармації, 2) фармакогнозія, 3) фармацевтична технологія, 4) фармацевтичний аналіз, 5) елементи практичної психології, 6) спеціальна підготовка;
  • для провізорів-курсантів передатестаційних циклів за спеціальностя­ми «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація» та спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління фармацією»: 1) управління та економіка фармації, 2) фармацевтична технологія, 3) якість, стан­дартизація та сертифікація ліків, 4) фармакогнозія, 5) спеціальна підготовка, 6) елементи практичної психології, 7) проблеми та профілактика СНІДу.

На кафедрі у 2 навчальних кімнатах навчаються одночасно 4 групи інтернів. Кожна з кімнат оснащена відповідними тематичними матеріалами щодо фахових дисциплін, які викладаються. Додатковими приміщеннями кафедри є кабінет завідувача, 2 викладацькі кімнати та наукова лабораторія. За останні роки кафедра укомплектована мультимедійним проектором, 2 відеосистемами та комп’ютерами, які використовується з метою:

  • роботи інтернів з матеріалами підготовки до семінарських, лекційних занять, розміщених на сайті кафедри
  • проведення базового, проміжного і заключного контролю знань провізорів-інтернів та провізорів-курсантів у тестовому режимі.

Професор Фіра Л.С. читає лекцію провізорам-інтернам

спеціальності “Загальна фармація”з фармакогнозії

з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Всі навчально-методичні матеріали, що використовуються на лекціях, практичних та семінарських заняттях, постійно удосконалюються та доповнюються останніми досягненнями у фармації, та представлені у навчально-методичному кутку кафедри.

Викладачами систематично проводиться оновлення матеріалів, що розміщені на Web-сторінці кафедри у системі Moodle в розділах “Методичні вказівки”, “Матеріали для підготовки до лекцій”, «Презентації лекцій», Матеріали для підготовки до практичних занять”

Викладачами кафедри згруповано банк тестових питань для підготовки до Кроку-3 і внесено в електронну систему навчально-наукового відділу незалежного тестування знань студентів. Під час практичних та семінарських занять з провізорами-інтернами проводиться обговорення тестових питань, внесених у базу тестів Крок-3, звертається особлива увага на найбільш проблематичні питання. Щоденно проводитися тестовий контроль відповідно до теми заняття. На початку та при закінченні кожного циклу провізори-інтерни проходять тестовий контроль з відповідної дисципліни, використовуючи базу тестів “Крок 3. Фармація”.

Доцент Підгірний В.В. під час семінарського обговорення з

провізорами-інтернами спеціальності “Загальна фармація”

тестових питань “Крок 3. Фармація” (2017 рік)

Для уніфікації та полегшення самостійної роботи провізорів-інтернів на базах стажування колективом кафедри створено і видано типографським способом “Щоденник обліку роботи провізора-інтерна” (два видання з доповненнями). Викладачі кафедри є авторами та співавторами праць: монографія “Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення” (2017 р.), “Життєвими стежинами фармацевтів” (2017 р.).

Видавнича діяльність співробітників кафедри