Наукові публікації Линда О.С.

  1. Линда О.С Дослідження гострої токсичності настойки з листя хости ланцетовидно / О.С. Линда // ІІІ Міжнародний медико – фармацевтичний конгрес студентів і молодих вчених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 квітня,2016р., Чернівці. – С. 586.
  2. Линда О.С. Підбір умовно терапевтичної дози настойки з хости ланцетовидної на моделі тетрахлорметанового гепатиту / О.С. Линда // ХХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25 -27 квітня 2016р. – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2016. – С.340.
  3. Линда О.С. Ефективність застосування різних доз настойки з хости ланцетовидної на проникність клітинних мембран за умов токсичного гепатиту / О.С. Линда // IV Науково- практична конференція «Хімія природних сполук» 21-22 квітня 2016р. – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2016. – С.92 - 93.
  4. Линда О.С. Антиоксидантна система організму щурів уражених тетрахлорметаном, після застосування настойки з хости ланцетолистої / О.С. Линда, Л.С. Фіра, О.Б. Рицик // Науково технологічний процес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріал. матеріали VI наук.-практ. конференції з міжн. участю,10-11 листопада, 2016р. – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2016. – С. 337.
  5. Lynda O.S. Impactof the tincture of lance-leaved hosta on indicators of free radical oxidation in rats with toxic hepatitis/ O.S. Lynda, L.S.Fira // «Перспективы развития биологии, медицины и фармации»: матеріал. IV междун. научн. конф. молодых ученых и студентов, 9-10 декабря 2016 г., Казахстан, 2016.
  6. Lynda O. S. Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture / O. S. Lynda, I. B. Ivanusa, L. S. Fira, P. H. Lykhatskyi // Фармацевтичний часопис. - 2016. - № 3. - С. 58-62.
  7. Линда О.С. Підбір мінімально діючої дози настойки з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки / О. С. Линда, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Фармацевтичний часопис. - 2016. - № 2. - С. 61-63.
  8. Линда О.С. Визначення гострої токсичності настойки з листя хости ланцетолистої / О.С. Линда, Л.С. Фіра // Медична хімія. – 2016. - №4.
  9. Линда О.С Вплив настойки з хости ланцетолистої на проникність плазматичних мембран клітин у тварин уражених тетрахлоретаном / О.С. Линда, Л.С. Фіра // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини, 13-14 квітня, 2017р. – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2017. – С.38-39.
  10. Линда О. Вплив настойки з хости ланцетолистої на розвиток ендогенної інтоксикації у щурів уражених тетрахлорметаном / О. Линда, Л. Грицишин // ХХI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 24-26 квітня 2017р. – Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2016. – С.230.