Професорсько-викладацький склад кафедри

ФІРА ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

Посада – завідувач кафедри

Науковий ступiнь – д-р біол. наук

Вчене звання – професор

E-mail – fira@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

scholar.google.com.ua
www.linkedin.com


https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-farmaciie/kolektiv/orcid.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-farmaciie/kolektiv/researchid.png?attredirects=0

ВРОНСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. хім. наук

Вчене звання – доцент

E-mail – vronskalv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-farmaciie/kolektiv/orcid.png
http://www.researcherid.com/rid/Q-6687-2016
http://www.researcherid.com/rid/Q-6687-2016

ЧУБКА МАР’ЯНА БОРИСІВНА

Посада – доцент, завуч кафедри

Науковий ступiнь – канд. фарм. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — chubka@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

scholar.google.com.ua
https://www.linkedin.com/
https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-farmaciie/kolektiv/orcid.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-farmaciie/kolektiv/researchid.png?attredirects=0

ПІДГІРНИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. фарм. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — pidgirny@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

scholar.google.com.ua
www.linkedin.com
https://sites.google.com/a
https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-farmaciie/kolektiv/researchid.png?attredirects=0

ЯВОРСЬКА ЛІДІЯ ПЕТРІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. фарм. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — yavorskalp@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

scholar.google.com.ua
www.linkedin.com
https://sites.google.com/a
https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-farmaciie/kolektiv/researchid.png?attredirects=0

ДОБРОВОЛЬСЬКА ЮЛІЯ АНДРІЇВНА

Посада — лаборант

E-mail — dobrovolska_yulan@tdmu.edu.ua