1. 0116U003353 Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного генезу (2016-2019 рр., керівник проф. Л. С. Фіра ).

  2. 0115U001530 Маркетингові, фармако-економічні та технологічні дослідження зі створення лікарських засобів (2015-2020 рр., керівник НДР зав. кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків, проф. Т. А. Грошовий).

  3. Дослідження із створення лікарських засобів направленої дії, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної і клінічної активності (2020-2023 рр., керівник проф. Т. А. Грошовий).