Контакти

Кафедра фармації

Навчально-наукового інституту

пiслядипломної освiти

ДВНЗ "Тернопільський державний

медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

46000

Тернопiль,

вул. Руська, 36

E-mail: pharmacy_nnipo@tdmu.edu.ua

Тел:52-46-24

098 394 3417

Місце знаходження