1. 0116U003353 Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного генезу (2016-2019 рр., керівник проф. Л. С. Фіра ).

  2. 0120U104148 Експериментальне дослідження метаболічних порушень в організмі за дії екзогенних токсикантів та при різних патологічних станах (2020-2022., керівник проф. Л.С. Фіра)

  3. 0115U001530 Маркетингові, фармако-економічні та технологічні дослідження зі створення лікарських засобів (2015-2020 рр., керівник проф. Т. А. Грошовий).

  4. 0120U002194 Дослідження із створення лікарських засобів направленої дії, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної і клінічної активності (2020-2023 рр., керівник проф. Т. А. Грошовий).