Фіра Л.С.

Фіра Людмила Степанівна

Освіта вища біологічна, вища фармацевтична: у 1976 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Біохімія. Викладач біології та хімії", 2006 році закінчила Національний фармацевтичний факультет за спеціальністю "Фармація", кваліфікація – провізор.

Наукові ступені: кандидат біологічних наук (1988), доктор біологічних наук (2003).

Тема кандидатської дисертації: “Активность некоторых мембраннозависимых ферментов при ожоговой болезни и коррекция выявленных нарушений антиоксидантами” зі спеціальності 03.00.04 – біохімія (Львів, 1988). Науковий керівник – д-р мед. наук, проф. Гонський Я. І.

Тема докторської дисертації: “Метаболічні порушення в організмі щурів, уражених нітритом натрію, тетрахлорметаном та низькими дозами радіації, та шляхи їх корекції” за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Львів, 2003). Науковий консультант – д-р мед. наук, проф. Гонський Я. І.

Вчені звання: доцент (2000), професор (2004).

Сфера наукових інтересів: дослідження порушень метаболізму в організмі тварин за умов ураження печінки та міокарду антропогенними токсикантами; пошук нових засобів рослинного походження з антиоксидантними, протизапальними, гепато- та кардіопротекторними властивостями, фармакокорекція токсичних уражень печінки та кардіопатій ішемічного генезу.