Згідно з наказом № 676 від 27 серпня 2013 року створена кафедра фармації факультету післядипломної освіти (скоріше навчально-наукового інститу післядипломної освіти).

Кафедра займає 2 навчальні кімнати (кожна вміщує по 2 групи інтернів), 2 викладацькі, кабінет завідувача кафедри і наукову лабораторію.

Станом на вересень 2021 р. штат кафедри фармації ФПО складають 7 працівників: д-р біол.н., проф. Л. С. Фіра - завідувач кафедри, доц. Л. В. Вронська, доц. В. В. Підгірний, доц. М. Б. Чубка, доц. Л. П. Яворська, ст. лаборант Н. Я. Гонська, лаборант Ю. А. Добровольська.

Колектив кафедри (зліва направо): доц. В. В. Підгірний, доц. Л. В. Вронська, ст. лаб. Н. Я. Гонська, проф. Л. С. Фіра, лаб. Ю.А. Добровольська, доц. М.Б. Чубка (2021 рік)

Колектив кафедри (зліва направо): доц. Л. В. Вронська, ст. лаб. О.С. Линда, проф. Л. С. Фіра, доц. В. В. Підгірний, доц. М.Б. Чубка, доц. О.І. Онишків (2018 рік)

На кафедрі фармації ФПО навчаються провізори-інтерни за спеціальністю «Загальна фармація»; провізори-курсанти передатестаційних циклів за спеціальностями «Загальна фармація», «Організація і управління фармацією» та спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

Протягом 2013–2016 рр. навчалися магістранти за спеціальністю «Фарма­ція» і провізори-інтерни за спеціальністю «Клінічна фармація».

Для провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» на кафедрі викладають такі дисципліни: організація, управління та економіка фармації, фармакогнозія, фармацевтична технологія, фармацевтичний аналіз, елементи практичної психології, спеціальна підготовка.

Для провізорів-курсантів передатестаційних циклів за спеціальностя­ми «Організація і управління фармацією», «Загальна фармація» та спеціалізації за спеціальністю «Організація і управління фармацією» викладають такі дисципліни: управління та економіка фармації, фармацевтична технологія, якість, стан­дартизація та сертифікація ліків, фармакогнозія, спеціальна підготовка, елементи практичної психології, проблеми та профілактика СНІДу.

Навчально-методична робота здійснюється відповідно до типових навчальних планів і програми спеціалізації (інтернатури) створено, доповнено та затверджено робочі програми для провізорів-інтернів та провізорів-курсантів.

Викладачами кафедри розроблено і оновлено презентації лекцій для провізорів-курсантів та провізорів-інтернів за новими вимогами фармацевтичного законодавства, зокрема, інформацією нових ліцензійних умов щодо провадження господарської діяльності з виробництва ЛЗ, роздрібної, оптової торгівлі ЛЗ та імпорту ЛЗ, за новими вимогами до якості ЛЗ у зв’язку з необхідністю перекваліфікації виробництв. Проведено огляд фармацевтичного ринку України щодо використання нових, сучасних фітозасобів, інформація про які увійшла в матеріали підготовки до семінарських занять та лекцій. Лекції проводяться з використанням встановлених у навчальних кімнатах відеосистем.

Створено та регулярно оновлюється Web-сторінка кафедри навчально-методичними матеріалами для провізорів-інтернів спеціальності “Загальна фармація”, що занесені в систему “Moodle”. На сторінці кафедри постійно оновлюються інформаційні матеріли щодо проведення навчального процесу для провізорів-курсантів та провізорів-інтернів. З метою проведення підготовчої роботи до запровадження дистанційного навчання на передатестаційному циклі “Загальна фармація” викладачами кафедри підготовлено комплекс навчально-методичних матеріалів.

На кафедрі активно використовується комп’ютерна техніка з метою:

  • роботи інтернів з матеріалами підготовки до семінарських, лекційних занять, розміщених на сайті кафедри.

  • проведення базового, проміжного і заключного контролю знань провізорів-інтернів та провізорів-курсантів у тестовому режимі.

Для уніфікації та полегшення самостійної роботи провізорів-інтернів на базах стажування колективом кафедри створено і видано типографським способом “Щоденник обліку роботи провізора-інтерна” (чотири видання з доповненнями).

Викладачами кафедри згруповано банк тестових питань для підготовки до Кроку-3 і внесено в електронну систему навчально-наукового відділу незалежного тестування знань студентів. Під час практичних та семінарських занять з провізорами-інтернами проводиться обговорення тестових питань, внесених у базу тестів Крок-3, звертається особлива увага на найбільш проблематичні питання. Щоденно проводитися тестовий контроль відповідно до теми заняття. На початку та при закінченні кожного циклу провізори-інтерни проходять тестовий контроль з відповідної дисципліни, використовуючи базу тестів “Крок 3. Фармація”.

На кафедрі фармації ФПО з 2013 р. по вересень 2020 р. успішно пройшли навчання 600 провізорів-інтернів та 700 провізорів-слухачів.

Семінарське заняття з провізорами-інтернами спеціальності "Загальна фармація" (2019 рік)

Семінарське заняття з провізорами-інтернами спеціальності "Загальна фармація" (2017 рік)

Наукова робота кафедри фармації ФПО виконувалася та на сьогодні виконується в рамках міжкафедральних тем: «Розробка складів і технологій фармацевтичних композицій, їх стандартизація та фармакоекономічний аналіз лікування хворих» (2012–2014), «Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антро­погенних та біогенних токсикантів в біологічних системах» (2012–2015), «Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного генезу» (2016–2019). «Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікар­ських засобів. Вивчення впливу фізико-хімічних, фармакотехнологічних, біофармацевтичних, біологічних показників перспективних біологічно активних речовин; маркетингові дослідження та фармакоекономічний аналіз схем лікування хворих при різних патологічних станах» (2015–2017, 2017 – 2020).

Одним із наукових напрямків кафедри є розкриття механізмів токсичного ураження печінки та міокарда ксенобіотиками різного походження. Враховуючи екологічне забруднення довкілля відходами промисловості та сільського господарства, а також неконтрольоване застосування медикаментозних засо­бів, науковці кафедри досліджують метаболічні порушення в організмі за умов потрапляння до нього підвищених доз токсикантів.

У розрізі наукових тем вивчають патологічні процеси в міокарді після ура­ження його токсичними дозами адреналіну і здійснюють пошук нових спосо­бів корекції виявлених порушень за допомогою рослинних кардіопротекторів.

Зацікавленість рослинними препаратами на сьогодні набуває все більшої актуальності. На кафедрі вивчають ефективність застосування екстрактів з листя абрикоса звичайного, шовковиці чорної, парила звичайного, шпинату посявного та настойки з трави амброзії, листя хости ланцетолистої, екстрактів з листя салату посівного, грибів шиїтаке, маїтаке та рейши на мо­делях ураження печінки тетрахлорметаном і парацетамолом; протизапальну активність екстрактів та настойок з лікарської рослинної сировини на моделі карагенінового набряку лапи щурів і порівнюють ефективність досліджуваних засобів із відомими брендовими препаратами.

Актуальними і доцільними на сьогодні є дослідження порушень в організ­мі за умов ураження печінки туберкулостатиками (ізоніазидом та рифампіци­ном) на тлі інтоксикації хромом (VI) і пошук ефективних способів корекції за допомогою антиоксидантів та ентеросорбентів.

Зацікавленість дослідників кафедри викликає встановлення патогенетич­них змін за умов ураження організму фосфорорганічними сполуками і нітритами, які широко використовують у сільському господарстві, а також можли­вість застосування за даних уражень антигіпоксантів та антиоксидантів.

Пріоритетним напрямком наукових досліджень є виявлення метаболічних порушень в організмі тварин різних вікових груп за умов впливу на них тютюнового диму, а також встановлення механізмів розвитку інтоксикації на тлі поєд­наного застосування декількох ксенобіотиків з можливістю подальшого пошуку ефективних схем корекції засобами природного та синтетичного походження.

Новим напрямком досліджень на кафедрі є вивчення механізму виникнення аденокарциноми товстого кишківника, змодельованої 2,4-динітрофенілгідразином, та розкриття механізмів неопластичної інтоксикації за даних умов. Активно відбувається пошук нових антиоксидантів, ентеросорбентів та гепатопротекторів з метою усунення побічної дії цитостатиків, що застосовують при лікуванні онкопроцесу у кишківнику

Дослідження складу біологічно активних речовин лікарської рослинної сировини, її стандартизація, розробка технології та стандартизація екстрактів і готових лі­карських засобів є важливими напрямками наукових уподобань викладачів кафедри.

Одним із напрямків наукових досліджень співробітників кафедри є маркетин­гові дослідження ринків лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп.

Цікавими для колективу кафедри є пошукові дослідження з вивчення істо­рії фармації Тернопільщини.

За час свого функціонування кафедра має певні наукові здобутки. Уперше досліджено гепатопротекторні властивості густого екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиноподібної на моделі гострого та хронічно­го токсичного ураження печінки. Запропоновано умовно-терапевтичну дозу екстракту. Отримано патент на корисну модель.

На моделі токсичного ураження печінки доведено гепатозахисні властивості густого екстракту з листя шовковиці чорної. Запропоновано умовно-терапевтичну дозу екстракту. Отримаано 2 патенти на корисну модель.

Уперше виявлено цукрознижувальну активність настойки з листя шовковиці чорної на моделі алоксанового діабету. Отримано патент на корисну модель.

Доведено гепатозахисні властивості густого екстракту з надземної частини хріну звичайного на моделі медикаментозного ураження печінки. Отрима­но патент на корисну модель.

Виявлено гепато- та кардіопротекторні властивості сухого екстракту з листя абрикоса звичайного на моделях токсичного ураження печінки та міокарда. Встановлено відсутність побічних ефектів даної лікарської форми. Отримано патент та видано інформаційний лист.

На моделі ураження печінки туберкулостатиками на тлі хромової інтокси­кації доведено доцільність застосування антиоксиданту тіотріазоліну та енте­росорбенту сорбексу.

Виявлено особливість перебігу нітритної інтоксикації організму залежно від віку. Видано інформаційний лист.

Встановлено ступінь ендогенної інтоксикації за умов хронічного ураження організму фосфорорганічними сполуками. Отримано патент на корисну модель.

Запропоновано використання антиоксидантів та антигіпоксантів для корекції порушень у міокарді на тлі токсичного ураження печінки.

Розроблено склад лікарського засобу «Уролесан» у капсулах. Запропоновано спосіб і технологію введення комплексного густого екстракту та значної кількості ефірних олій у порошкову масу для заповнення твердих желатинових капсул при збереженні її належних фармакотехнологічних показників якості.

Рішенням МОЗ України розроблені капсули дозволені до виробництва та медичного застосування і випускаються серійно у Відкритому акціонерно­му товаристві «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум». Препарат «Уролесан капсули» зареєстрований у 2011 р. в Узбекистані, проходить реєстрація даного засобу в Білорусі, Росії, Казахстані.

Уперше розроблено і стандартизовано седативний фармакологічний засіб із екстрактами валеріани, меліси та гліцином у таблетках, який за ступенем вираження біологічної дії значно переважає препарат-референс; встановле­но потенціювальні властивості гліцину щодо стреспротективної дії екстрактів валеріани та меліси. Науково й експериментально обґрунтовано раціональну технологію і методики контролю якості таблеток з екстрактами валеріани, ме­ліси та гліцином седативної дії.

Ми вперше розробили науково-методичний підхід до створення комбінованого лікарського засобу у формі таблеток, який містить цинку аспарагінат, кислоту аскорбінову та сухий екстракт ехінацеї пурпурової, з використанням методу прямого пресування; оптимізовано склад і технологію таблеток цинку аспарагінату, покритих кишковорозчинною оболонкою.

Уперше науково й експериментально обґрунтовано склад, технологію та методики стандартизації муколітичного засобу з густим екстрактом чебрецю повзучого та ефірною олією чебрецю звичайного в капсулах, комплексну ре­сурсозберігальну технологію рідкого екстракту чебрецю повзучого.

Теоретично й експериментально обґрунтовано раціональний склад, технологію таблеток екстракту кори осики та комбінованих таблеток екстракту кори осики з вісмуту субцитратом для застосування в гастроентерології. Вирішено наукове завдання щодо впровадження технологічного прийому введення в порошкову масу розроблених таблеток вологочутливих компонентів шляхом їх диспергування з неусіліном. Отримано 2 патенти на таблетки кори осики та в поєднані з вісмуту субцитратом.

Від створення і до сьогодні кафедру очолює д-р біол. н., проф. Фіра Л. С.