На кафедрі фармації ФПО в аспірантурі навчаються:

За заочною формою навчання:

НИКИФОРУК Андрій Ярославович

НИКИФОРУК АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

У 2013 році закінчив Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет".

Спеціаліст фармації (2013).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 226 Фармація, промислова фармація.

Період навчання: 01.09.2017 – 01.10.2021 рік.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Фармакологічне дослідження засобів рослинного походження з антиоксидантними властивостями».

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Фіра Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Nykyforuk A, Fira L, Lykhatskyi P, Pyda V. Experimental research of garden spinach extract as a potential anabolic medicinal product // Pharmacia. 2020. – 67(4). – P. 277-282.

 • Nykyforuk A, Fira L, Lykhatskyi P. Determination of the effective dose of dry extract Spinacia oleracea L. leaf on the model of food deprivation in rats // International independent scientific journal. – 2020. – № 14. – P. 47-51.

 • Никифорук А.Я., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Дослідження протизапальної активності сухого екстракту зі шпинату городнього листя // Матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" – м. Тернопіль (23-24 вересня). – 2020. – С. 178.

 • Никифорук А.Я., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Дослідження гострої токсичності білково-ліпідного комплексу зі шпинату городнього листя // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження" – м. Xарків (11 березня). – 2020. – С. 149.

 • Никифорук А.Я., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Перспективність застосування густого екстракту з шпинату городнього листя як мембранопротекторного засобу за умов токсичного гепатиту // Фармацевтичний часопис: науково-практичний журнал. – 2019. – № 3 (51). – С. 74-82.

 • Никифорук А.Я., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Дослідження протизапальних властивостей густого екстракту з листя шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) // Журнал “Фітотерапія. Часопис.” – 2019. – № 1. – С. 85-88.

 • Никифорук А.Я. Фіра Л.С. Дослідження мембранопротекторних властивостей густого екстракту з листя шпинату городнього // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Хімія природних сполук” – м. Тернопіль (30-31 травня). – 2019. – С. 136.

 • Никифорук А.Я. Вплив густого екстракту з листя шпинату городнього на показники ендогенної антиоксидантної системи щурів за токсичного гепатиту // Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (15-17 квітня). - 2019. – С. 126.

 • Никифорук А.Я. Фіра Л.С. Дослідження гострої токсичності густого екстракту з листя шпинату городнього // Матеріали VII науково-практичної конференції з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" – м. Тернопіль (27-28 вересня). – 2018. – С. 67.

 • Никифорук А.Я., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту зі шпинату городнього листя на моделі тетрахлорметанового ураження печінки // Медична та клінічна хімія: науковий журнал. – 2018. – Том 20, № 4 (77). – С. 36-43.

 • Никифорук А.Я., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Встановлення ефективної дози густого екстракту з листя шпинату городнього на моделі токсичного ураження печінки // Журнал “Фітотерапія. Часопис.” – 2018. – № 3. – С. 38-42.

 • Никифорук А.Я., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Експериментальне обгрунтування безпечності густого екстракту зі шпинату городнього // Український біофармацевтичний журнал. – 2018. – № 3. – С. 16-21.

Отримано патент на корисну модель:

 • Петровська У.В., Никифорук А.Я., Журавель І.О., Фіра Л.С. Патент на корисну модель № 136789. «Лікарський рослинний засіб з гепатопротекторною активністю». Бюлетень №19 (27.08.2019).

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • VIII науково-практична конференція з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". м. Тернопіль (23-24 вересня 2020 року).

 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження". м. Xарків (11 березня 2020 року).

 • V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Хімія природних сполук”. – м. Тернопіль (30-31 травня 2019 року).

 • ХХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (15-17 квітня 2019 року).

 • VII науково-практична конференція з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". м. Тернопіль (27-28 вересня 2018 року).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів