Професорсько-викладацький склад кафедри

     ФІРА ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

Посада – завідувач кафедри

Науковий ступiнь – д-р біол. наук

Вчене звання – професор

E-mail – fira@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

 

ВРОНСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. хім. наук

Вчене звання – доцент 

E-mail – vronskalv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

 ЧУБКА МАР’ЯНА БОРИСІВНА

Посада – доцент, завуч кафедри

Науковий ступiнь – канд. фарм. наук

Вчене звання — доцент 

E-mail — chubka@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ПІДГІРНИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. фарм. наук

Вчене звання — доцент 

E-mail — pidgirny@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЯВОРСЬКА ЛІДІЯ ПЕТРІВНА

Посада — доцент

Науковий ступiнь — канд. фарм. наук

Вчене звання — доцент 

E-mail — yavorskalp@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ДОБРОВОЛЬСЬКА ЮЛІЯ АНДРІЇВНА

Посада — лаборант

E-mail — dobrovolska_yulan@tdmu.edu.ua 

ГОНСЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Посада — старший лаборант

E-mail — honska@tdmu.edu.ua