Наукові публікації доц. Яворської Л. П.

 1. Яворська Л.П. Провізор Марія Боцюрків-Лушпинська: диплом усупереч арешту, ув’язненню, засланню // Фармацевт-практик. – 2020. –№ 5 (191). – С. 34-35.

 2. Яворська Л.П. Мій шлях у фармацію // Фармацевт-практик. – 2020. –№ 3 (189). – С. 38-39.

 3. Яворська Л.П. Не забути жодного імені // Фармацевт-практик. – 2020. –№ 2 (188). – С. 26-27.

 4. Яворська Л.П. Про мого однокурсника Ореста Грома // Професор Гром Орест Лаврентійович: віхи життєвого і творчого шляху: монографія / Б. П. Громовик, Б. С. Зіменковський, О. Р. Левицька, О. М. Корнієнко. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – С. 103-106.

 5. Яворська Л.П. Пам’яті доктора хімічних наук, професора С.П. Міскіджяна (1910–1985) // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 103–104.

 6. Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., Яворська Л.П., Поляк О.Б., Коробко Д.Б. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії. // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.

 7. Минка А.Ф., Яворська Л.П., Сеньків Н.П., Копійчук І.І. Полярографічне визначення АТФ в лікарських формах // Фармацевтичний журнал.– 1993.– № 1. -С. 34-43.

 8. Минка А.Ф., Сеньків Н.П., Яворська Л.П. Кількісне визначення аміназину в лікарських формах методом полярографії // Фармацевтичний журнал.– 1992.– № 3.– С. 49–52.

 9. Минка А.Ф., Яворська Л.П., Сеньків Н.П., Копійчук І.І. Кількісне полярографічне визначення лікарських препаратів групи кортизону // Фармацевтичний журнал.– 1989.– № 5.– С. 45–48.

 10. Сеньків Н.П., Яворська Л.П. Полярографічне дослідження кокарбоксилази гідрохлориду // Фармацевтичний журнал.– 1988.– № 6.– С. 71–73.

 11. Огурцов В.В., Яворська Л.П. Полярографічне визначення новокаїну в супозиторіях і препараті ”Меновазин” // Фармацевтичний журнал.– 1986.– № 4. - С.43-51.

 12. Огурцов В.В., Сеньків Н.П., Яворська Л.П. Визначення новокаїну гідрохлориду та дикаїну методом полярографії // Фармацевтичний журнал.– 1984.– № 6.– С. 30–33.

 13. Мынка А.Ф., Люта М.Л., Яворская Л.П., Сенькав Н.П. Применение ИК-спектроскопии и полярографии для стандартизации лекарственных препаратов, производных аминокарбоновых кислот.// Информационное письмо.–К.: 1984. – Вып. 5 по проблеме „Фармация”.– 4 с.

 14. Огурцов В.В., Яворська Л.П., Сеньків Н.П. Полярографічне визначення метіоніну в лікарських формах // Фармацевтичний журнал – 1983.– № 4.– С. 38–41.

 15. Мискиджьян С.П., Кравченюк Л.П. Полярография некоторых четвертичных солей замещенного аммония // Известия высш. учебн. завед. Химия и хим. технол.– Т.XVI.– 1973.– Вып. 10.– С. 1482–1485.

 16. Кравченюк Л.П., Гах Л.Г., Мискиджьян С.П. Полярографическое исследование некоторых перхлоратов замещенного аммония // Укр. хим. ж. Деп. в ВИНИТИ от 1.ХП.1972 № 5176–72. РЖ Химия, 1973, 11, реф. 11Г126

 17. Кравченюк Л.П., Мискиджьян С.П. Полярографический анализ роданидных солей замещенного аммония // Укр. хим. ж. Деп. в ВИНИТИ от 1.ХП.1972 № 5175–72. РЖ Химия, 1973, 11, реф. 11Г125.

 18. Кравченюк Л.П., Гах Л.Г., Мискиджьян С.П. Полярография некоторых галогенидов замещенного аммония // Известия высш. учебн. завед. Химия и хим. технол.–Т. XIV.– 1971.– Вып. 11.–С. 1644-1647.

 19. Кравченюк Л.П., Міскіджян С.П. Полярографія фізіологічно активних солей заміщеного амонію // Фармацевтичний журнал.– 1970.– № 1.– С. 37-41.

 20. Кравченюк Л.П., Міскіджян С.П. Полярографія лікарських препаратів // Фармацевтичний журнал.– 1967.– № 6.– С. 81-86.