Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Линда Олеса Сергіївна «Фармакологічне дослідження фітозасобів з хости ланцетолистої (Hosta lancifolia Engl.)» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (Харків, 2019).

 2. Бойко Лариса Анатоліївна «Метаболічні порушення в організмі тварин за умов поєднаного впливу тетрахлорметану та фосфорорганічних сполук і шляхи їх корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Тернопіль, 2016).

 3. Онишків Оксана Іванівна «Розробка складу та технології таблеток на основі фітоекстракту кори осики» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (Львів, 2013).

 4. Чубка Мар’яна Борисівна «Розробка і стандартизація капсул «Уролесан» за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація і організація виробництва лікарських засобів (Харків, 2012).

 5. Підгірний Володимир Васильович «Експериментальне вивчення гепатотоксичного впливу комбінації противиразкових препаратів і його корекція» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (Харків, 2009).

 6. Фіра Людмила Степанівна «Метаболічні порушення в організмі щурів, уражених нітритом натрію, тетрахлорметаном та низькими дозами радіації, та шляхи їх корекції» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Львів, 2003).

 7. Вронська Людмила Вікторівна «Вольтамперометрія Ru (IV) в присутності оксикислот та її застосування в аналізі» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія (Дніпро, 1999).

 8. Фіра Людмила Степанівна «Активность некоторых мембраннозависимых ферментов при ожоговой болезни и коррекция выявленных нарушений антиоксидантами» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Львів, 1988).

 9. Яворська Лідія Петрівна «Полярография биологически активных четвертичных солей замещенного аммония» за спеціальністю 15.00.01 – фармацевтична хімія (Львів, 1970).

Дисертації, які виконані під керівництвом та за консультуванням проф. Л.С. Фіри

 1. Рицик Ольга Богданівна Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 222 "Медицина". Роль окисного стресу в патогенезі диметилгідразин-індукованого колоректального раку та корекція порушень ресвератролом (Тернопіль, 2021).

 2. Никифорук Андрій Ярославович Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація". Фармакологічне дослідження засобів рослинного походження з антиоксидантними властивостями (Тернопіль, 2021).

 3. Грицишин Лілія Євгенівна Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 222 "Медицина". Вплив цитостатичних препаратів на перебіг метаболічних процесів в умовах індукованого канцерогенезу та шляхи їх корекції (Тернопіль, 2021).

 4. Качур Оксана Ігорівна Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 "Біологія" за спеціальністю 091 "Біологія". Біохімічні маркери окиснювального стресу та запалення в умовах індукованого онкогенезу після застосування цитостатиків на тлі ентеросорбції (Тернопіль, 2021).

 5. Линда Олеса Сергіївна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацеавтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. Фармакологічне дослідження фітозасобів з хости ланцетолистої (Hosta lancifolia Engl.) (Харків, 2019).

 6. Лихацький Петро Григорович Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Вікові особливості метаболізму у щурів за дії натрію нітриту та тютюнового диму, шляхи корекції виявлених порушень (Львів, 2018).

 7. Алексевич Катерина Олегівна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Особливості перебігу некротичного процесу в міокарді на тлі токсичного гепатиту (Чернівці, 2016).

 8. Бойко Лариса Анатоліївна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Метаболічні порушення в організмі тварин за умов комбінованого впливу тетрахлорметану та карбофосу і шляхи їх корекції (Тернопіль, 2016).

 9. Бурмас Наталія Іванівна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Вікові особливості окиснювальних процесів у щурів за умов поєднаного впливу туберкулостатиків і шестивалентного хрому (Львів, 2015).

 10. Штробля Анжела Ласлівна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. Фармакологічне дослідження сухого екстракту з листя абрикоса звичайного (Харків, 2013).

 11. Медвідь Ірина Ігорівна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. Експериментальне обгрунтування антиоксидантних та гліпоглікемічних властивостей препаратів з листя шовковиці чорної (Харків, 2012).

 12. Вакшеба-Бітлер Евеліна Михайлівна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Особливості перебігу парацетамолового ураження печінки при застоуванні екстракту з надземної частини хрону звичайного (Тернопіль, 2012).

 13. Пида Віктор Петрович Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної (Харків, 2011).

 14. Кернична Івнна Зіновіївна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата білогічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Дослідження ефективності застосування антиоксидантів та енnеросорбентів за умов інтоксикації солями цинку та купруму (Львів, 2007).

 15. Лихацький Петро Григорович Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата білогічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Поєднаний вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень (Львів, 2007).

Дисертації, які виконані під керівництвом доц. Л.В. Вронської

 1. Зарівна Надія Орестівна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацеавтичних наук за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація і організація виробництва лікарських засобів. Розробка та стандартизація муколітичного засобу з густим екстрактом чебрецю повзучого та ефірною олією чебрецю звичайного в капсулах (Харків, 2013).

 2. Логойда Лілія Святославівна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацеавтичних наук за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація і організація виробництва лікарських засобів. Розробка і стандартизація седативного фармакологічного засобу з екстрактами валеріани, меліси та гліцину в таблетках» 15.00.03 – стандартизація і організація виробництва лікарських засобів (Харків, 2013).

 3. Чубка Мар'яна Борисівна Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацеавтичних наук за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація і організація виробництва лікарських засобів. Розробка і стандартизація капсул «Уролесан» (Харків, 2012).